חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

מנורה חברת ביטוח

-1.77
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/11/2015
מספר האוצר
9662
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
1,785
צבירה נטו (במליונים)
-44
דמי ניהול ממוצעים
0.47%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

4.21%

חשיפה למניות

23.28%

חשיפה לחו"ל

12.49%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.77
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.32
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.08
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
3 שנים ממוצעת
2.17
5 שנים ממוצעת
2.31
שנת 2019
9.13
שנת 2020
2.17
שנת 2021
7.64
שנת 2022
-7.31
מדד שארפ
-0.69
שארפ כל הקופות
-0.66
אלפא שנתית
-0.12
יחס נזילות
76.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.28
סטיית תקן 60 חודשים
1.68
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.977
17444.01
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.538
27446.35
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.194
3458.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.121
2160.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.139
2485.03
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.187
3334.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.198
271243.21
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.96
302696.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.564
45763.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.239
4263.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.113
2014.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
8.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.058
1031.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.036
648.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.017
300.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.477
8509.08
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.21
3743.88
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.02
350.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.644
11488.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
179.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.367
42242.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.952
141930.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.321
5723.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.035
36318.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.108
19768.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.04
722.32
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.641
11442.26
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.3
5362.15
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.29
מניות לא סחירות
0.419
7485.21
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.237
22075.85
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.095
1700.18
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.019
331.21
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-113.15
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.07
1255.21
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
81.75
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.338
6031.94
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.488
8710.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.972
70885.81
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.146
2600.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.07
1255.21
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.005
81.75
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.128
2293.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.775
-13830.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.274
4883.27
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
9.42
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-6.22
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.18
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.022
-387.58
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.434
1435.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.554
27742.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.065
90403.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.069
19076.14
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.234
39865.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.051
36600.95
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
1.366
24383.19
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.007
130.7
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.08
1435.58
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.7
12487.15
פח"ק/פר"י
0.977
17442.87
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.051
-917.16
זכאים מס הכנסה
-0.004
-77.24
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.135
2400.9
זכויות במקרקעין מניבים
0.054
970.85
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.006
109.1
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.031
549.97
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.24
4287.67
מק"מ
3.654
65219.96
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
14.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.338
2.338
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.11
1958.72
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.311
5555.91
קרנות הון סיכון
9.34
27523.12
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.803
32170.14
קרנות השקעה אחרות
0.629
11231.82
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.34
166686.38
קרנות נדל"ן
0.06
1067.77
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.641
64988.58
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.45%
₪ 382,789
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.79%
₪ 14,188
מזומנים ושווי מזומנים
1.95%
₪ 34,768
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.67%
₪ 65,425
אג"ח ממשלתיות סחירות
38.80%
₪ 692,521
פיקדונות
1.37%
₪ 24,514
נכסים אחרים
17.03%
₪ 303,960
קרנות נאמנות
2.45%
₪ 43,703
הלוואות
12.49%
₪ 222,878

4.21%

חשיפה למניות

23.28%

חשיפה לחו"ל

12.49%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (28)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.8
4.42
4.65
9.44
14.59

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

0.55
4.94
5.43
20.48
0.05
1.95
1.62
-0.4
2.47

קופה סקטוריאלית

0.01
2.11
1.64
-1.14
1.24

קופה סקטוריאלית

3.00

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

0
2.68

קופה לא פעילה

-0.31
2.37
2.16
0.94
3.81

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.33
1.74
-0.51
1.50
-0.7
0.98

מובילה בתשואות

-0.83
2.89
2.21
4.43
8.28

קופה סקטוריאלית

-0.98
2.37
2.41
5.27
11.37

קופה פודה

-1.02
2.16
1.62
3.94
7.5

קופה סקטוריאלית

-1.08
3.55
2.69
3.37
4.76

קופה פודה

-1.1
0.66
0.22
-0.26
1.88

קופה סקטוריאלית

-1.15
2.51
2.13
2.5
8.54

קופה פודה

תשואות העבר של מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.77
פברואר
-1.93
מרץ
0.48
אפריל
1.01
מאי
1.11
יוני
1.16
יולי
0.83
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-1.77
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.99
מרץ
-0.13
אפריל
-0.86
מאי
-2.22
יוני
-0.74
יולי
1.90
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-2.85
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.84
דצמבר
-0.93
תשואה מצטברת
-7.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.11
מרץ
0.98
אפריל
1.10
מאי
0.84
יוני
0.42
יולי
0.41
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.29
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
7.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-1.12
מרץ
-8.10
אפריל
4.33
מאי
1.32
יוני
-0.86
יולי
1.76
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
0.22
נובמבר
3.20
דצמבר
1.11
תשואה מצטברת
2.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
1.03
מרץ
0.74
אפריל
1.11
מאי
-0.38
יוני
1.34
יולי
0.58
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.40
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
9.13

מחשבון תשואה של מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.77
פברואר
-1.93
מרץ
0.48
אפריל
1.01
מאי
1.11
יוני
1.16
יולי
0.83
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
-1.77
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.30
פברואר
-0.99
מרץ
-0.13
אפריל
-0.86
מאי
-2.22
יוני
-0.74
יולי
1.90
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-2.85
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.84
דצמבר
-0.93
תשואה מצטברת
-7.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.78
פברואר
0.11
מרץ
0.98
אפריל
1.10
מאי
0.84
יוני
0.42
יולי
0.41
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.29
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
7.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-1.12
מרץ
-8.10
אפריל
4.33
מאי
1.32
יוני
-0.86
יולי
1.76
אוגוסט
1.90
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
0.22
נובמבר
3.20
דצמבר
1.11
תשואה מצטברת
2.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.93
פברואר
1.03
מרץ
0.74
אפריל
1.11
מאי
-0.38
יוני
1.34
יולי
0.58
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.40
דצמבר
0.50
תשואה מצטברת
9.13
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים