חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

הראל חברת ביטוח

1.97
/
פברואר
תאריך הקמה
04/01/2016
מספר האוצר
9742
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
6,317
צבירה נטו (במליונים)
102
דמי ניהול ממוצעים
0.4%
דמי ניהול מהפקדה
0.11%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.22%

חשיפה למניות

51.88%

חשיפה לחו"ל

23.87%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.97
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.3
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.36
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.78
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
4.88
5 שנים ממוצעת
5.51
שנת 2019
11.56
שנת 2020
3.48
שנת 2021
15.12
שנת 2022
-7.50
שנת 2023
8.22
מדד שארפ
0.52
שארפ כל הקופות
0.29
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
76.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.72
סטיית תקן 60 חודשים
2.11
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.487
93932.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.145
9167.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.379
23952.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.394
24862.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.039
2467.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.075
4727.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.521
790894.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.16
262807.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.422
26646.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.069
4388.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.134
8433.49
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
1732.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.035
2195.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.047
2986.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.791
49939.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
531.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.346
21860.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.483
283152.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.045
2845.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.675
42664.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.973
61478.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.922
58241.09
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.24
457331.95
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.851
243288.46
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.307
19412.47
מניות לא סחירות
0.503
31751.69
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.364
149331.04
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.836
115969.05
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
2.23
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-9.86
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
85.34
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.225
14184.06
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.032
696891.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.195
75473.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.939
59297.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.096
6038.52
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.001
85.34
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.505
31875.17
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.585
100127.14
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
182.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-24.36
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
49.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
144.72
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.859
54236.78
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.123
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.666
42069.9
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.977
314402.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.01
644.8
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.526
96377.49
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.385
87497.38
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.086
258109.27
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.01
653.06
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.007
424.08
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.003
201.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
103.72
פח"ק/פר"י
1.39
87788.43
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.459
-29000.18
זכאים מס הכנסה
-0.013
-806.87
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.288
18207.44
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.293
18507.57
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.184
264316.78
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.959
123732.18
מק"מ
1.315
83070
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.011
720.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.372
1.372
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.219
76995.34
קרנות גידור
0.312
19709.14
קרנות גידור בחו"ל
0.005
333.97
קרנות הון סיכון
9.889
7708.82
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.294
18569.24
קרנות השקעה אחרות
0.605
38201.07
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.889
624693.44
קרנות נדל"ן
0.153
9654.5
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.349
148357.97
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.57%
₪ 667,863
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.03%
₪ 65,093
מזומנים ושווי מזומנים
7.53%
₪ 475,941
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.71%
₪ 1,939,586
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.49%
₪ 1,167,807
פיקדונות
0.01%
₪ 424
נכסים אחרים
15.28%
₪ 964,940
קרנות נאמנות
2.60%
₪ 164,380
הלוואות
13.78%
₪ 870,716

43.22%

חשיפה למניות

51.88%

חשיפה לחו"ל

23.87%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.82
4.18
16.72
18.33
34.93
2.63
2.78
13.24
12.73
25.5
2.6
3.06
16.52
17.47
29.48
2.39
3.13
17.78
19.3
36.14
2.31
2.94
12.68
13.46
25.98
2.29
2.92
13.36
15.64
32.01
2.24
3.25
14.47
17.3
32.77
2.24
3.26
14.5
18.41
34.15
2.24
2.18
9.79
11.3
30.21
2.22
2.71
10.81
17.42
63.68
2.21
2.40
11.68
11.41
25.99
2.19
2.70
13.51
12.27
25.39
2.19
2.79
13.09
16.26
29.04
2.18
2.42
11.52
11.52
25.75
2.17
2.39
11.52
11.49
26
2.16
2.45
14.43
17.14
36.54

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.05
פברואר
1.97
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.02
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.18
מרץ
0.27
אפריל
1.32
מאי
1.17
יוני
1.59
יולי
1.87
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.58
נובמבר
2.71
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
8.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.63
פברואר
-0.51
מרץ
0.83
אפריל
-1.02
מאי
-2.36
יוני
-1.87
יולי
2.88
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-3.67
אוקטובר
1.81
נובמבר
1.38
דצמבר
-2.03
תשואה מצטברת
-7.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.85
מרץ
1.98
אפריל
1.79
מאי
1.84
יוני
0.60
יולי
-0.14
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
2.34
נובמבר
0.26
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
15.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.28
מרץ
-8.96
אפריל
5.14
מאי
1.10
יוני
-0.84
יולי
2.09
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
0.10
נובמבר
4.55
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
3.48
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
1.04
מרץ
0.80
אפריל
1.47
מאי
-1.22
יוני
1.98
יולי
0.63
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
0.85
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.97
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
11.56

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.18
מרץ
0.27
אפריל
1.32
מאי
1.17
יוני
1.59
יולי
1.87
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.58
נובמבר
2.71
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
8.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.63
פברואר
-0.51
מרץ
0.83
אפריל
-1.02
מאי
-2.36
יוני
-1.87
יולי
2.88
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-3.67
אוקטובר
1.81
נובמבר
1.38
דצמבר
-2.03
תשואה מצטברת
-7.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.85
מרץ
1.98
אפריל
1.79
מאי
1.84
יוני
0.60
יולי
-0.14
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
2.34
נובמבר
0.26
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
15.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.28
מרץ
-8.96
אפריל
5.14
מאי
1.10
יוני
-0.84
יולי
2.09
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
0.10
נובמבר
4.55
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
3.48
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
1.04
מרץ
0.80
אפריל
1.47
מאי
-1.22
יוני
1.98
יולי
0.63
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
0.85
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.97
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
11.56
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים