חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

הראל חברת ביטוח

-2.98
/
אוקטובר
תאריך הקמה
03/01/2016
מספר האוצר
9744
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,965
צבירה נטו (במליונים)
330
דמי ניהול ממוצעים
0.58%
דמי ניהול מהפקדה
0.26%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.24%

חשיפה למניות

58.04%

חשיפה לחו"ל

23.44%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.98
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.35
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.12
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.83
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
5.41
5 שנים ממוצעת
4.37
שנת 2019
12.69
שנת 2020
4.42
שנת 2021
15.63
שנת 2022
-8.76
מדד שארפ
0.33
שארפ כל הקופות
0.32
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
76.5
סטיית תקן 36 חודשים
2.1
סטיית תקן 60 חודשים
2.45
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.871
36756.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.115
2262.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.378
7435.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.373
7330.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.032
619.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.051
993.67
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.046
295618.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.542
10642.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.118
2314.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.089
1740.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.073
1438.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
18.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.017
337.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.035
694.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.084
1649.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.001
18.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.119
2347.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.238
4681.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
152.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.51
10018.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.692
72541.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.058
1139.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.034
20318.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.876
17203.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.855
16793.3
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.727
171472.14
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.047
79517.37
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.374
7348.21
מניות לא סחירות
0.819
16099.65
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.872
56435.28
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.033
39943.3
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.065
1278.25
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-15.56
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-153.11
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.16
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.988
255180.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.154
22679.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.796
15644.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.109
2137.25
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-153.11
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.239
-24338.72
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.02
39696.26
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
25.12
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-81.46
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
24.43
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
30.12
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.963
-18916.63
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.901
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.787
15459.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.285
84192.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.396
27426.08
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.655
32516.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.499
49110.27
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.009
172.47
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.174
3413.63
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
67.49
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.009
177.61
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.089
1743.22
פח"ק/פר"י
1.484
29163.43
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.034
-676.68
זכאים מס הכנסה
-0.022
-440.4
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.033
652.99
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
3.21
63070.87
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.919
76992.34
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.278
25110.75
מק"מ
0.446
8768.27
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.013
261.27
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.56
1.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.766
34697.12
קרנות גידור
0.268
5266.5
קרנות גידור בחו"ל
0
2.21
קרנות הון סיכון
10.453
2773.58
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.758
14889.28
קרנות השקעה אחרות
0.423
8306.39
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.453
205382.79
קרנות נדל"ן
0.162
3182.17
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.137
41980.09
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.31%
₪ 202,476
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.51%
₪ 10,083
מזומנים ושווי מזומנים
6.77%
₪ 133,010
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.73%
₪ 701,931
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.24%
₪ 319,084
פיקדונות
0.18%
₪ 3,481
נכסים אחרים
15.40%
₪ 302,566
קרנות נאמנות
3.34%
₪ 65,602
הלוואות
11.53%
₪ 226,572

50.24%

חשיפה למניות

58.04%

חשיפה לחו"ל

23.44%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.37
מרץ
0.18
אפריל
1.42
מאי
1.01
יוני
1.85
יולי
2.35
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-2.98
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.86
פברואר
-0.58
מרץ
0.95
אפריל
-1.30
מאי
-2.56
יוני
-2.55
יולי
3.43
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-4.47
אוקטובר
2.22
נובמבר
1.66
דצמבר
-2.32
תשואה מצטברת
-8.76
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.84
מרץ
2.02
אפריל
1.80
מאי
1.74
יוני
0.62
יולי
-0.05
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
2.73
נובמבר
0.24
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
15.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
-2.75
מרץ
-9.87
אפריל
5.72
מאי
1.37
יוני
-0.72
יולי
2.32
אוגוסט
3.20
ספטמבר
-1.67
אוקטובר
0.05
נובמבר
5.48
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
4.42
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.25
פברואר
1.20
מרץ
0.81
אפריל
1.75
מאי
-1.69
יוני
2.38
יולי
0.62
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.48
נובמבר
0.94
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
12.69

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
-1.37
מרץ
0.18
אפריל
1.42
מאי
1.01
יוני
1.85
יולי
2.35
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-2.98
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.86
פברואר
-0.58
מרץ
0.95
אפריל
-1.30
מאי
-2.56
יוני
-2.55
יולי
3.43
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-4.47
אוקטובר
2.22
נובמבר
1.66
דצמבר
-2.32
תשואה מצטברת
-8.76
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.85
פברואר
0.84
מרץ
2.02
אפריל
1.80
מאי
1.74
יוני
0.62
יולי
-0.05
אוגוסט
2.20
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
2.73
נובמבר
0.24
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
15.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
-2.75
מרץ
-9.87
אפריל
5.72
מאי
1.37
יוני
-0.72
יולי
2.32
אוגוסט
3.20
ספטמבר
-1.67
אוקטובר
0.05
נובמבר
5.48
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
4.42
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.25
פברואר
1.20
מרץ
0.81
אפריל
1.75
מאי
-1.69
יוני
2.38
יולי
0.62
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
1.03
אוקטובר
1.48
נובמבר
0.94
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
12.69
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים