חברת הביטוח מנורה לוגו

מור מנורה מבטחים עד 50

מנורה חברת ביטוח

2.53
/
מרץ
תאריך הקמה
19/10/2015
מספר האוצר
9789
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
609
צבירה נטו (במליונים)
-11
דמי ניהול ממוצעים
0.3%
דמי ניהול מהפקדה
1.26%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

56.18%

חשיפה למניות

54.49%

חשיפה לחו"ל

26.82%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.53
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.92
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.17
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.16
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.82
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
3 שנים ממוצעת
5.12
5 שנים ממוצעת
6.31
שנת 2019
14.37
שנת 2020
3.47
שנת 2021
15.63
שנת 2022
-9.65
שנת 2023
9.98
מדד שארפ
0.5
שארפ כל הקופות
0.44
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
78.7
סטיית תקן 36 חודשים
2.21
סטיית תקן 60 חודשים
2.78
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור מנורה מבטחים עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.198
7295.59
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.794
10929.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.195
1185.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.085
517.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.175
1068.25
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.025
149.79
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.025
12333.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.729
16626.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.316
1925.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.329
2005.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.14
854.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.04
246.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
165.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
75.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.903
5504.05
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.009
55.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.368
2239.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
34.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.945
11846.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.489
39533.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.232
1410.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.443
8788.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.793
4831.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.471
2871.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.797
47499.51
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.184
25488.9
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.785
4783.2
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
20.11
122511.72
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.472
8970.46
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.12
733.02
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.027
-164.02
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.052
-318.45
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.329
2006.19
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.331
32477.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.542
9395.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.761
10728
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.052
-318.45
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.1
612.12
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.308
-1876.49
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.338
2056.18
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
34.65
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-2.96
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
6.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
3.25
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.077
471.58
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.288
299.64
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.093
6659.97
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.631
22118.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.684
4169.4
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.328
2001.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.233
7512.38
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.683
4159.53
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.002
13.38
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.049
299.64
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.462
8908.64
פח"ק/פר"י
1.941
11823.47
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.032
-196.15
זכאים מס הכנסה
-0.009
-55.7
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.164
996.09
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.062
375.99
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.209
25638.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.018
12295.7
מק"מ
0.332
2019.9
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
60.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.805
2.805
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.587
9669.32
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.152
924.58
קרנות הון סיכון
5.7
3280.47
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.845
5149.12
קרנות השקעה אחרות
1.207
7353.39
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.7
34726.79
קרנות נדל"ן
0.064
392.19
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.993
24322.81
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור מנורה מבטחים עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.53%
₪ 100,697
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.47%
₪ 2,850
מזומנים ושווי מזומנים
9.63%
₪ 58,667
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.38%
₪ 258,206
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.76%
₪ 35,061
פיקדונות
0.68%
₪ 4,173
נכסים אחרים
12.84%
₪ 78,219
קרנות נאמנות
4.40%
₪ 26,815
הלוואות
7.31%
₪ 44,516

56.18%

חשיפה למניות

54.49%

חשיפה לחו"ל

26.82%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של מור מנורה מבטחים עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
2.61
מרץ
2.53
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.41
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.76
פברואר
-2.07
מרץ
0.24
אפריל
1.81
מאי
0.51
יוני
2.38
יולי
3.37
אוגוסט
-0.75
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.11
נובמבר
3.47
דצמבר
2.50
תשואה מצטברת
9.98
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.76
מרץ
0.87
אפריל
-1.65
מאי
-3.05
יוני
-2.85
יולי
3.67
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-5.18
אוקטובר
2.50
נובמבר
1.74
דצמבר
-2.05
תשואה מצטברת
-9.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
1.03
מרץ
1.82
אפריל
2.39
מאי
1.35
יוני
0.88
יולי
0.40
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.61
נובמבר
-0.13
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
15.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-3.47
מרץ
-12.27
אפריל
6.38
מאי
1.66
יוני
-0.85
יולי
3.01
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
0.55
נובמבר
6.07
דצמבר
2.38
תשואה מצטברת
3.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.31
פברואר
1.45
מרץ
0.68
אפריל
2.06
מאי
-1.13
יוני
2.27
יולי
0.65
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
1.57
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.15
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
14.37

מחשבון תשואה של מור מנורה מבטחים עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מור מנורה מבטחים עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור מנורה מבטחים עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.76
פברואר
-2.07
מרץ
0.24
אפריל
1.81
מאי
0.51
יוני
2.38
יולי
3.37
אוגוסט
-0.75
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.11
נובמבר
3.47
דצמבר
2.50
תשואה מצטברת
9.98
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.76
מרץ
0.87
אפריל
-1.65
מאי
-3.05
יוני
-2.85
יולי
3.67
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-5.18
אוקטובר
2.50
נובמבר
1.74
דצמבר
-2.05
תשואה מצטברת
-9.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
1.03
מרץ
1.82
אפריל
2.39
מאי
1.35
יוני
0.88
יולי
0.40
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.61
נובמבר
-0.13
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
15.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-3.47
מרץ
-12.27
אפריל
6.38
מאי
1.66
יוני
-0.85
יולי
3.01
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
0.55
נובמבר
6.07
דצמבר
2.38
תשואה מצטברת
3.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.31
פברואר
1.45
מרץ
0.68
אפריל
2.06
מאי
-1.13
יוני
2.27
יולי
0.65
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
1.57
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.15
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
14.37
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור מנורה מבטחים עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים