חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

2.65
/
מרץ
תאריך הקמה
15/10/2015
מספר האוצר
9779
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,535
צבירה נטו (במליונים)
129
דמי ניהול ממוצעים
0.48%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.53%

חשיפה למניות

55.34%

חשיפה לחו"ל

26.07%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.65
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.9
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.16
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.37
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.93
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
5.18
5 שנים ממוצעת
6.49
שנת 2019
12.63
שנת 2020
5.91
שנת 2021
15.15
שנת 2022
-9.40
שנת 2023
10.23
מדד שארפ
0.82
שארפ כל הקופות
0.77
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
76.9
סטיית תקן 36 חודשים
2.07
סטיית תקן 60 חודשים
2.43
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.31
20096.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.205
18490.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.185
2838.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.108
1660.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.063
973.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
973.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.427
6552.23
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.106
1632.73
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.011
61545.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.408
67651.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.056
857.43
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.042
642.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.043
655.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.111
1710.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.015
235.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.307
4704.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.454
6970.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
21.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.612
9387.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.834
104880.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.021
322.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.806
12366.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.886
28943.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.811
12449.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.949
121988.3
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.291
65843.34
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.467
7166.31
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.079
62593.69
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.097
32180.65
אופציה מסוג Warrant
0
5.8
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.014
208.46
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-54.48
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.012
191.21
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.285
4373.37
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.012
186.31
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.641
178649.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.254
3892.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.498
53684.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
191.21
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.285
4373.37
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.084
1284.78
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
191.91
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.61
24701.09
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.04
609.6
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-19.2
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
27.68
אופציות מסוג Warrants
0.003
49.42
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.215
3295.29
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.249
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.154
2356.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.486
53493.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.158
2428.61
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.171
48668.34
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.54
23637.02
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
4.857
74528.91
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.414
-6358.34
זכאים מס הכנסה
-0.036
-551.84
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.226
18814.41
זכויות במקרקעין מניבים
0.705
10816.71
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.474
7277.92
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.23
49568.06
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.716
87713.98
מק"מ
0.384
5891.86
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.425
0.425
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.313
4807.2
קרנות גידור
0.021
315.63
קרנות גידור בחו"ל
0.033
505.23
קרנות הון סיכון
10.756
1954.32
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.416
6380.39
קרנות השקעה אחרות
0.645
9898.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.756
165058.84
קרנות נדל"ן
0.149
2294.02
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.633
9707.55
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.76%
₪ 211,229
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.12%
₪ 17,135
מזומנים ושווי מזומנים
13.80%
₪ 211,811
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.79%
₪ 564,617
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.91%
₪ 136,721
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
15.12%
₪ 232,013
קרנות נאמנות
0.74%
₪ 11,324
הלוואות
9.76%
₪ 149,749

53.53%

חשיפה למניות

55.34%

חשיפה לחו"ל

26.07%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
2.39
מרץ
2.65
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.26
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
-1.74
מרץ
0.23
אפריל
1.81
מאי
0.63
יוני
1.84
יולי
3.01
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-2.99
נובמבר
3.51
דצמבר
2.63
תשואה מצטברת
10.23
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.12
פברואר
-0.62
מרץ
0.85
אפריל
-1.57
מאי
-2.69
יוני
-2.64
יולי
3.46
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.51
אוקטובר
2.52
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-9.40
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.12
פברואר
0.92
מרץ
1.93
אפריל
2.02
מאי
1.38
יוני
0.68
יולי
0.61
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.52
נובמבר
-0.15
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
15.15
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-3.13
מרץ
-9.64
אפריל
5.50
מאי
1.98
יוני
-0.22
יולי
3.16
אוגוסט
2.73
ספטמבר
-1.58
אוקטובר
0.29
נובמבר
5.24
דצמבר
2.05
תשואה מצטברת
5.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.37
פברואר
1.19
מרץ
0.82
אפריל
1.62
מאי
-1.53
יוני
2.17
יולי
0.41
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.25
אוקטובר
1.39
נובמבר
1.00
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.63

מחשבון תשואה של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
-1.74
מרץ
0.23
אפריל
1.81
מאי
0.63
יוני
1.84
יולי
3.01
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-2.99
נובמבר
3.51
דצמבר
2.63
תשואה מצטברת
10.23
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.12
פברואר
-0.62
מרץ
0.85
אפריל
-1.57
מאי
-2.69
יוני
-2.64
יולי
3.46
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.51
אוקטובר
2.52
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-9.40
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.12
פברואר
0.92
מרץ
1.93
אפריל
2.02
מאי
1.38
יוני
0.68
יולי
0.61
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.52
נובמבר
-0.15
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
15.15
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-3.13
מרץ
-9.64
אפריל
5.50
מאי
1.98
יוני
-0.22
יולי
3.16
אוגוסט
2.73
ספטמבר
-1.58
אוקטובר
0.29
נובמבר
5.24
דצמבר
2.05
תשואה מצטברת
5.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.37
פברואר
1.19
מרץ
0.82
אפריל
1.62
מאי
-1.53
יוני
2.17
יולי
0.41
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.25
אוקטובר
1.39
נובמבר
1.00
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.63
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים