חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

הראל חברת ביטוח

-2.58
/
אוקטובר
תאריך הקמה
04/01/2016
מספר האוצר
9742
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
5,971
צבירה נטו (במליונים)
565
דמי ניהול ממוצעים
0.38%
דמי ניהול מהפקדה
0.1%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.56%

חשיפה למניות

52.06%

חשיפה לחו"ל

24.89%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.23
8.51
5.77
-1.29
7.52
7.9
-1.62
7.05
5.48
-1.63
6.62
5.58
-1.65
6.89
5.26
תשואה חודשית
-2.58
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.6
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.99
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.87
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
5.37
5 שנים ממוצעת
4.37
שנת 2019
11.56
שנת 2020
3.48
שנת 2021
15.12
שנת 2022
-7.50
מדד שארפ
0.6
שארפ כל הקופות
0.56
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
74.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.8
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.772
105815.52
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.146
8738.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.357
21310.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.352
20996.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.043
2582.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.055
3275.89
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.604
752577.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.291
196478.8
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.47
28083.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.083
4985.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.079
4743.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
114.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.017
1006.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.035
2068.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.091
5438.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.001
75.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.15
8980.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.884
52775.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
590.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.321
19194.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.005
239149.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.063
3757.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.72
43019.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.922
55047.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.733
43756.79
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.802
406134.19
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.387
202214.48
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.287
17107.47
מניות לא סחירות
0.481
28691.67
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.426
144857.34
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.619
96646.79
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.053
3140.75
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-36.26
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.006
-376.31
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
1.69
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.071
661070.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.103
65878.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.61
36422.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.088
5253.08
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.006
-376.31
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.849
-50683.03
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.286
136496.6
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
58.46
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-189.62
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
57.03
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
108.9
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.78
-46547.64
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.319
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.629
37573.4
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.438
324734.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.012
723.37
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.807
107876.34
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.658
99012.79
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.196
250564.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.012
718.44
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.238
14219.61
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.007
411.32
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.004
223.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.068
4058.42
פח"ק/פר"י
1.528
91214.59
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.041
-2477.17
זכאים מס הכנסה
-0.007
-430.97
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.304
18162.57
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.219
132486.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.036
240970.76
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.019
60856.02
מק"מ
1.884
112498.38
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
608.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.47
1.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.428
85280.9
קרנות גידור
0.35
20882.99
קרנות גידור בחו"ל
0.006
367.67
קרנות הון סיכון
10.48
8691.31
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.307
18305.43
קרנות השקעה אחרות
0.655
39134.36
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.48
625745.71
קרנות נדל"ן
0.161
9635.3
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.673
159629.79
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.00%
₪ 597,094
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.24%
₪ 73,781
מזומנים ושווי מזומנים
6.65%
₪ 397,100
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.85%
₪ 1,782,583
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.33%
₪ 1,094,623
פיקדונות
0.25%
₪ 14,631
נכסים אחרים
15.70%
₪ 937,629
קרנות נאמנות
2.91%
₪ 173,661
הלוואות
15.07%
₪ 899,940

41.56%

חשיפה למניות

52.06%

חשיפה לחו"ל

24.89%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.23
8.51
5.77
9.39

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.29
7.52
7.9
13.56
22.48

קופה סקטוריאלית

-1.62
7.05
5.48
18.43
24.98

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.63
6.62
5.58
15.23
22.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.65
6.89
5.26
16.91
23.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.71
4.21
2.92
12.65
17.27

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.73
5.97
5.56
12.16
21.25

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
9.91
7.38
16.18
20.97

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01

קופה פודה

-1.79
3.22
3.41
9.41
15.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.83
5.60
3.59
15.38
20.76

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.85
3.77
2.01
16.81
22.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.55
2.17
17.21
23.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.94
1.78
9
14.51

קופה סקטוריאלית

-1.94
3.32
1.89
6.17
9.73

קופה סקטוריאלית

-1.97
3.97
2.45
20.36
28.52

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.18
מרץ
0.27
אפריל
1.32
מאי
1.17
יוני
1.59
יולי
1.87
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.58
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.30
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.63
פברואר
-0.51
מרץ
0.83
אפריל
-1.02
מאי
-2.36
יוני
-1.87
יולי
2.88
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-3.67
אוקטובר
1.81
נובמבר
1.38
דצמבר
-2.03
תשואה מצטברת
-7.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.85
מרץ
1.98
אפריל
1.79
מאי
1.84
יוני
0.60
יולי
-0.14
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
2.34
נובמבר
0.26
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
15.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.28
מרץ
-8.96
אפריל
5.14
מאי
1.10
יוני
-0.84
יולי
2.09
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
0.10
נובמבר
4.55
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
3.48
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
1.04
מרץ
0.80
אפריל
1.47
מאי
-1.22
יוני
1.98
יולי
0.63
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
0.85
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.97
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
11.56

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.18
מרץ
0.27
אפריל
1.32
מאי
1.17
יוני
1.59
יולי
1.87
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.58
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.30
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.63
פברואר
-0.51
מרץ
0.83
אפריל
-1.02
מאי
-2.36
יוני
-1.87
יולי
2.88
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-3.67
אוקטובר
1.81
נובמבר
1.38
דצמבר
-2.03
תשואה מצטברת
-7.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
0.85
מרץ
1.98
אפריל
1.79
מאי
1.84
יוני
0.60
יולי
-0.14
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
2.34
נובמבר
0.26
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
15.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.11
פברואר
-2.28
מרץ
-8.96
אפריל
5.14
מאי
1.10
יוני
-0.84
יולי
2.09
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
0.10
נובמבר
4.55
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
3.48
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
1.04
מרץ
0.80
אפריל
1.47
מאי
-1.22
יוני
1.98
יולי
0.63
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
0.85
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.97
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
11.56
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים