חברת הביטוח מנורה לוגו

רשף עד 50

מנורה חברת ביטוח

2.55
/
מרץ
תאריך הקמה
20/10/2015
מספר האוצר
9799
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
916
צבירה נטו (במליונים)
-10
דמי ניהול ממוצעים
0.3%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

56.14%

חשיפה למניות

49.24%

חשיפה לחו"ל

27.18%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.55
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.32
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.93
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.08
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
5.35
5 שנים ממוצעת
6.51
שנת 2019
14.25
שנת 2020
3.53
שנת 2021
16.67
שנת 2022
-9.79
שנת 2023
10.06
מדד שארפ
0.57
שארפ כל הקופות
0.51
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
81.3
סטיית תקן 36 חודשים
2.23
סטיית תקן 60 חודשים
2.78
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של רשף עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.027
9404.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.537
14068.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.167
1526.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.102
937.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.178
1628.07
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.033
299.15
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.69
24630.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.627
33204.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.42
3845.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.282
2582.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.12
1099.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
67.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
375.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
251.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.013
114.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.774
7084.6
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.011
99.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.477
4365.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
62.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.972
18054.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.581
60250.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.235
2150.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.463
13394.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.804
7363.76
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.481
4407.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.964
72919.07
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.274
39129.36
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.868
7948.32
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
19.883
182046.32
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.504
13771.04
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.121
1105.15
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.027
-251.66
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.259
-2374.65
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.282
2582.3
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.27
48247.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.564
14318.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.799
16469.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.259
-2374.65
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.086
783.95
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.262
-2401.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.33
3022.01
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
53.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-4.54
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
10
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
4.99
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.076
699.71
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.347
214.03
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.188
10879.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.233
38758.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.638
5841.02
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.484
13587.8
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.8
7325.19
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
36.81
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.023
214.03
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.449
13269.49
פח"ק/פר"י
2.007
18371.99
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.026
-234.27
זכאים מס הכנסה
-0.014
-129.68
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.054
498.09
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.062
566.9
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.058
55461.39
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.823
25843.18
מק"מ
0.441
4033.89
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
93.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.402
2.402
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.569
14364.41
קרנות גידור
0.511
4682.95
קרנות גידור בחו"ל
0.18
1651.44
קרנות הון סיכון
3.407
7066.84
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.272
2492.6
קרנות השקעה אחרות
1.071
9802.23
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.407
31189.56
קרנות נדל"ן
0.035
320.94
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.918
17562.07
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות ברשף עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.19%
₪ 148,204
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.60%
₪ 5,534
מזומנים ושווי מזומנים
12.34%
₪ 112,946
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.51%
₪ 389,177
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.49%
₪ 68,596
פיקדונות
0.80%
₪ 7,362
נכסים אחרים
8.18%
₪ 74,853
קרנות נאמנות
3.98%
₪ 36,449
הלוואות
7.91%
₪ 72,457

56.14%

חשיפה למניות

49.24%

חשיפה לחו"ל

27.18%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של רשף עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
2.58
מרץ
2.55
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.46
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.71
פברואר
-2.11
מרץ
0.10
אפריל
1.80
מאי
0.59
יוני
2.34
יולי
3.41
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-3.17
נובמבר
3.64
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
10.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.61
פברואר
-0.80
מרץ
0.85
אפריל
-1.50
מאי
-3.00
יוני
-3.09
יולי
3.69
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-5.13
אוקטובר
2.47
נובמבר
1.69
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-9.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
1.11
מרץ
1.89
אפריל
2.45
מאי
1.38
יוני
0.91
יולי
0.41
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
2.71
נובמבר
0.02
דצמבר
2.10
תשואה מצטברת
16.67
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.43
מרץ
-12.18
אפריל
6.21
מאי
1.58
יוני
-0.83
יולי
3.01
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.59
נובמבר
6.17
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
3.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
1.40
מרץ
0.69
אפריל
2.06
מאי
-1.10
יוני
2.21
יולי
0.67
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
1.60
אוקטובר
1.42
נובמבר
1.14
דצמבר
1.07
תשואה מצטברת
14.25

מחשבון תשואה של רשף עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
רשף עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של רשף עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.71
פברואר
-2.11
מרץ
0.10
אפריל
1.80
מאי
0.59
יוני
2.34
יולי
3.41
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-3.17
נובמבר
3.64
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
10.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.61
פברואר
-0.80
מרץ
0.85
אפריל
-1.50
מאי
-3.00
יוני
-3.09
יולי
3.69
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-5.13
אוקטובר
2.47
נובמבר
1.69
דצמבר
-2.08
תשואה מצטברת
-9.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
1.11
מרץ
1.89
אפריל
2.45
מאי
1.38
יוני
0.91
יולי
0.41
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
2.71
נובמבר
0.02
דצמבר
2.10
תשואה מצטברת
16.67
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.43
מרץ
-12.18
אפריל
6.21
מאי
1.58
יוני
-0.83
יולי
3.01
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.59
נובמבר
6.17
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
3.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.23
פברואר
1.40
מרץ
0.69
אפריל
2.06
מאי
-1.10
יוני
2.21
יולי
0.67
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
1.60
אוקטובר
1.42
נובמבר
1.14
דצמבר
1.07
תשואה מצטברת
14.25
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

רשף עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים