חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מגדל חברת ביטוח

1.48
/
מרץ
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
9896
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
יתרת נכסים (במליונים)
479
צבירה נטו (במליונים)
45
דמי ניהול ממוצעים
0%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.7%

חשיפה למניות

33.2%

חשיפה לחו"ל

15.07%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.48
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.63
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.36
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.48
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
2.4
5 שנים ממוצעת
3.45
שנת 2019
9.97
שנת 2020
2.82
שנת 2021
7.77
שנת 2022
-7.33
שנת 2023
6.22
מדד שארפ
-0.78
שארפ כל הקופות
-1.02
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
78.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.3
סטיית תקן 60 חודשים
1.57
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.565
7489.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.44
6890.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.221
1057.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.12
573.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.064
304.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
304.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.51
2441.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.127
608.47
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.193
53568.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.714
51272.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.067
319.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.035
168.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.085
405.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.221
1058.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.018
87.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.34
1625.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.382
1826.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
6.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.214
5811.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.692
55952.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.042
199.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.6
7655.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.744
17917.57
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.352
1682.97
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.446
16490.5
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.86
8900.76
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.556
2659.95
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.62
7754.58
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.909
4350.22
אופציה מסוג Warrant
0
0.79
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.005
25.63
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-6.68
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.005
25.85
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.115
550.38
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.02
96.04
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.545
21750.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.685
17635.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.463
6999.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
25.85
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.115
550.38
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.025
119.42
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.038
-184.18
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.673
8007.67
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.017
82.21
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-2.59
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
3.37
אופציות מסוג Warrants
0.001
6.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.089
427.62
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.284
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.129
617.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.558
17029.97
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.133
636.3
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.206
15343.35
הלוואות לא מובטחות
0
0.01
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.315
6291.37
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.673
12792.73
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.12
-574.88
זכאים מס הכנסה
-0.004
-18.95
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.096
5244.2
זכויות במקרקעין מניבים
0.591
2826.14
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.207
990.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.436
16444.55
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.07
14690.26
מק"מ
2.482
11879.86
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.508
0.508
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.122
585.29
קרנות גידור
0.009
42.66
קרנות גידור בחו"ל
0.014
68.3
קרנות הון סיכון
8.752
537.78
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.488
2334.66
קרנות השקעה אחרות
0.488
2333.97
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.752
41885.91
קרנות נדל"ן
0.058
278.43
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.46
2200.84
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.10%
₪ 124,924
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.11%
₪ 5,311
מזומנים ושווי מזומנים
9.18%
₪ 43,928
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.58%
₪ 79,349
אג"ח ממשלתיות סחירות
24.52%
₪ 117,330
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.26%
₪ 58,655
קרנות נאמנות
0.63%
₪ 3,014
הלוואות
9.62%
₪ 46,061

21.7%

חשיפה למניות

33.2%

חשיפה לחו"ל

15.07%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
1.18
מרץ
1.48
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.80
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
-1.81
מרץ
0.70
אפריל
0.92
מאי
0.93
יוני
0.80
יולי
1.35
אוגוסט
0.21
ספטמבר
-0.99
אוקטובר
-2.26
נובמבר
2.84
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
6.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.71
פברואר
-0.95
מרץ
0.18
אפריל
-0.80
מאי
-1.99
יוני
-0.78
יולי
1.86
אוגוסט
-1.34
ספטמבר
-2.58
אוקטובר
1.06
נובמבר
0.54
דצמבר
-0.98
תשואה מצטברת
-7.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.47
פברואר
-0.01
מרץ
1.11
אפריל
0.95
מאי
0.86
יוני
0.41
יולי
0.56
אוגוסט
1.12
ספטמבר
-0.37
אוקטובר
1.27
נובמבר
0.41
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
7.77
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-0.94
מרץ
-6.89
אפריל
3.88
מאי
1.31
יוני
-0.55
יולי
1.75
אוגוסט
1.81
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
0.07
נובמבר
2.64
דצמבר
1.22
תשואה מצטברת
2.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.18
פברואר
1.02
מרץ
0.83
אפריל
1.03
מאי
-0.48
יוני
1.45
יולי
0.99
אוגוסט
0.00
ספטמבר
0.82
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.57
דצמבר
0.43
תשואה מצטברת
9.97

מחשבון תשואה של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
-1.81
מרץ
0.70
אפריל
0.92
מאי
0.93
יוני
0.80
יולי
1.35
אוגוסט
0.21
ספטמבר
-0.99
אוקטובר
-2.26
נובמבר
2.84
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
6.22
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.71
פברואר
-0.95
מרץ
0.18
אפריל
-0.80
מאי
-1.99
יוני
-0.78
יולי
1.86
אוגוסט
-1.34
ספטמבר
-2.58
אוקטובר
1.06
נובמבר
0.54
דצמבר
-0.98
תשואה מצטברת
-7.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.47
פברואר
-0.01
מרץ
1.11
אפריל
0.95
מאי
0.86
יוני
0.41
יולי
0.56
אוגוסט
1.12
ספטמבר
-0.37
אוקטובר
1.27
נובמבר
0.41
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
7.77
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-0.94
מרץ
-6.89
אפריל
3.88
מאי
1.31
יוני
-0.55
יולי
1.75
אוגוסט
1.81
ספטמבר
-1.34
אוקטובר
0.07
נובמבר
2.64
דצמבר
1.22
תשואה מצטברת
2.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.18
פברואר
1.02
מרץ
0.83
אפריל
1.03
מאי
-0.48
יוני
1.45
יולי
0.99
אוגוסט
0.00
ספטמבר
0.82
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.57
דצמבר
0.43
תשואה מצטברת
9.97
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים