חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

מגדל חברת ביטוח

2.38
/
מרץ
תאריך הקמה
15/10/2015
מספר האוצר
9780
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
3,030
צבירה נטו (במליונים)
267
דמי ניהול ממוצעים
0.49%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.04%

חשיפה למניות

51.27%

חשיפה לחו"ל

25.27%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.38
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.07
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.03
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.04
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
4.96
5 שנים ממוצעת
6.03
שנת 2019
11.39
שנת 2020
5.24
שנת 2021
14.03
שנת 2022
-7.81
שנת 2023
9.05
מדד שארפ
0.99
שארפ כל הקופות
0.7
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
75.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.74
סטיית תקן 60 חודשים
2.07
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.765
53481.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.624
49206
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.249
7553.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.096
2900.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.064
1940.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
1940.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.576
17436.77
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.143
4345.02
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.944
180081.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.329
161438.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.075
2281.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.045
1376.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.053
1591.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.137
4150.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.021
625.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.271
8215.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.493
14922.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
43.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.752
22781.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.989
242033.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.026
781.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.991
30010.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.319
70242.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.698
21136.15
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.836
207101.98
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.69
111783.57
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.603
18270.54
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.301
100014.58
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.803
54633.73
אופציה מסוג Warrant
0
9.85
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.011
329.69
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-86.17
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.011
324.62
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.231
6996.12
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.011
339.75
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.329
282641.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.312
9447.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.989
90568.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.011
324.62
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.231
6996.12
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.065
1955.47
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.044
1338.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.146
34725.91
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.034
1034.49
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-32.59
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
43.79
אופציות מסוג Warrants
0.003
83.9
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.176
5335.57
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.179
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.167
5045.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.317
100492.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.172
5199.47
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.18
96334.99
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.511
45780.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.689
51157.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
4.131
125154.81
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.436
-13218.34
זכאים מס הכנסה
-0.028
-846.15
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.802
24293.95
זכויות במקרקעין מניבים
0.536
16234.2
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.386
11680.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.787
54123.57
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.202
157602.59
מק"מ
0.546
16554.95
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.572
0.572
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.251
7605.45
קרנות גידור
0.018
535.86
קרנות גידור בחו"ל
0.033
1012.6
קרנות הון סיכון
11.983
5991.5
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.38
11508.65
קרנות השקעה אחרות
0.894
27080.32
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.983
363036.26
קרנות נדל"ן
0.174
5282.39
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.906
27460.49
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.89%
₪ 511,624
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.12%
₪ 33,888
מזומנים ושווי מזומנים
11.12%
₪ 336,881
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.68%
₪ 929,551
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.96%
₪ 362,420
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
16.19%
₪ 490,519
קרנות נאמנות
0.82%
₪ 24,949
הלוואות
11.21%
₪ 339,734

44.04%

חשיפה למניות

51.27%

חשיפה לחו"ל

25.27%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.74
4.64
14.36
15.24
30.31
2.42
4.63
11.98
9.11
25.09
2.38
4.55
13.07
15.64
34.04
2.37
5.14
13.47
17.67
63.7
2.36
4.46
11.71
7.84
27.69
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.32
4.55
12.2
12.07
32.03
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.28
4.70
14.77
16.81
32.68
2.28
5.29
14.49
14.75
28.06
2.23
4.53
15.27
18.45
38.56
2.23
4.70
13.53
12.31
27.61
2.23
4.68
13.51
12.32
27.84
2.22
4.57
14.78
10.51
2.2
4.66
13.6
12.21
27.81
2.17
4.48
12.6
14.37
30.47

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
2.00
מרץ
2.38
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.55
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
-1.55
מרץ
0.23
אפריל
1.54
מאי
0.80
יוני
1.45
יולי
2.50
אוגוסט
0.04
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.69
נובמבר
3.08
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
9.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-0.56
מרץ
0.69
אפריל
-1.12
מאי
-2.23
יוני
-1.96
יולי
2.76
אוגוסט
-1.30
ספטמבר
-3.76
אוקטובר
1.97
נובמבר
0.90
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.69
מרץ
1.82
אפריל
1.64
מאי
1.46
יוני
0.76
יולי
0.56
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.41
אוקטובר
2.05
נובמבר
0.17
דצמבר
1.77
תשואה מצטברת
14.03
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-2.26
מרץ
-8.65
אפריל
4.81
מאי
1.79
יוני
-0.11
יולי
2.53
אוגוסט
2.36
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
0.27
נובמבר
4.28
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
5.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
1.08
מרץ
0.83
אפריל
1.34
מאי
-1.11
יוני
1.85
יולי
0.51
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
1.04
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.82
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
11.39

מחשבון תשואה של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.19
פברואר
-1.55
מרץ
0.23
אפריל
1.54
מאי
0.80
יוני
1.45
יולי
2.50
אוגוסט
0.04
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.69
נובמבר
3.08
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
9.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-0.56
מרץ
0.69
אפריל
-1.12
מאי
-2.23
יוני
-1.96
יולי
2.76
אוגוסט
-1.30
ספטמבר
-3.76
אוקטובר
1.97
נובמבר
0.90
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.69
מרץ
1.82
אפריל
1.64
מאי
1.46
יוני
0.76
יולי
0.56
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.41
אוקטובר
2.05
נובמבר
0.17
דצמבר
1.77
תשואה מצטברת
14.03
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-2.26
מרץ
-8.65
אפריל
4.81
מאי
1.79
יוני
-0.11
יולי
2.53
אוגוסט
2.36
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
0.27
נובמבר
4.28
דצמבר
1.80
תשואה מצטברת
5.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
1.08
מרץ
0.83
אפריל
1.34
מאי
-1.11
יוני
1.85
יולי
0.51
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
1.04
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.82
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
11.39
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים