חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר 60 ומעלה

כלל חברת ביטוח

-2.65
/
אוקטובר
תאריך הקמה
13/10/2015
מספר האוצר
9653
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
3,369
צבירה נטו (במליונים)
97
דמי ניהול ממוצעים
0.5%
דמי ניהול מהפקדה
0.04%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.91%

חשיפה למניות

43.6%

חשיפה לחו"ל

18.28%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.65
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.13
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.2
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
3.06
5 שנים ממוצעת
3.23
שנת 2019
10.49
שנת 2020
4.02
שנת 2021
10.81
שנת 2022
-6.82
מדד שארפ
-0.58
שארפ כל הקופות
-0.58
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
77
סטיית תקן 36 חודשים
1.47
סטיית תקן 60 חודשים
1.71
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.985
66869.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.403
47272.2
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.136
4567.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.055
1857.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.399
13437.48
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.007
228.47
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.766
261649.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.673
224807.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.995
33512.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.685
124155.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.165
39263.62
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
6.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
194.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.107
3615.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.489
16487.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.04
1357.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.191
6428.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.718
24200.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
67.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.034
102215.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
18.254
614983.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.097
3277.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.266
76351.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.178
107064.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.49
16511.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.447
149806.14
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.622
54637.83
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.92
30982.3
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.658
89541.99
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.739
24901.34
אופציה מסוג Warrant
0
11.45
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.169
5685.92
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.043
-1443.26
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.107
-3597.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.252
-42180.37
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.055
-1847.01
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.007
248.35
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.96
32359.32
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.364
180701.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.576
19422.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.847
28539.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.107
-3597.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-154.68
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.055
-1847.01
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.656
-22114.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.913
30773.71
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.017
580.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-105.14
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.003
91.66
אופציות מסוג Warrants
0.004
143.27
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.019
629.34
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.389
-13103.62
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.079
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.705
23768.34
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.428
48122.07
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.258
8704.5
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.717
57860.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.379
12752.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.249
8395.34
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.399
13456.95
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.103
3459.72
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.057
1936.58
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
62.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.215
40940.18
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.188
40029.85
פח"ק/פר"י
1.363
45907.99
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.919
30950.27
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-1453.8
זכאים מס הכנסה
-0.008
-281.56
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.553
18636.03
זכויות במקרקעין מניבים
0.315
10621.54
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.06
2027.84
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.018
611.84
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.282
9514.98
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.035
1168.01
מק"מ
0.821
27666.49
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.932
1.932
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.414
13961.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.316
10629.89
קרנות גידור
0.146
4914.76
קרנות גידור בחו"ל
0.458
15441.15
קרנות הון סיכון
9.016
5735.21
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.133
4483
קרנות השקעה אחרות
1.1
37063.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.016
303739.97
קרנות נדל"ן
0.241
8116.1
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.849
95976.1
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.11%
₪ 1,149,172
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.97%
₪ 32,756
מזומנים ושווי מזומנים
5.07%
₪ 170,723
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.12%
₪ 610,426
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.95%
₪ 672,020
פיקדונות
0.65%
₪ 21,852
נכסים אחרים
12.69%
₪ 427,621
קרנות נאמנות
2.66%
₪ 89,676
הלוואות
5.78%
₪ 194,824

23.91%

חשיפה למניות

43.6%

חשיפה לחו"ל

18.28%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של כלל תמר 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
-1.88
מרץ
0.52
אפריל
1.14
מאי
0.77
יוני
0.92
יולי
1.49
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.65
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.46
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.35
פברואר
-0.58
מרץ
0.39
אפריל
-0.88
מאי
-2.09
יוני
-1.26
יולי
2.49
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-3.11
אוקטובר
1.04
נובמבר
0.73
דצמבר
-1.05
תשואה מצטברת
-6.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.78
מרץ
1.42
אפריל
1.30
מאי
1.21
יוני
0.26
יולי
0.18
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
1.67
נובמבר
0.20
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
10.81
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.12
מרץ
-7.54
אפריל
3.83
מאי
1.22
יוני
-0.41
יולי
1.78
אוגוסט
1.91
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
0.26
נובמבר
3.63
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.05
מרץ
0.90
אפריל
1.15
מאי
-0.57
יוני
1.38
יולי
0.87
אוגוסט
0.02
ספטמבר
0.86
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.59
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.49

מחשבון תשואה של כלל תמר 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
-1.88
מרץ
0.52
אפריל
1.14
מאי
0.77
יוני
0.92
יולי
1.49
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.65
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.46
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.35
פברואר
-0.58
מרץ
0.39
אפריל
-0.88
מאי
-2.09
יוני
-1.26
יולי
2.49
אוגוסט
-1.25
ספטמבר
-3.11
אוקטובר
1.04
נובמבר
0.73
דצמבר
-1.05
תשואה מצטברת
-6.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.78
מרץ
1.42
אפריל
1.30
מאי
1.21
יוני
0.26
יולי
0.18
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.22
אוקטובר
1.67
נובמבר
0.20
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
10.81
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.12
מרץ
-7.54
אפריל
3.83
מאי
1.22
יוני
-0.41
יולי
1.78
אוגוסט
1.91
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
0.26
נובמבר
3.63
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
4.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.05
מרץ
0.90
אפריל
1.15
מאי
-0.57
יוני
1.38
יולי
0.87
אוגוסט
0.02
ספטמבר
0.86
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.59
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
10.49
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים