חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

הראל חברת ביטוח

1.4
/
מרץ
תאריך הקמה
03/01/2016
מספר האוצר
9745
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
3,090
צבירה נטו (במליונים)
60
דמי ניהול ממוצעים
0.54%
דמי ניהול מהפקדה
0.2%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.16%

חשיפה למניות

38.21%

חשיפה לחו"ל

18.54%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.4
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.93
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.17
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.11
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
2.97
5 שנים ממוצעת
3.9
שנת 2019
8.77
שנת 2020
2.83
שנת 2021
10.55
שנת 2022
-6.65
שנת 2023
5.55
מדד שארפ
-0.84
שארפ כל הקופות
-0.88
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
76.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.3
סטיית תקן 60 חודשים
1.54
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.999
61765.96
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.156
4824.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.516
15935.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.462
14283.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.06
1855.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.132
4076.6
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.366
474799.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.478
261965.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.022
664.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.093
2860.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.236
7294.31
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.021
-646.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.021
646.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.05
1551.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.062
1911.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.067
2073.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.525
16219.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
280.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.495
15294.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.622
235521.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.074
2299.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.03
31833.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.681
51954.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.362
11198.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.214
130222.91
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.899
58664.2
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.196
6057.62
מניות לא סחירות
0.617
19064.55
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.191
36797.63
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.119
34565.06
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
99.87
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.304
9389.96
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.732
177128.19
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.985
61336.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.681
21038.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.061
1894.45
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.003
99.87
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.053
-1642.92
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.113
34392.27
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
15.1
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-5.71
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
25.19
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
3.87
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.155
4785.71
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.622
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.176
36333.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.959
215041.34
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.651
51010.89
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.314
40596.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.425
167626.89
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.016
485.41
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.008
253.05
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.007
230.67
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.001
30.86
פח"ק/פר"י
1.525
47121.82
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.059
-1813.9
זכאים מס הכנסה
-0.013
-392.52
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.318
9817.85
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.442
13655.56
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.175
5393.45
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.946
91023.8
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.901
27853.48
מק"מ
1.78
54992.1
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.007
217.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.851
1.851
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.787
24317.42
קרנות גידור
0.167
5151.78
קרנות גידור בחו"ל
0.008
232.38
קרנות הון סיכון
8.806
2191.52
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.638
19708.66
קרנות השקעה אחרות
0.753
23275.98
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.806
272114.95
קרנות נדל"ן
0.088
2708.94
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.697
52440.57
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.83%
₪ 519,932
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.82%
₪ 25,254
מזומנים ושווי מזומנים
5.55%
₪ 171,423
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.22%
₪ 532,158
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.74%
₪ 795,283
פיקדונות
0.01%
₪ 253
נכסים אחרים
13.03%
₪ 402,742
קרנות נאמנות
2.64%
₪ 81,729
הלוואות
18.16%
₪ 561,220

25.16%

חשיפה למניות

38.21%

חשיפה לחו"ל

18.54%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.03
3.44
9.74
9.41
19.85
1.83
3.62
10.75
14.88
44.74
1.69
3.12
9.95
9.7
22.91
1.65
3.69
10.44
9.63
20.53
1.61
4.08
12.99
11.55
21.08
1.57
3.02
10.25
10.74
19.18
1.57
2.83
8.59
8.85
23.9
1.56
2.60
8.85
7.46
19.15
1.56
3.47
11.37
8.33
19.41
1.55
2.71
10.42
10.83
23.1
1.52
3.59
11.46
12.7
26.91
1.51
3.03
9.64
10.31
25.94
1.51
2.94
8.94
5.17
14.27
1.49
3.44
10.55
9.12
16.66
1.47
2.77
9.8
13.19
29.58
1.47
3.20
9.22
6.92
14.76

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.08
פברואר
1.19
מרץ
1.40
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.69
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.76
פברואר
-1.58
מרץ
0.27
אפריל
0.92
מאי
1.09
יוני
0.99
יולי
1.10
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-2.26
נובמבר
2.39
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
5.55
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.86
מרץ
0.42
אפריל
-0.67
מאי
-2.06
יוני
-0.79
יולי
1.96
אוגוסט
-1.36
ספטמבר
-2.71
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.82
דצמבר
-1.30
תשואה מצטברת
-6.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.68
פברואר
0.34
מרץ
1.42
אפריל
0.98
מאי
1.21
יוני
0.62
יולי
0.26
אוגוסט
1.51
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.70
דצמבר
1.02
תשואה מצטברת
10.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.03
מרץ
-6.67
אפריל
3.81
מאי
1.07
יוני
-0.65
יולי
1.36
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.88
אוקטובר
0.07
נובמבר
2.80
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
2.83
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.74
פברואר
0.76
מרץ
0.76
אפריל
0.91
מאי
-0.40
יוני
1.52
יולי
0.63
אוגוסט
0.00
ספטמבר
0.56
אוקטובר
1.01
נובמבר
0.48
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
8.77

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.76
פברואר
-1.58
מרץ
0.27
אפריל
0.92
מאי
1.09
יוני
0.99
יולי
1.10
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-2.26
נובמבר
2.39
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
5.55
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.86
מרץ
0.42
אפריל
-0.67
מאי
-2.06
יוני
-0.79
יולי
1.96
אוגוסט
-1.36
ספטמבר
-2.71
אוקטובר
1.19
נובמבר
0.82
דצמבר
-1.30
תשואה מצטברת
-6.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.68
פברואר
0.34
מרץ
1.42
אפריל
0.98
מאי
1.21
יוני
0.62
יולי
0.26
אוגוסט
1.51
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.70
דצמבר
1.02
תשואה מצטברת
10.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.03
מרץ
-6.67
אפריל
3.81
מאי
1.07
יוני
-0.65
יולי
1.36
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-0.88
אוקטובר
0.07
נובמבר
2.80
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
2.83
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.74
פברואר
0.76
מרץ
0.76
אפריל
0.91
מאי
-0.40
יוני
1.52
יולי
0.63
אוגוסט
0.00
ספטמבר
0.56
אוקטובר
1.01
נובמבר
0.48
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
8.77
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים