חברת הביטוח מנורה לוגו

רשף עד 50

מנורה חברת ביטוח

-3.17
/
אוקטובר
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9799
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
827
צבירה נטו (במליונים)
-6
דמי ניהול ממוצעים
0.3%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.24%

חשיפה למניות

50.01%

חשיפה לחו"ל

21.92%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.42
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.66
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
3 שנים ממוצעת
5.8
5 שנים ממוצעת
4.51
שנת 2019
14.25
שנת 2020
3.53
שנת 2021
16.67
שנת 2022
-9.79
מדד שארפ
0.28
שארפ כל הקופות
0.28
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
78.9
סטיית תקן 36 חודשים
2.33
סטיית תקן 60 חודשים
2.8
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של רשף עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.163
9621.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.83
15137.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.231
1907.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.116
957.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.119
987.4
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.037
302.01
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.97
24569.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.314
27418.04
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.501
4145.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.284
2351.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.134
1110.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
67.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.05
409.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.031
256.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
119.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.567
4693.08
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.25
2064.89
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.019
155.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.635
5252.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
79.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.029
16784.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.816
56393.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.275
2274.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.744
14430.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.949
7854.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.483
4000.13
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.659
63365.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.589
29694.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.961
7946.88
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
17.952
148525.66
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.138
9415.4
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.269
2225
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.089
-738.08
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.186
-1536.81
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.067
551.8
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.402
3326.85
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.107
58796.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.769
14632.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.74
14398.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.186
-1536.81
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.067
551.8
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.198
1641.27
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.334
-11037.63
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.442
3653.18
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
52.2
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-34.44
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.01
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.312
-2579.79
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.415
247.51
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.187
9822.14
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.54
37559.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.909
7518.12
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.613
13341.29
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
2.632
21772.14
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.007
55.3
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.03
247.51
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.099
9092
פח"ק/פר"י
1.354
11199.66
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.02
-164.63
זכאים מס הכנסה
-0.014
-118.43
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.044
365.48
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.029
241.46
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.737
30916.29
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.987
16443.12
מק"מ
0.714
5907.58
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.009
77.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.782
2.782
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.598
13222.17
קרנות גידור
0.563
4661.21
קרנות גידור בחו"ל
0.238
1971.51
קרנות הון סיכון
4.324
8147.12
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.317
2623.4
קרנות השקעה אחרות
1.265
10462.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.324
35776.54
קרנות נדל"ן
0.036
300.12
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.299
19020.91
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות ברשף עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.80%
₪ 147,257
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.79%
₪ 6,512
מזומנים ושווי מזומנים
8.18%
₪ 67,651
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.22%
₪ 340,993
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.82%
₪ 64,693
פיקדונות
2.64%
₪ 21,827
נכסים אחרים
8.48%
₪ 70,169
קרנות נאמנות
4.39%
₪ 36,316
הלוואות
8.69%
₪ 71,924

52.24%

חשיפה למניות

50.01%

חשיפה לחו"ל

21.92%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של רשף עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.71
פברואר
-2.11
מרץ
0.10
אפריל
1.80
מאי
0.59
יוני
2.34
יולי
3.41
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-3.17
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.53
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.61
פברואר
-0.80
מרץ
0.85
אפריל
-1.50
מאי
-3.00
יוני
-3.09
יולי
3.69
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-5.13
אוקטובר
2.47
נובמבר
1.69
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-9.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
1.11
מרץ
1.89
אפריל
2.45
מאי
1.38
יוני
0.91
יולי
0.41
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
2.71
נובמבר
0.02
דצמבר
2.10
תשואה מצטברת
16.67
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.43
מרץ
-12.18
אפריל
6.21
מאי
1.58
יוני
-0.83
יולי
3.01
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.59
נובמבר
6.17
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
3.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
1.40
מרץ
0.69
אפריל
2.06
מאי
-1.10
יוני
2.21
יולי
0.67
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
1.60
אוקטובר
1.42
נובמבר
1.14
דצמבר
1.07
תשואה מצטברת
14.25

מחשבון תשואה של רשף עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
רשף עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של רשף עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.71
פברואר
-2.11
מרץ
0.10
אפריל
1.80
מאי
0.59
יוני
2.34
יולי
3.41
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-3.17
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.53
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.61
פברואר
-0.80
מרץ
0.85
אפריל
-1.50
מאי
-3.00
יוני
-3.09
יולי
3.69
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-5.13
אוקטובר
2.47
נובמבר
1.69
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-9.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
1.11
מרץ
1.89
אפריל
2.45
מאי
1.38
יוני
0.91
יולי
0.41
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
2.71
נובמבר
0.02
דצמבר
2.10
תשואה מצטברת
16.67
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.43
מרץ
-12.18
אפריל
6.21
מאי
1.58
יוני
-0.83
יולי
3.01
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.59
נובמבר
6.17
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
3.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
1.40
מרץ
0.69
אפריל
2.06
מאי
-1.10
יוני
2.21
יולי
0.67
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
1.60
אוקטובר
1.42
נובמבר
1.14
דצמבר
1.07
תשואה מצטברת
14.25
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

רשף עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים