חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

מנורה חברת ביטוח

-0.81
/
אפריל
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9794
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
1,635
צבירה נטו (במליונים)
103
דמי ניהול ממוצעים
0.45%
דמי ניהול מהפקדה
0.14%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.08%

חשיפה למניות

31.19%

חשיפה לחו"ל

17.58%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.81
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.01
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.63
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
1.96
5 שנים ממוצעת
3.12
שנת 2019
9.41
שנת 2020
2.21
שנת 2021
8.68
שנת 2022
-7.24
שנת 2023
6.58
מדד שארפ
-1.07
שארפ כל הקופות
-1.06
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
80.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.38
סטיית תקן 60 חודשים
1.76
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.926
15144.9
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.325
21668.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.146
2392.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.138
2251.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.254
4147.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.099
1615.7
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.337
152645.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.719
207928.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.302
21279.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.25
4080.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
1734.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.113
1839.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.039
638.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.018
294.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.682
11149.1
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.015
239.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.591
9659.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
152.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.812
45976.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.166
149851.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.312
5100.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.052
33552.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.165
19052.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.265
4336.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.892
63632.59
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.091
34179.01
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.387
6331.54
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8.338
136306.83
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.742
12130.75
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.045
728.66
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.009
-153.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.661
10810.08
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.287
4683.71
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.397
39178.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.219
36273.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.892
14577.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.661
10810.08
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.11
1803.38
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.393
-6425.17
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.416
6792.75
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
5.44
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-7.79
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
46.46
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
3.87
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.011
-173.8
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.463
406.04
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.499
24503.9
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.467
89366.93
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.909
14866.35
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.027
447.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.903
31111.32
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.025
406.04
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.654
10691.49
פח"ק/פר"י
3.779
61785
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.036
-584.19
זכאים מס הכנסה
-0.014
-221.01
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.278
4539.89
זכויות במקרקעין מניבים
0.021
350.47
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.026
422.01
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.261
69657.78
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.503
24570.38
מק"מ
0.738
12057.52
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.005
88.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.15
2.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.702
11476.67
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.045
741.42
קרנות הון סיכון
4.85
10875.58
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.964
15760.9
קרנות השקעה אחרות
0.569
9302.23
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.85
79283.47
קרנות נדל"ן
0.074
1215.46
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.489
40686.71
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.20%
₪ 346,509
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.75%
₪ 12,311
מזומנים ושווי מזומנים
10.20%
₪ 166,705
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.45%
₪ 317,929
אג"ח ממשלתיות סחירות
24.44%
₪ 399,607
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
10.81%
₪ 176,724
קרנות נאמנות
2.86%
₪ 46,719
הלוואות
10.29%
₪ 168,279

25.08%

חשיפה למניות

31.19%

חשיפה לחו"ל

17.58%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.13
2.09
8.19
6.07
-0.45
3.15
8.73
13.07
38.78
-0.47
1.67
6.67
2.74
8.89
-0.48
1.81
6.45
4.38
19.56
-0.52
2.90
8.02
8.07
18.53
-0.56
2.02
7.02
5.74
17.22
-0.65
2.61
8.61
5.95
14.13
-0.68
2.24
7.53
3.76
12.37
-0.73
2.46
8.29
4.78
13.6
-0.8
2.19
8.26
8.58
17.18
-0.81
1.98
7.09
6.01
16.63
-0.83
2.83
8.54
7.53
18.35
-0.86
1.81
6.03
7.18
18.98
-0.89
2.11
7.39
7.82
23.29

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.08
פברואר
1.29
מרץ
1.42
אפריל
-0.81
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.98
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.80
פברואר
-1.82
מרץ
0.44
אפריל
1.10
מאי
0.93
יוני
1.30
יולי
1.68
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-0.93
אוקטובר
-2.35
נובמבר
2.67
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
6.58
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.95
מרץ
0.14
אפריל
-1.08
מאי
-2.11
יוני
-0.96
יולי
2.02
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-3.01
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.02
תשואה מצטברת
-7.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.87
פברואר
0.10
מרץ
1.15
אפריל
1.20
מאי
0.88
יוני
0.49
יולי
0.47
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.27
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
8.68
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.38
מרץ
-8.27
אפריל
4.30
מאי
1.51
יוני
-0.60
יולי
1.69
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.19
נובמבר
3.22
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
2.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.10
פברואר
0.97
מרץ
0.71
אפריל
1.19
מאי
-0.47
יוני
1.38
יולי
0.59
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
0.94
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.46
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
9.41

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.80
פברואר
-1.82
מרץ
0.44
אפריל
1.10
מאי
0.93
יוני
1.30
יולי
1.68
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-0.93
אוקטובר
-2.35
נובמבר
2.67
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
6.58
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.95
מרץ
0.14
אפריל
-1.08
מאי
-2.11
יוני
-0.96
יולי
2.02
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-3.01
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.02
תשואה מצטברת
-7.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.87
פברואר
0.10
מרץ
1.15
אפריל
1.20
מאי
0.88
יוני
0.49
יולי
0.47
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.27
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
8.68
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.38
מרץ
-8.27
אפריל
4.30
מאי
1.51
יוני
-0.60
יולי
1.69
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.19
נובמבר
3.22
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
2.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.10
פברואר
0.97
מרץ
0.71
אפריל
1.19
מאי
-0.47
יוני
1.38
יולי
0.59
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
0.94
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.46
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
9.41
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים