חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

מגדל חברת ביטוח

-2.99
/
אוקטובר
תאריך הקמה
15/10/2015
מספר האוצר
9779
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,328
צבירה נטו (במליונים)
188
דמי ניהול ממוצעים
0.49%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.82%

חשיפה למניות

57.09%

חשיפה לחו"ל

27.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.99
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.78
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.26
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.59
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
5.15
5 שנים ממוצעת
4.66
שנת 2019
12.63
שנת 2020
5.91
שנת 2021
15.15
שנת 2022
-9.40
מדד שארפ
0.47
שארפ כל הקופות
0.49
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
75
סטיית תקן 36 חודשים
2.11
סטיית תקן 60 חודשים
2.43
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.247
16559.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.194
15855.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.279
3704.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.109
1445.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.034
452.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
452.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.429
5689.12
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.011
139.92
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.416
18798.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.372
44768.71
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.033
439.35
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.138
1829.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.016
212.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
34.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
517.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.168
2225.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.283
3755.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.466
6190.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
25.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.62
8228.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.442
85527.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.027
356.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.905
12008.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.865
24754.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.753
9991.64
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.5
99567.04
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.872
51399.32
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.1
מניות לא סחירות
0.328
4360.41
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.631
48197.66
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.701
22576.56
אופציה מסוג Warrant
0
1.21
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.027
352.16
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.005
-72.24
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.041
-545.22
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.032
430.73
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.77
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.511
166091.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.081
1071.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.292
43703.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.041
-545.22
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.032
430.73
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.132
1747.86
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.589
-21093.43
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.019
26803.69
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
130.75
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.023
-307.33
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.009
-113.7
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
4.69
אופציות מסוג Warrants
0
5.76
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.852
-11313.46
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.171
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.417
5531.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.012
39986.89
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.843
51016.15
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.707
22656.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.493
6540
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.116
1538.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.87
24819.3
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
30.59
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.04
-530.19
זכאים מס הכנסה
-0.015
-193.48
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.761
10106.47
זכויות במקרקעין מניבים
0.765
10160.85
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.877
38199.41
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.504
99617.59
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
6.228
82682.17
מק"מ
0.512
6801.11
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.61
0.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.637
8460.43
קרנות גידור
0.036
484.38
קרנות גידור בחו"ל
0.02
261.22
קרנות הון סיכון
12.502
1496.7
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.476
6324.65
קרנות השקעה אחרות
0.98
13006.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
12.502
165971.71
קרנות נדל"ן
0.173
2300.29
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.628
8337.96
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.43%
₪ 178,328
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.08%
₪ 14,359
מזומנים ושווי מזומנים
15.60%
₪ 207,150
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.65%
₪ 473,233
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.31%
₪ 70,508
פיקדונות
0.49%
₪ 6,540
נכסים אחרים
17.04%
₪ 226,160
קרנות נאמנות
1.25%
₪ 16,565
הלוואות
10.15%
₪ 134,731

50.82%

חשיפה למניות

57.09%

חשיפה לחו"ל

27.25%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
-1.74
מרץ
0.23
אפריל
1.81
מאי
0.63
יוני
1.84
יולי
3.01
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-2.99
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.12
פברואר
-0.62
מרץ
0.85
אפריל
-1.57
מאי
-2.69
יוני
-2.64
יולי
3.46
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.51
אוקטובר
2.52
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-9.40
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.12
פברואר
0.92
מרץ
1.93
אפריל
2.02
מאי
1.38
יוני
0.68
יולי
0.61
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.52
נובמבר
-0.15
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
15.15
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-3.13
מרץ
-9.64
אפריל
5.50
מאי
1.98
יוני
-0.22
יולי
3.16
אוגוסט
2.73
ספטמבר
-1.58
אוקטובר
0.29
נובמבר
5.24
דצמבר
2.05
תשואה מצטברת
5.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.37
פברואר
1.19
מרץ
0.82
אפריל
1.62
מאי
-1.53
יוני
2.17
יולי
0.41
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.25
אוקטובר
1.39
נובמבר
1.00
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.63

מחשבון תשואה של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
-1.74
מרץ
0.23
אפריל
1.81
מאי
0.63
יוני
1.84
יולי
3.01
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-2.99
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.12
פברואר
-0.62
מרץ
0.85
אפריל
-1.57
מאי
-2.69
יוני
-2.64
יולי
3.46
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.51
אוקטובר
2.52
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-9.40
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.12
פברואר
0.92
מרץ
1.93
אפריל
2.02
מאי
1.38
יוני
0.68
יולי
0.61
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.52
נובמבר
-0.15
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
15.15
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-3.13
מרץ
-9.64
אפריל
5.50
מאי
1.98
יוני
-0.22
יולי
3.16
אוגוסט
2.73
ספטמבר
-1.58
אוקטובר
0.29
נובמבר
5.24
דצמבר
2.05
תשואה מצטברת
5.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.37
פברואר
1.19
מרץ
0.82
אפריל
1.62
מאי
-1.53
יוני
2.17
יולי
0.41
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.25
אוקטובר
1.39
נובמבר
1.00
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.63
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים