חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר 60 ומעלה

כלל חברת ביטוח

1.35
/
פברואר
תאריך הקמה
13/10/2015
מספר האוצר
9653
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
3,329
צבירה נטו (במליונים)
-362
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
0.02%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

26.78%

חשיפה למניות

39.47%

חשיפה לחו"ל

17.31%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.35
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.47
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.69
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.08
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
2.82
5 שנים ממוצעת
4.24
שנת 2019
10.49
שנת 2020
4.02
שנת 2021
10.81
שנת 2022
-6.82
שנת 2023
5.76
מדד שארפ
-0.66
שארפ כל הקופות
-0.76
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
76
סטיית תקן 36 חודשים
1.45
סטיית תקן 60 חודשים
1.73
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.555
51767.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.271
42306.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.198
6585.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.034
1127.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.471
15666.89
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.006
215.74
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.921
263701.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.298
242961.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.921
30658.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.821
27317.49
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
196.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.475
15824.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.748
24920
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.04
1318.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.205
6826.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.746
24849.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
53.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.36
78562.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
19.414
646342.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.071
2366.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.237
74463.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.83
127523.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.661
21995.63
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.733
124267.84
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.798
59870.59
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.97
32294.85
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.212
106922.03
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.715
23813.03
אופציה מסוג Warrant
0
8.82
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.016
520.04
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-111.55
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.18
5995.67
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.269
8956.55
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
236.35
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.008
277.61
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.393
13077.28
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.089
202713.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.607
20213.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.898
29881.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.18
5995.67
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.018
-607.16
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
236.35
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.089
-2972.57
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.777
25876.67
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
90.79
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-13.38
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-8.32
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.009
304.51
אופציות מסוג Warrants
0.005
164.73
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.059
1961.83
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.418
13930.19
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.076
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.007
33521.03
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.289
42915.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.235
7829.64
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.646
54806.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.915
30475.36
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.184
6129.12
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.213
7092.42
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.05
1661.42
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
54.66
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.186
39495.38
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.878
29244.81
פח"ק/פר"י
0.506
16835.25
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.268
8937.05
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-1428.46
זכאים מס הכנסה
-0.021
-694.29
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.579
19289.84
זכויות במקרקעין מניבים
0.312
10381.72
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.064
2133.49
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.018
600.19
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.856
28508.55
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.212
7074.22
מק"מ
0.856
28506.43
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.901
1.901
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.062
35351.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.362
12057.57
קרנות גידור
0.152
5068.86
קרנות גידור בחו"ל
0.481
16025.93
קרנות הון סיכון
9.05
5134.54
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.137
4569.1
קרנות השקעה אחרות
1.213
40393.79
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.05
301320.84
קרנות נדל"ן
0.258
8578.97
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.796
93092.63
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.51%
₪ 1,148,846
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.99%
₪ 33,052
מזומנים ושווי מזומנים
2.52%
₪ 83,960
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.33%
₪ 643,507
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.00%
₪ 566,044
פיקדונות
0.18%
₪ 6,129
נכסים אחרים
15.78%
₪ 525,531
קרנות נאמנות
3.32%
₪ 110,693
הלוואות
6.35%
₪ 211,578

26.78%

חשיפה למניות

39.47%

חשיפה לחו"ל

17.31%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.91
2.40
13.77
12.31
21.88
1.79
2.43
12.36
10.88
19.88
1.71
1.88
10.3
8.43
18.67
1.58
2.04
10.88
12.64
26.05
1.38
1.92
10.15
8.65
15.55
1.35
1.80
9.69
6.63
14.72
1.35
1.24
7.47
8.69
23.08
1.34
1.70
8.82
6.5
13.94
1.3
1.44
8.38
6.59
16.47
1.3
1.44
8.34
6.28
16.13
1.29
1.37
8.1
7.87
18.15
1.29
1.49
8.11
10.32
24.85
1.28
1.40
8.67
9.29
21.9
1.28
1.40
8.38
6.52
16.38
1.27
1.76
8.83
14.55
46.51
1.27
1.51
10.19
9.7
20.85

תשואות העבר של כלל תמר 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.11
פברואר
1.35
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.24
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
-1.88
מרץ
0.52
אפריל
1.14
מאי
0.77
יוני
0.92
יולי
1.49
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.65
נובמבר
3.04
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
5.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.35
פברואר
-0.58
מרץ
0.39
אפריל
-0.88
מאי
-2.09
יוני
-1.26
יולי
2.49
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-3.11
אוקטובר
1.04
נובמבר
0.73
דצמבר
-1.05
תשואה מצטברת
-6.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.78
מרץ
1.42
אפריל
1.30
מאי
1.21
יוני
0.26
יולי
0.18
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
1.67
נובמבר
0.20
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
10.81
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.12
מרץ
-7.54
אפריל
3.83
מאי
1.22
יוני
-0.41
יולי
1.78
אוגוסט
1.91
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
0.26
נובמבר
3.63
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.05
מרץ
0.90
אפריל
1.15
מאי
-0.57
יוני
1.38
יולי
0.87
אוגוסט
0.02
ספטמבר
0.86
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.59
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.49

מחשבון תשואה של כלל תמר 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
-1.88
מרץ
0.52
אפריל
1.14
מאי
0.77
יוני
0.92
יולי
1.49
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.65
נובמבר
3.04
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
5.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.35
פברואר
-0.58
מרץ
0.39
אפריל
-0.88
מאי
-2.09
יוני
-1.26
יולי
2.49
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-3.11
אוקטובר
1.04
נובמבר
0.73
דצמבר
-1.05
תשואה מצטברת
-6.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.78
מרץ
1.42
אפריל
1.30
מאי
1.21
יוני
0.26
יולי
0.18
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
1.67
נובמבר
0.20
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
10.81
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.12
מרץ
-7.54
אפריל
3.83
מאי
1.22
יוני
-0.41
יולי
1.78
אוגוסט
1.91
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
0.26
נובמבר
3.63
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.05
מרץ
0.90
אפריל
1.15
מאי
-0.57
יוני
1.38
יולי
0.87
אוגוסט
0.02
ספטמבר
0.86
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.59
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.49
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים