חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

מגדל חברת ביטוח

-2.69
/
אוקטובר
תאריך הקמה
15/10/2015
מספר האוצר
9780
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
2,645
צבירה נטו (במליונים)
329
דמי ניהול ממוצעים
0.5%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.61%

חשיפה למניות

53.28%

חשיפה לחו"ל

25.97%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.23
8.51
5.77
-1.29
7.52
7.9
-1.62
7.05
5.48
-1.63
6.62
5.58
-1.65
6.89
5.26
תשואה חודשית
-2.69
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.7
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.32
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.52
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
3 שנים ממוצעת
4.87
5 שנים ממוצעת
4.48
שנת 2019
11.39
שנת 2020
5.24
שנת 2021
14.03
שנת 2022
-7.81
מדד שארפ
0.79
שארפ כל הקופות
0.73
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
73.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.76
סטיית תקן 60 חודשים
2.07
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.719
45466.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.646
43533.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.385
10171.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.097
2571.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.034
890.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
890.28
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.591
15620.62
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.015
384.17
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.482
92106.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.86
128550.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.033
865.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.19
5023.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.021
555.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
75.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.051
1351.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.22
5811.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.253
6680.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.516
13636.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
49.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.812
21488.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.678
203080.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.035
929.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.186
31358.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.444
64644.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.617
16309.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.145
162522.52
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.172
83898.72
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.17
מניות לא סחירות
0.47
12425.52
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.871
75938.89
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.393
36851.55
אופציה מסוג Warrant
0
1.97
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.021
551.84
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-113.2
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.034
-889.96
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.025
672.38
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
1.4
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.843
260351.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.106
2798.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.72
71935.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.034
-889.96
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.025
672.38
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.135
3559.11
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.361
-36008.9
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.398
36979.76
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.008
213.38
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.019
-501.56
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-178.23
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
7.35
אופציות מסוג Warrants
0
9.41
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.703
-18604.01
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.118
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.426
11278.93
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.924
77333.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.813
100838.32
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.701
44978.95
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.862
49255.25
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.442
11680.48
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.114
3012.84
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.84
48670.18
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
60.23
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.04
-1064.16
זכאים מס הכנסה
-0.003
-75.59
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.416
10996.37
זכויות במקרקעין מניבים
0.568
15019.47
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.347
62071.77
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.905
103271.65
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.896
155946.24
מק"מ
0.964
25509.46
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.841
0.841
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.501
13261.91
קרנות גידור
0.03
790.71
קרנות גידור בחו"ל
0.024
625.93
קרנות הון סיכון
14.111
3808.38
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.415
10973.04
קרנות השקעה אחרות
1.242
32852.3
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
14.111
373235.05
קרנות נדל"ן
0.203
5379.86
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.991
26221.74
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.06%
₪ 451,279
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.09%
₪ 28,878
מזומנים ושווי מזומנים
11.64%
₪ 307,948
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.66%
₪ 758,049
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.32%
₪ 246,550
פיקדונות
0.44%
₪ 11,680
נכסים אחרים
18.59%
₪ 491,762
קרנות נאמנות
1.34%
₪ 35,515
הלוואות
11.84%
₪ 313,248

40.61%

חשיפה למניות

53.28%

חשיפה לחו"ל

25.97%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.23
8.51
5.77
9.39

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.29
7.52
7.9
13.56
22.48

קופה סקטוריאלית

-1.62
7.05
5.48
18.43
24.98

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.63
6.62
5.58
15.23
22.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.65
6.89
5.26
16.91
23.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.71
4.21
2.92
12.65
17.27

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.73
5.97
5.56
12.16
21.25

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
9.91
7.38
16.18
20.97

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01

קופה פודה

-1.79
3.22
3.41
9.41
15.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.83
5.60
3.59
15.38
20.76

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.85
3.77
2.01
16.81
22.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.55
2.17
17.21
23.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.94
1.78
9
14.51

קופה סקטוריאלית

-1.94
3.32
1.89
6.17
9.73

קופה סקטוריאלית

-1.97
3.97
2.45
20.36
28.52

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
-1.55
מרץ
0.23
אפריל
1.54
מאי
0.80
יוני
1.45
יולי
2.50
אוגוסט
0.04
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.69
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.34
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-0.56
מרץ
0.69
אפריל
-1.12
מאי
-2.23
יוני
-1.96
יולי
2.76
אוגוסט
-1.30
ספטמבר
-3.76
אוקטובר
1.97
נובמבר
0.90
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.69
מרץ
1.82
אפריל
1.64
מאי
1.46
יוני
0.76
יולי
0.56
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.41
אוקטובר
2.05
נובמבר
0.17
דצמבר
1.77
תשואה מצטברת
14.03
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-2.26
מרץ
-8.65
אפריל
4.81
מאי
1.79
יוני
-0.11
יולי
2.53
אוגוסט
2.36
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
0.27
נובמבר
4.28
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
5.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
1.08
מרץ
0.83
אפריל
1.34
מאי
-1.11
יוני
1.85
יולי
0.51
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
1.04
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.82
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
11.39

מחשבון תשואה של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
-1.55
מרץ
0.23
אפריל
1.54
מאי
0.80
יוני
1.45
יולי
2.50
אוגוסט
0.04
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.69
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.34
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-0.56
מרץ
0.69
אפריל
-1.12
מאי
-2.23
יוני
-1.96
יולי
2.76
אוגוסט
-1.30
ספטמבר
-3.76
אוקטובר
1.97
נובמבר
0.90
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.69
מרץ
1.82
אפריל
1.64
מאי
1.46
יוני
0.76
יולי
0.56
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.41
אוקטובר
2.05
נובמבר
0.17
דצמבר
1.77
תשואה מצטברת
14.03
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-2.26
מרץ
-8.65
אפריל
4.81
מאי
1.79
יוני
-0.11
יולי
2.53
אוגוסט
2.36
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
0.27
נובמבר
4.28
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
5.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
1.08
מרץ
0.83
אפריל
1.34
מאי
-1.11
יוני
1.85
יולי
0.51
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
1.04
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.82
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
11.39
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים