לוגו מיטב דש

מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60

מיטב בית השקעות

2.82
/
פברואר
תאריך הקמה
08/11/2015
מספר האוצר
9854
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
70
צבירה נטו (במליונים)
-5
דמי ניהול ממוצעים
0.21%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.45%

חשיפה למניות

41.33%

חשיפה לחו"ל

25.03%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.82
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.72
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.3
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.33
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.93
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
5.77
5 שנים ממוצעת
6.17
שנת 2019
11.39
שנת 2020
4.61
שנת 2021
12.38
שנת 2022
-9.30
שנת 2023
13.13
מדד שארפ
0.96
שארפ כל הקופות
0.95
אלפא שנתית
1.56
יחס נזילות
86
סטיית תקן 36 חודשים
2.1
סטיית תקן 60 חודשים
2.34
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.05
1435.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.228
1560.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.728
509.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.244
170.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.098
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.675
472.66
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.221
855.1
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.33
4433.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.935
6957.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.211
2248.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.922
645.59
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.135
94.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.524
367.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.636
445.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.149
104.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.09
63.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.086
760.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.321
224.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.952
1367.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.686
8884.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.381
267
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.853
1297.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.443
1010.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.183
128.04
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.268
187.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.549
5987.02
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.866
2006.8
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.04
27.95
מניות לא סחירות
0.054
37.59
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.144
3602.1
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.939
657.31
אופציה מסוג Warrant
0
0.04
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.001
0.66
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-5.16
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.008
5.36
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.23
160.9
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.344
941.19
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.203
7845.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.044
30.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.359
251.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.575
402.67
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
5.36
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.23
160.9
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.065
45.51
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.299
209.44
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.004
2.95
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.005
3.36
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
2.37
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.477
334.06
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.436
305
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.085
59.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.632
1142.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.703
492.39
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.117
82
הלוואות לא מובטחות
0.575
402.89
הלוואות לעמיתים
4.892
3426.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.521
364.56
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.042
29.29
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.055
38.49
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.293
205.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.126
87.91
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.01
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.782
547.75
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.034
-24.04
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.144
100.8
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.969
678.25
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.887
1321.72
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.56
0.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.532
2.532
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.75
525.14
קרנות גידור
0.187
131.27
קרנות גידור בחו"ל
0.247
173.06
קרנות הון סיכון
0.05
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.05
34.82
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב אגוד תגמולים 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.08%
₪ 18,968
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.24%
₪ 1,568
מזומנים ושווי מזומנים
4.04%
₪ 2,828
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.29%
₪ 21,209
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.62%
₪ 15,140
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
1.80%
₪ 1,263
קרנות נאמנות
3.84%
₪ 2,690
הלוואות
9.09%
₪ 6,364

42.45%

חשיפה למניות

41.33%

חשיפה לחו"ל

25.03%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.82
4.18
16.72
18.33
34.93
2.63
2.78
13.24
12.73
25.5
2.6
3.06
16.52
17.47
29.48
2.39
3.13
17.78
19.3
36.14
2.31
2.94
12.68
13.46
25.98
2.29
2.92
13.36
15.64
32.01
2.24
3.25
14.47
17.3
32.77
2.24
3.26
14.5
18.41
34.15
2.24
2.18
9.79
11.3
30.21
2.22
2.71
10.81
17.42
63.68
2.21
2.40
11.68
11.41
25.99
2.19
2.79
13.09
16.26
29.04
2.19
2.70
13.51
12.27
25.39
2.18
2.42
11.52
11.52
25.75
2.17
2.39
11.52
11.49
26
2.16
2.45
14.43
17.14
36.54

תשואות העבר של מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול 50-60

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.32
פברואר
2.82
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.18
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.63
פברואר
-1.61
מרץ
0.32
אפריל
1.62
מאי
0.91
יוני
1.73
יולי
2.57
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-2.47
נובמבר
5.01
דצמבר
3.87
תשואה מצטברת
13.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.14
פברואר
-0.62
מרץ
0.40
אפריל
-1.50
מאי
-3.00
יוני
-2.59
יולי
3.75
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-3.90
אוקטובר
2.17
נובמבר
1.13
דצמבר
-2.02
תשואה מצטברת
-9.30
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.82
מרץ
1.42
אפריל
1.95
מאי
0.87
יוני
0.81
יולי
0.57
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
2.64
נובמבר
0.03
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
12.38
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-2.38
מרץ
-9.26
אפריל
5.31
מאי
1.68
יוני
-0.60
יולי
2.80
אוגוסט
2.59
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
0.26
נובמבר
4.27
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.61
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
1.12
מרץ
0.56
אפריל
1.56
מאי
-1.23
יוני
1.81
יולי
0.66
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.40
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.88
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
11.39

מחשבון תשואה של מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול 50-60

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.63
פברואר
-1.61
מרץ
0.32
אפריל
1.62
מאי
0.91
יוני
1.73
יולי
2.57
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-2.47
נובמבר
5.01
דצמבר
3.87
תשואה מצטברת
13.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.14
פברואר
-0.62
מרץ
0.40
אפריל
-1.50
מאי
-3.00
יוני
-2.59
יולי
3.75
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-3.90
אוקטובר
2.17
נובמבר
1.13
דצמבר
-2.02
תשואה מצטברת
-9.30
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.82
מרץ
1.42
אפריל
1.95
מאי
0.87
יוני
0.81
יולי
0.57
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
2.64
נובמבר
0.03
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
12.38
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
-2.38
מרץ
-9.26
אפריל
5.31
מאי
1.68
יוני
-0.60
יולי
2.80
אוגוסט
2.59
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
0.26
נובמבר
4.27
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.61
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
1.12
מרץ
0.56
אפריל
1.56
מאי
-1.23
יוני
1.81
יולי
0.66
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.40
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.88
דצמבר
0.75
תשואה מצטברת
11.39
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים