חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

מנורה חברת ביטוח

2.17
/
מרץ
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9792
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
4,321
צבירה נטו (במליונים)
-178
דמי ניהול ממוצעים
0.61%
דמי ניהול מהפקדה
0.65%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.05%

חשיפה למניות

49.11%

חשיפה לחו"ל

25.62%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.6
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.99
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.37
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.47
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
4.58
5 שנים ממוצעת
5.46
שנת 2019
11.27
שנת 2020
2.83
שנת 2021
14.24
שנת 2022
-8.04
שנת 2023
8.33
מדד שארפ
0.27
שארפ כל הקופות
0.06
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
75.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.83
סטיית תקן 60 חודשים
2.29
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים תגמולים 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.263
54573.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.895
81886.25
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.206
8885.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.081
3489.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.149
6418.93
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.039
1666.72
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.176
137230.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.281
184998.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.496
21423.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.348
15028.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.148
6400.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
10.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
206.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.034
1479.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.023
989.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.01
453.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.954
41236.54
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.009
371.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.394
17028.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
233.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.647
71187.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.497
237549.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.196
8477.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.297
56062.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.672
29045.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.409
17688.2
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.772
292637.18
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.634
157030.26
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.572
67923.48
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
15.615
674791.49
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.279
55265.62
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.098
4248.38
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.023
-1008.67
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.621
26839.66
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.348
15030.5
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.136
178718.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.306
56454.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.529
66093.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.621
26839.66
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.107
4625.56
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.528
-22815.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.611
26406.41
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
213.38
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-18.21
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
40.14
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
20.01
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.06
2597.57
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.274
15162.85
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.97
41909.11
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.608
155927.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.621
26822.17
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.087
90199.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.873
80925.82
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.005
197.45
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.644
27812.38
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.351
15162.85
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.145
49488.73
פח"ק/פר"י
4.517
195192.81
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.05
-2175.59
זכאים מס הכנסה
-0.007
-288.37
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.189
8176.06
זכויות במקרקעין מניבים
0.026
1130.79
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.064
2777.45
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.191
8244.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.544
109952.4
מק"מ
0.52
22474.79
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.009
374.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.962
2.962
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.231
53208.31
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.291
12569.62
קרנות הון סיכון
6.517
57565.48
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.791
34160.71
קרנות השקעה אחרות
1.706
73709.46
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.517
281626.51
קרנות נדל"ן
0.231
10000.08
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.985
215404.93
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים תגמולים 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.84%
₪ 641,286
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.49%
₪ 21,339
מזומנים ושווי מזומנים
8.40%
₪ 362,878
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.67%
₪ 1,541,311
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.86%
₪ 382,823
פיקדונות
0.65%
₪ 28,010
נכסים אחרים
17.11%
₪ 739,296
קרנות נאמנות
4.20%
₪ 181,586
הלוואות
9.78%
₪ 422,771

46.05%

חשיפה למניות

49.11%

חשיפה לחו"ל

25.62%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.74
4.64
14.36
15.24
30.31
2.42
4.63
11.98
9.11
25.09
2.38
4.55
13.07
15.64
34.04
2.37
5.14
13.47
17.67
63.7
2.36
4.46
11.71
7.84
27.69
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.32
4.55
12.2
12.07
32.03
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.28
4.70
14.77
16.81
32.68
2.28
5.29
14.49
14.75
28.06
2.23
4.53
15.27
18.45
38.56
2.23
4.70
13.53
12.31
27.61
2.23
4.68
13.51
12.32
27.84
2.22
4.57
14.78
10.51
2.2
4.66
13.6
12.21
27.81
2.17
4.48
12.6
14.37
30.47

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
2.13
מרץ
2.17
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.48
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.20
פברואר
-1.67
מרץ
0.03
אפריל
1.60
מאי
0.64
יוני
1.88
יולי
2.80
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
-2.55
נובמבר
2.68
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
8.33
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.78
מרץ
0.85
אפריל
-1.25
מאי
-2.57
יוני
-2.23
יולי
2.96
אוגוסט
-1.35
ספטמבר
-4.36
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.52
דצמבר
-1.53
תשואה מצטברת
-8.04
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
0.84
מרץ
1.85
אפריל
1.94
מאי
1.34
יוני
0.83
יולי
0.41
אוגוסט
1.40
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
2.12
נובמבר
0.11
דצמבר
1.79
תשואה מצטברת
14.24
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
-2.40
מרץ
-10.32
אפריל
5.13
מאי
1.19
יוני
-0.89
יולי
2.45
אוגוסט
2.64
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.43
נובמבר
4.95
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
2.83
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
1.14
מרץ
0.66
אפריל
1.53
מאי
-0.57
יוני
1.70
יולי
0.53
אוגוסט
-0.61
ספטמבר
1.28
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.71
דצמבר
0.85
תשואה מצטברת
11.27

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים תגמולים 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.20
פברואר
-1.67
מרץ
0.03
אפריל
1.60
מאי
0.64
יוני
1.88
יולי
2.80
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
-2.55
נובמבר
2.68
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
8.33
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.78
מרץ
0.85
אפריל
-1.25
מאי
-2.57
יוני
-2.23
יולי
2.96
אוגוסט
-1.35
ספטמבר
-4.36
אוקטובר
2.07
נובמבר
1.52
דצמבר
-1.53
תשואה מצטברת
-8.04
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
0.84
מרץ
1.85
אפריל
1.94
מאי
1.34
יוני
0.83
יולי
0.41
אוגוסט
1.40
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
2.12
נובמבר
0.11
דצמבר
1.79
תשואה מצטברת
14.24
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
-2.40
מרץ
-10.32
אפריל
5.13
מאי
1.19
יוני
-0.89
יולי
2.45
אוגוסט
2.64
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.43
נובמבר
4.95
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
2.83
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
1.14
מרץ
0.66
אפריל
1.53
מאי
-0.57
יוני
1.70
יולי
0.53
אוגוסט
-0.61
ספטמבר
1.28
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.71
דצמבר
0.85
תשואה מצטברת
11.27
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים