חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

מגדל חברת ביטוח

-2.31
/
אוקטובר
תאריך הקמה
15/10/2015
מספר האוצר
9781
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
1,337
צבירה נטו (במליונים)
256
דמי ניהול ממוצעים
0.47%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.21%

חשיפה למניות

36.53%

חשיפה לחו"ל

18.56%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.31
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.73
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.14
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.27
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.38
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
3 שנים ממוצעת
2.68
5 שנים ממוצעת
3.08
שנת 2019
9.98
שנת 2020
3.72
שנת 2021
9.80
שנת 2022
-7.61
מדד שארפ
-0.53
שארפ כל הקופות
-0.52
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
77.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.4
סטיית תקן 60 חודשים
1.67
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.728
23108
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.655
22125.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.387
5169.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.12
1610.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.035
463.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
463.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.594
7939.04
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.015
195.25
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.666
75755.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.638
142235.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.034
450.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.191
2553.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.036
482.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
30.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.088
1174.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.378
5051.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.313
4183.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.418
5591.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
25.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.397
18678.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.815
157977.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.06
808.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.039
27258.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.203
56192.31
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.344
4603.93
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.431
45878.36
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.771
23683.71
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.05
מניות לא סחירות
0.335
4485.35
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.661
22202.19
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.778
10402.8
אופציה מסוג Warrant
0
0.56
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.012
162.17
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-33.27
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.019
-251.23
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
198.43
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.76
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.723
76515.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
4.621
61782.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.469
19634.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.019
-251.23
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.015
198.43
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.119
1587.85
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.274
-17035.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.565
20924.79
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
60.24
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.011
-141.58
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.004
-52.38
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
2.16
אופציות מסוג Warrants
0
2.66
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.441
-5901.41
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.224
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.409
5471.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.103
41485.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.841
51349.97
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.596
21341.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.505
6748.56
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.118
1577.62
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.909
25527.4
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
31.37
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.039
-519.11
זכאים מס הכנסה
-0.007
-92.98
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.587
7847.86
זכויות במקרקעין מניבים
0.705
9430.72
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
1.658
22163.25
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.618
61748.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.109
41563.88
מק"מ
3.026
40461.62
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.846
0.846
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.292
3897.6
קרנות גידור
0.017
223.23
קרנות גידור בחו"ל
0.009
120.34
קרנות הון סיכון
8.731
739.74
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.372
4973.76
קרנות השקעה אחרות
0.675
9024.9
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.731
116735.75
קרנות נדל"ן
0.145
1938.1
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.443
5926.77
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.16%
₪ 389,820
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.10%
₪ 14,691
מזומנים ושווי מזומנים
9.64%
₪ 128,871
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.10%
₪ 228,582
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.34%
₪ 258,648
פיקדונות
0.50%
₪ 6,749
נכסים אחרים
11.85%
₪ 158,472
קרנות נאמנות
1.14%
₪ 15,207
הלוואות
10.17%
₪ 136,009

23.21%

חשיפה למניות

36.53%

חשיפה לחו"ל

18.56%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.76
מרץ
0.51
אפריל
1.18
מאי
0.91
יוני
1.02
יולי
1.70
אוגוסט
0.23
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.31
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-0.82
מרץ
0.28
אפריל
-0.92
מאי
-2.14
יוני
-1.09
יולי
2.17
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.93
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.66
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-7.61
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.21
מרץ
1.31
אפריל
1.18
מאי
1.06
יוני
0.50
יולי
0.52
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.24
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
9.80
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-1.37
מרץ
-7.14
אפריל
4.08
מאי
1.48
יוני
-0.45
יולי
2.04
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.09
נובמבר
3.08
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.20
פברואר
1.01
מרץ
0.85
אפריל
1.07
מאי
-0.62
יוני
1.51
יולי
0.79
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.87
אוקטובר
0.85
נובמבר
0.59
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
9.98

מחשבון תשואה של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.76
מרץ
0.51
אפריל
1.18
מאי
0.91
יוני
1.02
יולי
1.70
אוגוסט
0.23
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-2.31
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-0.82
מרץ
0.28
אפריל
-0.92
מאי
-2.14
יוני
-1.09
יולי
2.17
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.93
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.66
דצמבר
-1.13
תשואה מצטברת
-7.61
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
0.21
מרץ
1.31
אפריל
1.18
מאי
1.06
יוני
0.50
יולי
0.52
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.24
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
9.80
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-1.37
מרץ
-7.14
אפריל
4.08
מאי
1.48
יוני
-0.45
יולי
2.04
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.09
נובמבר
3.08
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
3.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.20
פברואר
1.01
מרץ
0.85
אפריל
1.07
מאי
-0.62
יוני
1.51
יולי
0.79
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.87
אוקטובר
0.85
נובמבר
0.59
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
9.98
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים