בית השקעות אנליסט לוגו

אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה

אנליסט בית השקעות

1.27
/
פברואר
תאריך הקמה
13/10/2015
מספר האוצר
9732
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
901
צבירה נטו (במליונים)
296
דמי ניהול ממוצעים
0.58%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

26.55%

חשיפה למניות

26.9%

חשיפה לחו"ל

17.52%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.27
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.19
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.81
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.7
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.85
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
3.13
5 שנים ממוצעת
3.86
שנת 2019
10.32
שנת 2020
2.69
שנת 2021
8.76
שנת 2022
-8.05
שנת 2023
8.44
מדד שארפ
-0.58
שארפ כל הקופות
-0.65
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
94
סטיית תקן 36 חודשים
1.36
סטיית תקן 60 חודשים
1.63
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.804
7241.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.253
2276.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.946
17533.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.136
1227.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.019
172.82
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.937
89543.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.416
93859.58
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.877
34937.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.107
964.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
22.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.299
2692.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.085
765.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.018
159.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.025
225.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.026
233.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.164
1473.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
5.045
45455.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.236
74216.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.051
460
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.811
25326.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.925
17348.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.447
4031.82
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.327
29979.62
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.303
20754.88
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.008
70.63
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.207
1864.69
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.068
9627.07
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.846
88721.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.176
10599.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.902
17138.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.197
1775.98
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.112
1006.66
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
28.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.606
5458.36
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.018
163.92
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.284
2554.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.084
-752.64
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.066
590.56
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.299
11706.44
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
-0.159
-1435.78
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.046
-412.54
זכאים מס הכנסה
-0.006
-58.55
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.115
1039.22
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
17.847
160809.78
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.676
6093.38
מק"מ
12.195
109886.79
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.254
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.132
1188.02
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.254
2288.7
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.87%
₪ 215,108
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.33%
₪ 2,958
מזומנים ושווי מזומנים
19.66%
₪ 177,174
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.24%
₪ 164,365
אג"ח ממשלתיות סחירות
36.45%
₪ 328,399
פיקדונות
-0.08%
₪ -753
נכסים אחרים
1.23%
₪ 11,100
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
0.30%
₪ 2,719

26.55%

חשיפה למניות

26.9%

חשיפה לחו"ל

17.52%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.91
2.40
13.77
12.31
21.88
1.79
2.43
12.36
10.88
19.88
1.71
1.88
10.3
8.43
18.67
1.58
2.04
10.88
12.64
26.05
1.38
1.92
10.15
8.65
15.55
1.35
1.24
7.47
8.69
23.08
1.35
1.80
9.69
6.63
14.72
1.34
1.70
8.82
6.5
13.94
1.3
1.44
8.38
6.59
16.47
1.3
1.44
8.34
6.28
16.13
1.29
1.37
8.1
7.87
18.15
1.29
1.49
8.11
10.32
24.85
1.28
1.40
8.38
6.52
16.38
1.28
1.40
8.67
9.29
21.9
1.27
1.76
8.83
14.55
46.51
1.27
1.51
10.19
9.7
20.85

תשואות העבר של אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
1.27
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.51
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.67
פברואר
-1.74
מרץ
1.06
אפריל
1.22
מאי
1.24
יוני
1.13
יולי
1.62
אוגוסט
0.23
ספטמבר
-1.19
אוקטובר
-1.41
נובמבר
2.59
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
8.44
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.72
פברואר
-1.12
מרץ
0.09
אפריל
-0.94
מאי
-2.33
יוני
-0.91
יולי
2.20
אוגוסט
-1.17
ספטמבר
-2.68
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.76
דצמבר
-1.39
תשואה מצטברת
-8.05
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.09
מרץ
1.37
אפריל
1.26
מאי
0.67
יוני
0.59
יולי
0.62
אוגוסט
1.21
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
1.57
נובמבר
0.56
דצמבר
0.87
תשואה מצטברת
8.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.64
פברואר
-1.60
מרץ
-6.87
אפריל
4.34
מאי
1.21
יוני
-0.46
יולי
1.71
אוגוסט
2.25
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-0.15
נובמבר
2.53
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
2.69
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.02
פברואר
1.15
מרץ
1.08
אפריל
1.14
מאי
-0.40
יוני
1.33
יולי
0.79
אוגוסט
0.07
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.01
נובמבר
0.55
דצמבר
0.28
תשואה מצטברת
10.32

מחשבון תשואה של אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.67
פברואר
-1.74
מרץ
1.06
אפריל
1.22
מאי
1.24
יוני
1.13
יולי
1.62
אוגוסט
0.23
ספטמבר
-1.19
אוקטובר
-1.41
נובמבר
2.59
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
8.44
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.72
פברואר
-1.12
מרץ
0.09
אפריל
-0.94
מאי
-2.33
יוני
-0.91
יולי
2.20
אוגוסט
-1.17
ספטמבר
-2.68
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.76
דצמבר
-1.39
תשואה מצטברת
-8.05
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.09
מרץ
1.37
אפריל
1.26
מאי
0.67
יוני
0.59
יולי
0.62
אוגוסט
1.21
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
1.57
נובמבר
0.56
דצמבר
0.87
תשואה מצטברת
8.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.64
פברואר
-1.60
מרץ
-6.87
אפריל
4.34
מאי
1.21
יוני
-0.46
יולי
1.71
אוגוסט
2.25
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-0.15
נובמבר
2.53
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
2.69
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.02
פברואר
1.15
מרץ
1.08
אפריל
1.14
מאי
-0.40
יוני
1.33
יולי
0.79
אוגוסט
0.07
ספטמבר
0.86
אוקטובר
1.01
נובמבר
0.55
דצמבר
0.28
תשואה מצטברת
10.32
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים