חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

מגדל חברת ביטוח

1.69
/
מרץ
תאריך הקמה
15/10/2015
מספר האוצר
9781
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
1,522
צבירה נטו (במליונים)
227
דמי ניהול ממוצעים
0.47%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.72%

חשיפה למניות

35.53%

חשיפה לחו"ל

18.3%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.69
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.95
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.79
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.7
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.91
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
3.13
5 שנים ממוצעת
4.21
שנת 2019
9.98
שנת 2020
3.72
שנת 2021
9.80
שנת 2022
-7.61
שנת 2023
7.24
מדד שארפ
-0.79
שארפ כל הקופות
-0.87
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
78.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.43
סטיית תקן 60 חודשים
1.69
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.771
26952.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.629
24797.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.25
3806.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.119
1813.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.066
1006.47
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
1006.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.577
8787.34
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.144
2189.7
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.403
112686.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.19
170317.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.076
1149.92
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.035
540.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.09
1366.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.234
3562.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.021
315.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.338
5137.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.385
5859.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
22.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.285
19554.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.258
186571.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.044
671.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.692
25760.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.961
60294.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.388
5906.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.802
57871.86
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.052
31236.41
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.459
6991
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.87
28468.3
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.003
15266.65
אופציה מסוג Warrant
0
2.75
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.006
93.66
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-24.49
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.006
90.71
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.133
2031.02
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.012
184.55
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.28
80367.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
4.962
75525.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.613
24545.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
90.71
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.133
2031.02
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.028
431.51
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.025
-380.96
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.294
19694.85
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.019
289.2
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-9.11
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
12.45
אופציות מסוג Warrants
0.002
23.44
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.104
1581.31
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.28
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.13
1981.08
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.558
54148.42
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.134
2041.53
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.241
49334.75
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.325
20161.41
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.944
44810.61
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.177
-2692.89
זכאים מס הכנסה
-0.012
-186.5
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.092
16613.98
זכויות במקרקעין מניבים
0.667
10145.16
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.226
3445.62
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.719
56611.64
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.068
46691.52
מק"מ
1.147
17465.46
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.574
0.574
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.142
2162.56
קרנות גידור
0.01
149.74
קרנות גידור בחו"ל
0.016
239.69
קרנות הון סיכון
8.683
1534.67
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.323
4923.78
קרנות השקעה אחרות
0.396
6034.38
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.683
132167.5
קרנות נדל"ן
0.127
1936.51
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.505
7685.59
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.85%
₪ 439,116
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.12%
₪ 17,057
מזומנים ושווי מזומנים
9.73%
₪ 148,114
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.93%
₪ 272,939
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.88%
₪ 302,659
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.10%
₪ 184,145
קרנות נאמנות
0.72%
₪ 10,903
הלוואות
9.67%
₪ 147,157

24.72%

חשיפה למניות

35.53%

חשיפה לחו"ל

18.3%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.03
3.44
9.74
9.41
19.85
1.83
3.62
10.75
14.88
44.74
1.69
3.12
9.95
9.7
22.91
1.65
3.69
10.44
9.63
20.53
1.61
4.08
12.99
11.55
21.08
1.57
3.02
10.25
10.74
19.18
1.57
2.83
8.59
8.85
23.9
1.56
2.60
8.85
7.46
19.15
1.56
3.47
11.37
8.33
19.41
1.55
2.71
10.42
10.83
23.1
1.52
3.59
11.46
12.7
26.91
1.51
2.94
8.94
5.17
14.27
1.51
3.03
9.64
10.31
25.94
1.49
3.44
10.55
9.12
16.66
1.47
2.77
9.8
13.19
29.58
1.47
3.20
9.22
6.92
14.76

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
1.28
מרץ
1.69
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.12
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.76
מרץ
0.51
אפריל
1.18
מאי
0.91
יוני
1.02
יולי
1.70
אוגוסט
0.23
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.31
נובמבר
2.89
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
7.24
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-0.82
מרץ
0.28
אפריל
-0.92
מאי
-2.14
יוני
-1.09
יולי
2.17
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.93
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.66
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-7.61
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.21
מרץ
1.31
אפריל
1.18
מאי
1.06
יוני
0.50
יולי
0.52
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.24
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
9.80
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-1.37
מרץ
-7.14
אפריל
4.08
מאי
1.48
יוני
-0.45
יולי
2.04
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.09
נובמבר
3.08
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.20
פברואר
1.01
מרץ
0.85
אפריל
1.07
מאי
-0.62
יוני
1.51
יולי
0.79
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.87
אוקטובר
0.85
נובמבר
0.59
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
9.98

מחשבון תשואה של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.76
מרץ
0.51
אפריל
1.18
מאי
0.91
יוני
1.02
יולי
1.70
אוגוסט
0.23
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.31
נובמבר
2.89
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
7.24
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-0.82
מרץ
0.28
אפריל
-0.92
מאי
-2.14
יוני
-1.09
יולי
2.17
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.93
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.66
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-7.61
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.21
מרץ
1.31
אפריל
1.18
מאי
1.06
יוני
0.50
יולי
0.52
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.24
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
9.80
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-1.37
מרץ
-7.14
אפריל
4.08
מאי
1.48
יוני
-0.45
יולי
2.04
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.09
נובמבר
3.08
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.20
פברואר
1.01
מרץ
0.85
אפריל
1.07
מאי
-0.62
יוני
1.51
יולי
0.79
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.87
אוקטובר
0.85
נובמבר
0.59
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
9.98
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים