חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

הראל חברת ביטוח

-1.73
/
אפריל
תאריך הקמה
03/01/2016
מספר האוצר
9744
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
2,152
צבירה נטו (במליונים)
123
דמי ניהול ממוצעים
0.56%
דמי ניהול מהפקדה
0.23%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.98%

חשיפה למניות

60.36%

חשיפה לחו"ל

24%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.73
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.03
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.72
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.97
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.83
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
3.84
5 שנים ממוצעת
5.36
שנת 2019
12.69
שנת 2020
4.42
שנת 2021
15.63
שנת 2022
-8.76
שנת 2023
8.87
מדד שארפ
0.38
שארפ כל הקופות
0.31
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
78.1
סטיית תקן 36 חודשים
2.03
סטיית תקן 60 חודשים
2.44
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.318
28360.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.117
2522.25
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.377
8119.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.49
10542
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.031
665.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.068
1473.55
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.75
338903.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.344
28917.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.027
570.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.066
1426.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.121
2614.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.008
-162.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
164.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.028
601.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.034
739.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.037
786.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.183
3943.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
147.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.615
13236.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.025
86614.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.039
841.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.881
18966.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.874
18800.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.987
21242.23
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.78
188932.68
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.318
92919.1
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.386
8303.19
מניות לא סחירות
0.802
17249.12
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.051
65643.2
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.261
48643.54
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
83.56
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.246
5282.73
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.805
297053.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.19
25611.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.177
25318.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.128
2764.78
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.004
83.56
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.352
-7572.12
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.504
32364.45
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
8.99
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-3.88
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
29.42
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
17.07
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.342
-7368.49
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.782
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.596
12824.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.932
84599.39
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.195
25717.73
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.278
27490.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.364
50862.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.008
175.12
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.059
1261.75
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
63.49
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.008
167.44
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
44.18
פח"ק/פר"י
0.943
20282.63
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.038
-815.47
זכאים מס הכנסה
-0.035
-755.1
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.03
653.28
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.504
32356.48
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.301
71034.09
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.049
44091.02
מק"מ
0.108
2332.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.015
323.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.353
1.353
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.622
34900.73
קרנות גידור
0.247
5310.82
קרנות גידור בחו"ל
0.003
69.32
קרנות הון סיכון
10.574
2726.52
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.692
14892.95
קרנות השקעה אחרות
0.394
8476.2
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.574
227538.23
קרנות נדל"ן
0.161
3474.95
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.153
46318.65
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.40%
₪ 223,817
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.37%
₪ 8,066
מזומנים ושווי מזומנים
6.29%
₪ 135,452
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.24%
₪ 801,346
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.30%
₪ 372,151
פיקדונות
0.06%
₪ 1,325
נכסים אחרים
15.19%
₪ 326,777
קרנות נאמנות
2.99%
₪ 64,337
הלוואות
10.15%
₪ 218,507

52.98%

חשיפה למניות

60.36%

חשיפה לחו"ל

24%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.45
5.86
12.73
8.95
15.36
-0.86
4.08
10.5
23.67
47.42
-1.28
3.94
11.09
10.79
30.13
-1.33
4.16
11.11
4.3
25.97
-1.41
3.92
11.28
11.85
31.2
-1.43
4.39
11.84
5.36
22
-1.46
4.10
16.92
14.39
35.03
-1.48
4.59
11.93
14.72
66
-1.5
3.88
11.58
12.42
32.3
-1.51
3.95
11.68
12.98
33.66
-1.53
4.09
10.92
9.47
35.98
-1.59
3.54
12.23
7.2
24.3
-1.6
3.74
12.78
5.67
23.35

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.02
פברואר
2.36
מרץ
2.34
אפריל
-1.73
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.96
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.37
מרץ
0.18
אפריל
1.42
מאי
1.01
יוני
1.85
יולי
2.35
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-2.98
נובמבר
3.31
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
8.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.86
פברואר
-0.58
מרץ
0.95
אפריל
-1.30
מאי
-2.56
יוני
-2.55
יולי
3.43
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-4.47
אוקטובר
2.22
נובמבר
1.66
דצמבר
-2.32
תשואה מצטברת
-8.76
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.84
מרץ
2.02
אפריל
1.80
מאי
1.74
יוני
0.62
יולי
-0.05
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
2.73
נובמבר
0.24
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
15.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
-2.75
מרץ
-9.87
אפריל
5.72
מאי
1.37
יוני
-0.72
יולי
2.32
אוגוסט
3.20
ספטמבר
-1.67
אוקטובר
0.05
נובמבר
5.48
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
4.42
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.25
פברואר
1.20
מרץ
0.81
אפריל
1.75
מאי
-1.69
יוני
2.38
יולי
0.62
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.48
נובמבר
0.94
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
12.69

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.37
מרץ
0.18
אפריל
1.42
מאי
1.01
יוני
1.85
יולי
2.35
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-2.98
נובמבר
3.31
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
8.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.86
פברואר
-0.58
מרץ
0.95
אפריל
-1.30
מאי
-2.56
יוני
-2.55
יולי
3.43
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-4.47
אוקטובר
2.22
נובמבר
1.66
דצמבר
-2.32
תשואה מצטברת
-8.76
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.84
מרץ
2.02
אפריל
1.80
מאי
1.74
יוני
0.62
יולי
-0.05
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
2.73
נובמבר
0.24
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
15.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
-2.75
מרץ
-9.87
אפריל
5.72
מאי
1.37
יוני
-0.72
יולי
2.32
אוגוסט
3.20
ספטמבר
-1.67
אוקטובר
0.05
נובמבר
5.48
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
4.42
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.25
פברואר
1.20
מרץ
0.81
אפריל
1.75
מאי
-1.69
יוני
2.38
יולי
0.62
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.48
נובמבר
0.94
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
12.69
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים