חברת הביטוח מנורה לוגו

מור מנורה מבטחים עד 50

מנורה חברת ביטוח

-3.11
/
אוקטובר
תאריך הקמה
19/10/2015
מספר האוצר
9789
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
550
צבירה נטו (במליונים)
-9
דמי ניהול ממוצעים
0.31%
דמי ניהול מהפקדה
1.45%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.27%

חשיפה למניות

55.75%

חשיפה לחו"ל

21.85%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.11
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.34
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.29
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
5.56
5 שנים ממוצעת
4.44
שנת 2019
14.37
שנת 2020
3.47
שנת 2021
15.63
שנת 2022
-9.65
מדד שארפ
0.26
שארפ כל הקופות
0.26
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
75.9
סטיית תקן 36 חודשים
2.31
סטיית תקן 60 חודשים
2.8
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור מנורה מבטחים עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.359
7474.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.138
11760.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.269
1481.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.098
540.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.118
647.88
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.027
151.22
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.236
12302.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.496
13729.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.377
2075.64
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.332
1826.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.157
863.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.049
268.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.031
168.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
78.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.663
3646.07
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.292
1604.22
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.016
87.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.467
2569.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
44.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.002
11013.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.726
37003.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.271
1492.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.721
9468.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.937
5153.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.49
2697.16
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.767
42725.65
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.64
20022.4
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.03
מניות לא סחירות
0.855
4704.99
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
17.892
98429.27
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.154
6348.5
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.268
1474.96
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.089
-490.35
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.073
398.97
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.066
365.58
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.47
2584.63
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.081
38954.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.745
9600.98
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.765
9708.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.073
398.97
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.066
365.58
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.223
1228.23
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.757
-9666.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.482
2651.74
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
35.19
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-23.22
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.31
-1703.08
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.352
346.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.124
6185.75
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.962
21796.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.023
5628.22
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.326
1791.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.369
7533.9
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
2.994
16469.7
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
20.1
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.063
346.52
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.075
5914.32
פח"ק/פר"י
1.246
6856.26
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.032
-178.35
זכאים מס הכנסה
-0.011
-61.19
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.139
764.45
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.021
112.92
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.077
5924.92
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.222
6720.57
מק"מ
0.538
2958.11
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
52.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.25
3.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.592
8760.07
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.201
1103.98
קרנות הון סיכון
6.781
3397.11
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.985
5418.71
קרנות השקעה אחרות
1.352
7437.58
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.781
37306.63
קרנות נדל"ן
0.067
366.76
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.784
26319.31
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור מנורה מבטחים עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.25%
₪ 100,379
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.59%
₪ 3,243
מזומנים ושווי מזומנים
4.62%
₪ 25,416
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.27%
₪ 227,053
אג"ח ממשלתיות סחירות
6.01%
₪ 33,043
פיקדונות
3.00%
₪ 16,490
נכסים אחרים
13.19%
₪ 72,584
קרנות נאמנות
4.85%
₪ 26,694
הלוואות
8.22%
₪ 45,222

52.27%

חשיפה למניות

55.75%

חשיפה לחו"ל

21.85%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של מור מנורה מבטחים עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.76
פברואר
-2.07
מרץ
0.24
אפריל
1.81
מאי
0.51
יוני
2.38
יולי
3.37
אוגוסט
-0.75
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.11
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.76
מרץ
0.87
אפריל
-1.65
מאי
-3.05
יוני
-2.85
יולי
3.67
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-5.18
אוקטובר
2.50
נובמבר
1.74
דצמבר
-2.05
תשואה מצטברת
-9.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
1.03
מרץ
1.82
אפריל
2.39
מאי
1.35
יוני
0.88
יולי
0.40
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.61
נובמבר
-0.13
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
15.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-3.47
מרץ
-12.27
אפריל
6.38
מאי
1.66
יוני
-0.85
יולי
3.01
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
0.55
נובמבר
6.07
דצמבר
2.38
תשואה מצטברת
3.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.31
פברואר
1.45
מרץ
0.68
אפריל
2.06
מאי
-1.13
יוני
2.27
יולי
0.65
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
1.57
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.15
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
14.37

מחשבון תשואה של מור מנורה מבטחים עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מור מנורה מבטחים עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור מנורה מבטחים עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.76
פברואר
-2.07
מרץ
0.24
אפריל
1.81
מאי
0.51
יוני
2.38
יולי
3.37
אוגוסט
-0.75
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
-3.11
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.76
מרץ
0.87
אפריל
-1.65
מאי
-3.05
יוני
-2.85
יולי
3.67
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-5.18
אוקטובר
2.50
נובמבר
1.74
דצמבר
-2.05
תשואה מצטברת
-9.65
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
1.03
מרץ
1.82
אפריל
2.39
מאי
1.35
יוני
0.88
יולי
0.40
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.65
אוקטובר
2.61
נובמבר
-0.13
דצמבר
2.07
תשואה מצטברת
15.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-3.47
מרץ
-12.27
אפריל
6.38
מאי
1.66
יוני
-0.85
יולי
3.01
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
0.55
נובמבר
6.07
דצמבר
2.38
תשואה מצטברת
3.47
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.31
פברואר
1.45
מרץ
0.68
אפריל
2.06
מאי
-1.13
יוני
2.27
יולי
0.65
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
1.57
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.15
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
14.37
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור מנורה מבטחים עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים