חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס השתלמות מניות

קבוצת הפניקס

-5.56
/
אוקטובר
תאריך הקמה
30/12/2003
מספר האוצר
968
התמחות ראשית
מניות
התמחות משנית
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1,690
צבירה נטו (במליונים)
-10
דמי ניהול ממוצעים
0.61%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

97.93%

חשיפה למניות

69.66%

חשיפה לחו"ל

26.59%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-5.56
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
-0.71
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.12
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.63
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
3 שנים ממוצעת
8.04
5 שנים ממוצעת
5.97
שנת 2019
23.02
שנת 2020
7.38
שנת 2021
24.96
שנת 2022
-15.68
מדד שארפ
0.22
שארפ כל הקופות
0.23
אלפא שנתית
-0.12
יחס נזילות
90.7
סטיית תקן 36 חודשים
3.83
סטיית תקן 60 חודשים
4.57
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.01
175.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.495
25262.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
5.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
21.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.003
47.87
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
3.317
56043.4
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
13.445
227167.44
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
6.968
117724.24
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.019
321.26
מניות לא סחירות
0.053
900.15
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
14.937
252376.24
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
4.669
78892.18
אופציה מסוג Warrant
0.005
91.8
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.205
3464.13
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.513
-8661.1
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.004
71.38
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.005
-82.85
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.618
-10443.35
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.002
31.7
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.22
189579.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.787
13303.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.02
337.19
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.029
-496.51
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.618
-10443.35
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.051
859.66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.167
-19721.24
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.029
489.16
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.001
13.66
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
1.232
20816.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-6.35
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.006
94.86
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.02
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.199
-20256.52
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.795
47217.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
23.87
403302.35
פח"ק/פר"י
0.923
15591.78
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
6.469
109298.84
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.052
-880.13
זכאים מס הכנסה
-0.002
-40.44
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.069
1169.63
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
1.13
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.04
85151.51
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.293
21841.32
מק"מ
5.317
89838.44
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.001
0.001
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.008
0.008
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.199
3364.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.819
47635.78
קרנות גידור
0.286
4828.81
קרנות גידור בחו"ל
0.122
2060.93
קרנות הון סיכון
0.067
80.06
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.013
211.35
קרנות השקעה אחרות
0.004
69.18
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.067
1138.09
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.124
2097.95
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.51%
₪ 25,496
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
37.58%
₪ 634,872
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
55.63%
₪ 939,979
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.32%
₪ 89,838
פיקדונות
-3.97%
₪ -67,092
נכסים אחרים
-1.89%
₪ -31,879
קרנות נאמנות
3.03%
₪ 51,149
הלוואות
2.79%
₪ 47,218

97.93%

חשיפה למניות

69.66%

חשיפה לחו"ל

26.59%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול מניות (30)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

-0.48
-3.02

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-0.78
12.36
13.88

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-2.43
-2.43

קופה סקטוריאלית

-2.73
10.42
9.59
33.54
50.07

קופה פופולארית

-3.05
9.03
7.99
23.73
35.16

קופה סקטוריאלית

-3.23
11.16
8.27
28.25
61.21

קופה פופולארית

-3.6
4.33
1.46
30.74

קופה פופולארית

-3.66
4.39
1.77
31.48

קופה פופולארית

-3.67
4.27
1.94
25.26
-3.72
6.94
6.12
11.07
25.9

קופה פודה

-3.85
11.13
7.01
21.67
35.98

קופה סקטוריאלית

-3.89
5.72
1.28
19.15
25.72

קופה סקטוריאלית

-3.89
10.77
6.17
21.24
27.51

קופה סקטוריאלית

-3.91
10.03
7.15
27.17
36.57

קופה סקטוריאלית

-3.98
3.47
-1.58
14.13
21.67

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של הפניקס השתלמות מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.78
פברואר
-2.79
מרץ
-0.29
אפריל
2.66
מאי
0.11
יוני
3.02
יולי
5.52
אוגוסט
-1.54
ספטמבר
-2.03
אוקטובר
-5.56
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.38
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.41
פברואר
-0.42
מרץ
1.11
אפריל
-2.96
מאי
-4.40
יוני
-5.50
יולי
5.65
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-7.42
אוקטובר
4.15
נובמבר
1.52
דצמבר
-4.47
תשואה מצטברת
-15.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.88
פברואר
2.02
מרץ
3.84
אפריל
4.04
מאי
2.15
יוני
0.67
יולי
-0.84
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
4.52
נובמבר
-0.55
דצמבר
3.53
תשואה מצטברת
24.96
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.12
פברואר
-6.50
מרץ
-18.22
אפריל
10.23
מאי
1.57
יוני
-0.61
יולי
4.41
אוגוסט
5.53
ספטמבר
-2.54
אוקטובר
0.63
נובמבר
11.14
דצמבר
5.20
תשואה מצטברת
7.38
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.28
פברואר
1.95
מרץ
0.31
אפריל
3.49
מאי
-4.41
יוני
4.29
יולי
0.73
אוגוסט
-2.04
ספטמבר
3.48
אוקטובר
2.77
נובמבר
2.35
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
23.02

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הפניקס השתלמות מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.78
פברואר
-2.79
מרץ
-0.29
אפריל
2.66
מאי
0.11
יוני
3.02
יולי
5.52
אוגוסט
-1.54
ספטמבר
-2.03
אוקטובר
-5.56
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.38
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.41
פברואר
-0.42
מרץ
1.11
אפריל
-2.96
מאי
-4.40
יוני
-5.50
יולי
5.65
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-7.42
אוקטובר
4.15
נובמבר
1.52
דצמבר
-4.47
תשואה מצטברת
-15.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.88
פברואר
2.02
מרץ
3.84
אפריל
4.04
מאי
2.15
יוני
0.67
יולי
-0.84
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
4.52
נובמבר
-0.55
דצמבר
3.53
תשואה מצטברת
24.96
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.12
פברואר
-6.50
מרץ
-18.22
אפריל
10.23
מאי
1.57
יוני
-0.61
יולי
4.41
אוגוסט
5.53
ספטמבר
-2.54
אוקטובר
0.63
נובמבר
11.14
דצמבר
5.20
תשואה מצטברת
7.38
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.28
פברואר
1.95
מרץ
0.31
אפריל
3.49
מאי
-4.41
יוני
4.29
יולי
0.73
אוגוסט
-2.04
ספטמבר
3.48
אוקטובר
2.77
נובמבר
2.35
דצמבר
2.15
תשואה מצטברת
23.02
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס השתלמות מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים