חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מגדל חברת ביטוח

-1.52
/
אפריל
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
9897
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
107
צבירה נטו (במליונים)
8
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.23%

חשיפה למניות

47.55%

חשיפה לחו"ל

24.91%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.52
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.71
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.78
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.92
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.47
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
2.89
5 שנים ממוצעת
4.64
שנת 2019
11.33
שנת 2020
4.56
שנת 2021
12.18
שנת 2022
-9.39
שנת 2023
9.27
מדד שארפ
0.2
שארפ כל הקופות
-0.24
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
79
סטיית תקן 36 חודשים
1.86
סטיית תקן 60 חודשים
2.17
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.519
1630.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.548
1661.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.242
260.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.069
74.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.064
68.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
68.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.556
596.66
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.127
136.3
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.54
5945.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.07
5441.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.068
73.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.033
35.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.112
119.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.177
189.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.019
20.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.23
246.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.604
647.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
1.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.95
1019.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.709
10420
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.033
35.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.226
1315.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.976
3194.39
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.681
730.4
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.442
6914.11
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.434
3685.39
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.54
579.17
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.392
3639.98
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.616
1734.68
אופציה מסוג Warrant
0
0.38
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.005
5.87
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.24
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.005
4.87
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.159
170.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.02
21.01
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.394
10081.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.574
616.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.847
3055.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
4.87
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.159
170.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.028
29.88
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.253
-271.58
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.292
1386.31
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.023
24.82
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-0.65
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
2.02
אופציות מסוג Warrants
0.002
2.63
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.41
-439.61
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.048
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.188
201.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.042
3264.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.239
256.59
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.29
3531.04
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.952
2094.96
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
5.215
5596.89
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.003
-2.86
זכאים מס הכנסה
-0.007
-7.91
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.387
415.59
זכויות במקרקעין מניבים
0.352
377.87
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.814
873.56
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.447
4772.74
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.957
5320.06
מק"מ
1.779
1908.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.528
0.528
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.305
327.32
קרנות גידור
0.018
18.89
קרנות גידור בחו"ל
0.028
30.52
קרנות הון סיכון
6.931
412.42
קרנות הון סיכון בחו"ל
2.578
2766.89
קרנות השקעה אחרות
0.122
130.93
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.931
7438.48
קרנות נדל"ן
0.066
71.23
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.461
494.33
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.71%
₪ 21,154
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.21%
₪ 1,303
מזומנים ושווי מזומנים
14.62%
₪ 15,690
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.85%
₪ 32,032
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.52%
₪ 13,432
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.50%
₪ 12,345
קרנות נאמנות
0.83%
₪ 894
הלוואות
9.76%
₪ 10,474

43.23%

חשיפה למניות

47.55%

חשיפה לחו"ל

24.91%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
2.03
מרץ
2.33
אפריל
-1.52
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
-1.72
מרץ
0.29
אפריל
1.63
מאי
0.72
יוני
1.56
יולי
2.52
אוגוסט
-0.06
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-2.73
נובמבר
3.18
דצמבר
2.54
תשואה מצטברת
9.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.70
מרץ
0.38
אפריל
-1.48
מאי
-2.57
יוני
-2.14
יולי
3.02
אוגוסט
-1.46
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.97
דצמבר
-1.62
תשואה מצטברת
-9.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.53
מרץ
1.67
אפריל
1.68
מאי
1.17
יוני
0.55
יולי
0.59
אוגוסט
1.36
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
2.06
נובמבר
-0.01
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
12.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
-2.42
מרץ
-8.89
אפריל
4.89
מאי
1.77
יוני
-0.32
יולי
2.79
אוגוסט
2.27
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.36
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
4.56
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
1.01
מרץ
0.90
אפריל
1.31
מאי
-1.09
יוני
1.89
יולי
0.45
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.07
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.90
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.33

מחשבון תשואה של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
-1.72
מרץ
0.29
אפריל
1.63
מאי
0.72
יוני
1.56
יולי
2.52
אוגוסט
-0.06
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-2.73
נובמבר
3.18
דצמבר
2.54
תשואה מצטברת
9.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.70
מרץ
0.38
אפריל
-1.48
מאי
-2.57
יוני
-2.14
יולי
3.02
אוגוסט
-1.46
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.97
דצמבר
-1.62
תשואה מצטברת
-9.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.53
מרץ
1.67
אפריל
1.68
מאי
1.17
יוני
0.55
יולי
0.59
אוגוסט
1.36
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
2.06
נובמבר
-0.01
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
12.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
-2.42
מרץ
-8.89
אפריל
4.89
מאי
1.77
יוני
-0.32
יולי
2.79
אוגוסט
2.27
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.36
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
4.56
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
1.01
מרץ
0.90
אפריל
1.31
מאי
-1.09
יוני
1.89
יולי
0.45
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.07
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.90
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.33
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים