חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

מנורה חברת ביטוח

0.53
/
מרץ
תאריך הקמה
01/11/2015
מספר האוצר
9662
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
1,778
צבירה נטו (במליונים)
-114
דמי ניהול ממוצעים
0.59%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

3.42%

חשיפה למניות

21.95%

חשיפה לחו"ל

16.09%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.53
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.08
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.19
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.08
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
3 שנים ממוצעת
1.38
5 שנים ממוצעת
2.67
שנת 2019
9.13
שנת 2020
2.17
שנת 2021
7.64
שנת 2022
-7.31
שנת 2023
5.47
מדד שארפ
-1.34
שארפ כל הקופות
-1.3
אלפא שנתית
-0.84
יחס נזילות
77.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.2
סטיית תקן 60 חודשים
1.66
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.963
17125.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.435
25507.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.156
2767.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.116
2070.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.244
4333.63
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.173
3067.73
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.208
252583.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
19.153
340504.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.218
39431.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.263
4681.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.112
1993.62
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
6.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
6.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.056
998.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.038
671.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.017
306.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.723
12845.18
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.012
220.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.504
8955.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
138.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.703
48056.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.021
160377.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.322
5723.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.006
35654.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.103
19601.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.03
527.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.49
8709.53
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.263
4673.65
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.428
7616.23
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.996
17708.83
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.093
1644.83
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.007
118.34
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-29.92
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.004
75.9
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.263
4682
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.264
4684.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
4.189
74475
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.111
1967.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
75.9
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.083
1472.06
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.144
-2553.48
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.245
4350.62
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
6.36
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.54
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.6
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.004
73.82
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.395
1241.37
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.651
29344.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.169
91895.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.861
15314.34
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.202
39154.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.052
36487.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.358
6368.13
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.005
86.99
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.07
1241.37
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.074
1312.72
פח"ק/פר"י
1.889
33574.47
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.05
-887.55
זכאים מס הכנסה
-0.001
-26.04
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.242
4309.23
זכויות במקרקעין מניבים
0.05
894.45
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.017
304.96
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.22
3905.66
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.395
7024.88
מק"מ
2.327
41366.71
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
11.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.243
2.243
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.078
1394.73
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.262
4652.72
קרנות הון סיכון
9.272
26564.73
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.846
32823.61
קרנות השקעה אחרות
0.715
12704.52
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.272
164844.4
קרנות נדל"ן
0.071
1258.15
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.32
59020.16
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.87%
₪ 406,590
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.64%
₪ 11,397
מזומנים ושווי מזומנים
2.58%
₪ 45,818
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
2.93%
₪ 52,134
אג"ח ממשלתיות סחירות
38.34%
₪ 681,637
פיקדונות
0.36%
₪ 6,455
נכסים אחרים
17.55%
₪ 312,021
קרנות נאמנות
2.32%
₪ 41,279
הלוואות
12.40%
₪ 220,453

3.42%

חשיפה למניות

21.95%

חשיפה לחו"ל

16.09%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.24
2.55
9.32
7.12
17.76
1.21
2.50
8.92
6.93
13.58
1.19
2.08
6.81
9.27
20.85
1.13
2.53
1.11
1.13
5.53
6.19
12.99
1.01
1.91
9.46
5.4
11.71
0.84
1.26
6.18
2.48
9.73
0.84
2.20
8.78
6.68
11.1
0.84
1.70
7.42
4.88
12.59
0.76
1.33
4.88
6.29
15.32
0.74
1.10
5.38
2.44
8.93
0.72
0.89
4.89
2.46
5.05
0.67
1.13
4.74
4.11
10.31
0.66
1.37
7.44
4.91
15.11
0.61
1.62
5.91
3.11
5.7
0.6
1.27
5.79
5.02
10.71

תשואות העבר של מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.03
פברואר
0.30
מרץ
0.53
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.86
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.77
פברואר
-1.93
מרץ
0.48
אפריל
1.01
מאי
1.11
יוני
1.16
יולי
0.83
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-1.77
נובמבר
1.93
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.99
מרץ
-0.13
אפריל
-0.86
מאי
-2.22
יוני
-0.74
יולי
1.90
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-2.85
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.84
דצמבר
-0.93
תשואה מצטברת
-7.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.11
מרץ
0.98
אפריל
1.10
מאי
0.84
יוני
0.42
יולי
0.41
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.29
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
7.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-1.12
מרץ
-8.10
אפריל
4.33
מאי
1.32
יוני
-0.86
יולי
1.76
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
0.22
נובמבר
3.20
דצמבר
1.11
תשואה מצטברת
2.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
1.03
מרץ
0.74
אפריל
1.11
מאי
-0.38
יוני
1.34
יולי
0.58
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.40
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
9.13

מחשבון תשואה של מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.77
פברואר
-1.93
מרץ
0.48
אפריל
1.01
מאי
1.11
יוני
1.16
יולי
0.83
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-1.77
נובמבר
1.93
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
5.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.99
מרץ
-0.13
אפריל
-0.86
מאי
-2.22
יוני
-0.74
יולי
1.90
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-2.85
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.84
דצמבר
-0.93
תשואה מצטברת
-7.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.11
מרץ
0.98
אפריל
1.10
מאי
0.84
יוני
0.42
יולי
0.41
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.29
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
7.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-1.12
מרץ
-8.10
אפריל
4.33
מאי
1.32
יוני
-0.86
יולי
1.76
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
0.22
נובמבר
3.20
דצמבר
1.11
תשואה מצטברת
2.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
1.03
מרץ
0.74
אפריל
1.11
מאי
-0.38
יוני
1.34
יולי
0.58
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.40
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
9.13
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים