חברת הביטוח מנורה לוגו

הילה עד 50

מנורה חברת ביטוח

-3.12
/
אוקטובר
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9796
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,435
צבירה נטו (במליונים)
-60
דמי ניהול ממוצעים
0.21%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.53%

חשיפה למניות

52.12%

חשיפה לחו"ל

22.06%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.12
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.15
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.5
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.27
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
3 שנים ממוצעת
6.12
5 שנים ממוצעת
4.78
שנת 2019
14.16
שנת 2020
3.86
שנת 2021
17.51
שנת 2022
-9.80
מדד שארפ
0.37
שארפ כל הקופות
0.37
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
76.9
סטיית תקן 36 חודשים
2.36
סטיית תקן 60 חודשים
2.79
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הילה עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.228
17613.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.931
27713.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.243
3491.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.118
1686.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.117
1677.1
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.029
410.81
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.329
33420.87
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.599
37296.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.393
5638.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.3
4305.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.142
2033.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
33.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.049
695.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.03
435.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
202.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.599
8591.76
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.263
3780.26
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.019
273.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.68
9760.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
140.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.987
28508.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.676
95785.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.269
3862.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.708
24510.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.93
13341.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.49
7027.36
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.758
111320.09
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.636
52167.59
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.978
14029.86
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
17.971
257846.29
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.153
16540.79
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.269
3862.97
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.089
-1283.37
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.398
-5717.66
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.067
957.77
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.424
6090.56
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.113
102054.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.732
24853.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.763
25295.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.398
-5717.66
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.067
957.77
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.207
2965.79
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.525
-21883.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.509
7310.11
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
91.69
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-60.5
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.78
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.312
-4482.85
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.422
7787.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.158
16617.9
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.643
66613.04
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.933
13384.9
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.64
23524.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
3.169
45472.44
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.008
120.65
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.543
7787.77
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.079
15486.7
פח"ק/פר"י
1.262
18105.71
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.017
-249.8
זכאים מס הכנסה
-0.013
-190.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.01
146.19
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.021
307.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.686
24189.32
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.198
31538.63
מק"מ
0.56
8035.99
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
136.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.937
2.937
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.599
22949.94
קרנות גידור
0.772
11083.9
קרנות גידור בחו"ל
0.289
4150.78
קרנות הון סיכון
5.355
17672.6
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.411
5896.16
קרנות השקעה אחרות
1.449
20784.06
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.355
76830.09
קרנות נדל"ן
0.042
608.54
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.922
41920.04
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהילה עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.72%
₪ 254,230
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.83%
₪ 11,894
מזומנים ושווי מזומנים
6.23%
₪ 89,320
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.52%
₪ 595,682
אג"ח ממשלתיות סחירות
6.21%
₪ 89,108
פיקדונות
3.18%
₪ 45,593
נכסים אחרים
10.44%
₪ 149,800
קרנות נאמנות
4.55%
₪ 65,222
הלוואות
9.34%
₪ 133,981

52.53%

חשיפה למניות

52.12%

חשיפה לחו"ל

22.06%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של הילה עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.68
פברואר
-2.13
מרץ
0.04
אפריל
1.80
מאי
0.60
יוני
2.32
יולי
3.44
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-3.12
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.56
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.57
פברואר
-0.79
מרץ
0.88
אפריל
-1.49
מאי
-3.00
יוני
-3.19
יולי
3.68
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-5.17
אוקטובר
2.47
נובמבר
1.70
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-9.80
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
1.19
מרץ
1.93
אפריל
2.52
מאי
1.46
יוני
0.93
יולי
0.38
אוגוסט
2.00
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.73
נובמבר
0.10
דצמבר
2.32
תשואה מצטברת
17.51
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.42
מרץ
-12.05
אפריל
6.13
מאי
1.55
יוני
-0.78
יולי
3.00
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.85
אוקטובר
0.61
נובמבר
6.27
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
3.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.18
פברואר
1.41
מרץ
0.67
אפריל
2.02
מאי
-1.10
יוני
2.18
יולי
0.64
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.61
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.16
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
14.16

מחשבון תשואה של הילה עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הילה עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הילה עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.68
פברואר
-2.13
מרץ
0.04
אפריל
1.80
מאי
0.60
יוני
2.32
יולי
3.44
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-3.12
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.56
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.57
פברואר
-0.79
מרץ
0.88
אפריל
-1.49
מאי
-3.00
יוני
-3.19
יולי
3.68
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-5.17
אוקטובר
2.47
נובמבר
1.70
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-9.80
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
1.19
מרץ
1.93
אפריל
2.52
מאי
1.46
יוני
0.93
יולי
0.38
אוגוסט
2.00
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.73
נובמבר
0.10
דצמבר
2.32
תשואה מצטברת
17.51
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.42
מרץ
-12.05
אפריל
6.13
מאי
1.55
יוני
-0.78
יולי
3.00
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.85
אוקטובר
0.61
נובמבר
6.27
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
3.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.18
פברואר
1.41
מרץ
0.67
אפריל
2.02
מאי
-1.10
יוני
2.18
יולי
0.64
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.61
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.16
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
14.16
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הילה עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים