חברת הביטוח מנורה לוגו

הילה עד 50

מנורה חברת ביטוח

2.55
/
מרץ
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9796
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,577
צבירה נטו (במליונים)
-59
דמי ניהול ממוצעים
0.22%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

55.82%

חשיפה למניות

50.36%

חשיפה לחו"ל

26.5%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.55
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.43
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.6
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.45
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
3 שנים ממוצעת
5.55
5 שנים ממוצעת
6.72
שנת 2019
14.16
שנת 2020
3.86
שנת 2021
17.51
שנת 2022
-9.80
שנת 2023
9.95
מדד שארפ
0.64
שארפ כל הקופות
0.58
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
79.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.24
סטיית תקן 60 חודשים
2.78
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הילה עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.091
17205.01
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.633
25755.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.177
2794.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.104
1641.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.175
2765.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.026
406.93
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.125
33504.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.865
45167.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.332
5230.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.3
4726.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.128
2012.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
32.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.04
637.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
426.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
195.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.823
12970
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.011
174.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.49
7718.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
109.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.945
30665.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.49
102336.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.232
3651.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.443
22751.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.793
12507.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.493
7774.18
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.157
128617.46
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.377
69017.91
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.885
13948.95
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
19.485
307221.31
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.541
24289.89
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.121
1902.88
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.028
-443.62
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.441
-6955.12
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.3
4727.5
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.162
81392.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.542
24320.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.842
29048.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.441
-6955.12
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.091
1439.45
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.267
-4206.73
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.384
6047.46
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
93.78
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-8
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
17.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
8.8
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.075
1182.06
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.353
6026.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.163
18341.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.343
68470.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.658
10369.68
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.511
23822.98
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
1.027
16196.4
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.005
80.3
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.382
6026.83
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.425
22468.96
פח"ק/פר"י
1.936
30532.65
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.021
-325.94
זכאים מס הכנסה
-0.008
-130.63
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.013
199.24
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.075
1187.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.582
72251.26
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.216
50701.98
מק"מ
0.348
5487.24
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
164.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.553
2.553
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.537
24232.46
קרנות גידור
0.706
11135.61
קרנות גידור בחו"ל
0.22
3475.93
קרנות הון סיכון
4.324
15831.22
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.334
5264.04
קרנות השקעה אחרות
1.24
19556.64
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.324
68176.33
קרנות נדל"ן
0.041
650.74
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.359
37202.3
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהילה עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.20%
₪ 255,507
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.61%
₪ 9,682
מזומנים ושווי מזומנים
11.16%
₪ 175,955
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.46%
₪ 669,445
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.99%
₪ 94,524
פיקדונות
1.03%
₪ 16,277
נכסים אחרים
10.03%
₪ 158,093
קרנות נאמנות
4.10%
₪ 64,657
הלוואות
8.41%
₪ 132,595

55.82%

חשיפה למניות

50.36%

חשיפה לחו"ל

26.5%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של הילה עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
2.59
מרץ
2.55
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.54
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.68
פברואר
-2.13
מרץ
0.04
אפריל
1.80
מאי
0.60
יוני
2.32
יולי
3.44
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-3.12
נובמבר
3.57
דצמבר
2.51
תשואה מצטברת
9.95
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.57
פברואר
-0.79
מרץ
0.88
אפריל
-1.49
מאי
-3.00
יוני
-3.19
יולי
3.68
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-5.17
אוקטובר
2.47
נובמבר
1.70
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-9.80
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
1.19
מרץ
1.93
אפריל
2.52
מאי
1.46
יוני
0.93
יולי
0.38
אוגוסט
2.00
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.73
נובמבר
0.10
דצמבר
2.32
תשואה מצטברת
17.51
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.42
מרץ
-12.05
אפריל
6.13
מאי
1.55
יוני
-0.78
יולי
3.00
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.85
אוקטובר
0.61
נובמבר
6.27
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
3.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.18
פברואר
1.41
מרץ
0.67
אפריל
2.02
מאי
-1.10
יוני
2.18
יולי
0.64
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.61
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.16
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
14.16

מחשבון תשואה של הילה עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הילה עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הילה עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.68
פברואר
-2.13
מרץ
0.04
אפריל
1.80
מאי
0.60
יוני
2.32
יולי
3.44
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-3.12
נובמבר
3.57
דצמבר
2.51
תשואה מצטברת
9.95
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.57
פברואר
-0.79
מרץ
0.88
אפריל
-1.49
מאי
-3.00
יוני
-3.19
יולי
3.68
אוגוסט
-1.37
ספטמבר
-5.17
אוקטובר
2.47
נובמבר
1.70
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-9.80
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
1.19
מרץ
1.93
אפריל
2.52
מאי
1.46
יוני
0.93
יולי
0.38
אוגוסט
2.00
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.73
נובמבר
0.10
דצמבר
2.32
תשואה מצטברת
17.51
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.42
מרץ
-12.05
אפריל
6.13
מאי
1.55
יוני
-0.78
יולי
3.00
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.85
אוקטובר
0.61
נובמבר
6.27
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
3.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.18
פברואר
1.41
מרץ
0.67
אפריל
2.02
מאי
-1.10
יוני
2.18
יולי
0.64
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
1.61
אוקטובר
1.40
נובמבר
1.16
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
14.16
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הילה עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים