לוגו לירות Favicon קטן

תעשיה אוירית לבני 50 עד 60

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-1.97
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
9892
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
1,930
צבירה נטו (במליונים)
95
דמי ניהול ממוצעים
0.45%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

33.88%

חשיפה למניות

37.35%

חשיפה לחו"ל

23.7%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.23
8.51
5.77
-1.29
7.52
7.9
-1.62
7.05
5.48
-1.63
6.62
5.58
-1.65
6.89
5.26
תשואה חודשית
-1.97
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.45
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.36
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.52
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
6.37
5 שנים ממוצעת
5.15
שנת 2019
10.28
שנת 2020
4.35
שנת 2021
20.45
שנת 2022
-8.83
מדד שארפ
0.74
שארפ כל הקופות
0.67
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
84
סטיית תקן 36 חודשים
1.71
סטיית תקן 60 חודשים
1.98
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול 50-60
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול 50-60
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של תעשיה אוירית לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.562
10852.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.346
6676.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.03
574.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.158
3057.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.161
3099.25
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.046
193926.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.525
106661.38
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.601
11608.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.622
12010.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.074
1423.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.021
400.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.717
13832.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.189
3652.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.038
739.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.029
560.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.301
5818.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.053
1021.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.299
63675.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.182
100040.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.047
901.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.274
63192.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.746
33708.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.087
1680.24
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.66
12749.93
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.842
112772.36
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.861
35930.13
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.041
783.23
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.497
86818.29
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.1
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.086
1654.1
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0.086
1654.1
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.414
27305.16
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
18.538
357855.04
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.869
16776.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.839
16195.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.995
38507.63
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.129
-2483.26
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.196
3793.05
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.013
260.1
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.623
-12019.81
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.759
14661.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.136
2632.97
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.421
8131.26
פח"ק/פר"י
4.285
82710.82
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0.019
358.84
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.038
-734.24
זכאים מס הכנסה
-0.003
-58.97
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.002
44.63
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.065
1262.89
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.968
18689.84
מק"מ
8.065
155683.83
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.641
0.641
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.743
14337.46
קרנות הון סיכון
8.275
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
5.057
97616.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.275
159743.98
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.98
18910.06
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0.019
367.88

פיזור ההשקעות בתעשיה אוירית לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.15%
₪ 350,316
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.85%
₪ 16,341
מזומנים ושווי מזומנים
5.74%
₪ 110,795
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.48%
₪ 665,666
אג"ח ממשלתיות סחירות
24.86%
₪ 479,890
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.52%
₪ 280,370
קרנות נאמנות
0.64%
₪ 12,381
הלוואות
0.76%
₪ 14,661

33.88%

חשיפה למניות

37.35%

חשיפה לחו"ל

23.7%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.23
8.51
5.77
9.39

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.29
7.52
7.9
13.56
22.48

קופה סקטוריאלית

-1.62
7.05
5.48
18.43
24.98

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.63
6.62
5.58
15.23
22.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.65
6.89
5.26
16.91
23.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.71
4.21
2.92
12.65
17.27

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.73
5.97
5.56
12.16
21.25

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01

קופה פודה

-1.74
9.91
7.38
16.18
20.97

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.79
3.22
3.41
9.41
15.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.83
5.60
3.59
15.38
20.76

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.85
3.77
2.01
16.81
22.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.55
2.17
17.21
23.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.94
1.78
9
14.51

קופה סקטוריאלית

-1.94
3.32
1.89
6.17
9.73

קופה סקטוריאלית

-1.97
3.97
2.45
20.36
28.52

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של תעשיה אוירית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול 50-60

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול 50-60

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.70
פברואר
-1.33
מרץ
0.88
אפריל
1.00
מאי
1.20
יוני
1.55
יולי
2.35
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-1.97
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.97
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.31
פברואר
-0.98
מרץ
0.67
אפריל
-0.99
מאי
-2.34
יוני
-1.99
יולי
2.71
אוגוסט
-1.24
ספטמבר
-3.51
אוקטובר
1.39
נובמבר
0.53
דצמבר
-1.98
תשואה מצטברת
-8.83
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
0.88
מרץ
1.62
אפריל
1.75
מאי
1.76
יוני
1.26
יולי
0.39
אוגוסט
1.12
ספטמבר
2.45
אוקטובר
2.63
נובמבר
1.88
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
20.45
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-2.17
מרץ
-7.82
אפריל
4.72
מאי
1.28
יוני
-1.01
יולי
1.97
אוגוסט
3.21
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.02
נובמבר
3.70
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
4.35
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
1.02
מרץ
0.39
אפריל
1.26
מאי
-0.82
יוני
1.61
יולי
0.78
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.92
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
10.28

מחשבון תשואה של תעשיה אוירית לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
תעשיה אוירית לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של תעשיה אוירית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול 50-60

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול 50-60

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.70
פברואר
-1.33
מרץ
0.88
אפריל
1.00
מאי
1.20
יוני
1.55
יולי
2.35
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-1.97
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.97
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.31
פברואר
-0.98
מרץ
0.67
אפריל
-0.99
מאי
-2.34
יוני
-1.99
יולי
2.71
אוגוסט
-1.24
ספטמבר
-3.51
אוקטובר
1.39
נובמבר
0.53
דצמבר
-1.98
תשואה מצטברת
-8.83
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.28
פברואר
0.88
מרץ
1.62
אפריל
1.75
מאי
1.76
יוני
1.26
יולי
0.39
אוגוסט
1.12
ספטמבר
2.45
אוקטובר
2.63
נובמבר
1.88
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
20.45
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-2.17
מרץ
-7.82
אפריל
4.72
מאי
1.28
יוני
-1.01
יולי
1.97
אוגוסט
3.21
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
0.02
נובמבר
3.70
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
4.35
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
1.02
מרץ
0.39
אפריל
1.26
מאי
-0.82
יוני
1.61
יולי
0.78
אוגוסט
-0.46
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.92
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
10.28
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

תעשיה אוירית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים