חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

מנורה חברת ביטוח

-2.35
/
אוקטובר
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9794
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
1,246
צבירה נטו (במליונים)
122
דמי ניהול ממוצעים
0.45%
דמי ניהול מהפקדה
0.15%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.69%

חשיפה למניות

33.36%

חשיפה לחו"ל

15.91%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.35
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.04
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.53
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.18
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
3 שנים ממוצעת
2.45
5 שנים ממוצעת
2.51
שנת 2019
9.41
שנת 2020
2.21
שנת 2021
8.68
שנת 2022
-7.24
מדד שארפ
-0.82
שארפ כל הקופות
-0.78
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
76.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.39
סטיית תקן 60 חודשים
1.75
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.069
13318.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.681
20954.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.212
2640.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.186
2313.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.142
1772.45
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.113
1408.47
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.194
114582.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.26
127869.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.551
19332.07
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.261
3255.16
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.123
1537.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.059
735.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.037
459.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.017
214.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.521
6496.45
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.229
2858.35
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.03
375.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.785
9788.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.015
192.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.418
30129.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.123
101231.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.328
4082.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.096
26119.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.131
14099.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.242
3021.83
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.841
47868.6
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.8
22432.52
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.486
6057.85
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.249
90338.53
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.571
7112.68
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.109
1354.62
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.037
-464.3
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
1.768
22031.24
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
334.36
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.37
4605.22
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.859
35628.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.108
26266.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.873
10877.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.768
22031.24
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.027
334.36
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.157
1952.94
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.245
-15509.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.567
7064.68
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
39.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-26.01
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.77
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.125
-1554.94
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.666
445.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.51
18813.56
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.97
86865.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.55
19318.69
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.134
1674.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.577
32118
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.036
445.53
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.824
10263.46
פח"ק/פר"י
4.023
50133.64
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.038
-471.08
זכאים מס הכנסה
-0.005
-65.92
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.299
3727.49
זכויות במקרקעין מניבים
0.031
380.4
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.008
105.19
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.23
2860.69
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.754
9398.83
מק"מ
2.211
27551.27
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.005
58.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.556
2.556
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.643
8011.98
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.064
795.83
קרנות הון סיכון
6.329
10988.78
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.233
15362.56
קרנות השקעה אחרות
0.663
8263.3
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.329
78873.29
קרנות נדל"ן
0.088
1093.79
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.449
42981.35
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.20%
₪ 251,776
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.02%
₪ 12,672
מזומנים ושווי מזומנים
5.83%
₪ 72,657
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.56%
₪ 231,244
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.59%
₪ 294,000
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.16%
₪ 176,436
קרנות נאמנות
3.20%
₪ 39,931
הלוואות
13.44%
₪ 167,538

22.69%

חשיפה למניות

33.36%

חשיפה לחו"ל

15.91%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.80
פברואר
-1.82
מרץ
0.44
אפריל
1.10
מאי
0.93
יוני
1.30
יולי
1.68
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-0.93
אוקטובר
-2.35
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.95
מרץ
0.14
אפריל
-1.08
מאי
-2.11
יוני
-0.96
יולי
2.02
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-3.01
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.02
תשואה מצטברת
-7.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.87
פברואר
0.10
מרץ
1.15
אפריל
1.20
מאי
0.88
יוני
0.49
יולי
0.47
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.27
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
8.68
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.38
מרץ
-8.27
אפריל
4.30
מאי
1.51
יוני
-0.60
יולי
1.69
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.19
נובמבר
3.22
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
2.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.10
פברואר
0.97
מרץ
0.71
אפריל
1.19
מאי
-0.47
יוני
1.38
יולי
0.59
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
0.94
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.46
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
9.41

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.80
פברואר
-1.82
מרץ
0.44
אפריל
1.10
מאי
0.93
יוני
1.30
יולי
1.68
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-0.93
אוקטובר
-2.35
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.40
פברואר
-0.95
מרץ
0.14
אפריל
-1.08
מאי
-2.11
יוני
-0.96
יולי
2.02
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-3.01
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.02
דצמבר
-1.02
תשואה מצטברת
-7.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.87
פברואר
0.10
מרץ
1.15
אפריל
1.20
מאי
0.88
יוני
0.49
יולי
0.47
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.38
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.27
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
8.68
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.38
מרץ
-8.27
אפריל
4.30
מאי
1.51
יוני
-0.60
יולי
1.69
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.19
נובמבר
3.22
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
2.21
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.10
פברואר
0.97
מרץ
0.71
אפריל
1.19
מאי
-0.47
יוני
1.38
יולי
0.59
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
0.94
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.46
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
9.41
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים