חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מגדל חברת ביטוח

-2.73
/
אוקטובר
תאריך הקמה
28/11/2016
מספר האוצר
9897
התמחות ראשית
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
יתרת נכסים (במליונים)
95
צבירה נטו (במליונים)
9
דמי ניהול ממוצעים
0.01%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.48%

חשיפה למניות

48.97%

חשיפה לחו"ל

26.58%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.73
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.59
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.38
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.46
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
3 שנים ממוצעת
3.66
5 שנים ממוצעת
3.62
שנת 2019
11.33
שנת 2020
4.56
שנת 2021
12.18
שנת 2022
-9.39
מדד שארפ
0.2
שארפ כל הקופות
-0.38
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
78.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.85
סטיית תקן 60 חודשים
2.14
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.76
1668.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.685
1597.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.394
373.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.129
122.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.034
32.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
32.28
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.605
573.18
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.015
14.1
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.003
3795.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.71
6361.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.033
31.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.194
184.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.024
22.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
1.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.059
55.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.253
239.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.335
317.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.379
359.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
1.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.934
885.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.563
8118.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.04
38.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.363
1292.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.809
2663.62
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.608
576.24
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.057
5742.24
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.127
2964.3
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.01
מניות לא סחירות
0.406
384.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.962
2808.26
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.373
1302.03
אופציה מסוג Warrant
0
0.07
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.022
20.57
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-4.22
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.033
-31.44
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
25.12
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.09
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.205
9675
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.122
115.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.83
2682.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.033
-31.44
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.026
25.12
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.114
107.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.411
-1337.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.527
1448
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.008
7.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.019
-17.63
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-6.62
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0.27
אופציות מסוג Warrants
0
0.33
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.729
-690.68
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.26
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.393
372.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.154
2990.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.86
3660.03
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.511
1432.64
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.424
401.7
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.119
112.94
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.994
1890.59
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
2.18
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.001
-0.56
זכאים מס הכנסה
-0.002
-1.9
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.069
64.97
זכויות במקרקעין מניבים
0.36
341.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.325
2204.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.492
7103.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.808
5506.24
מק"מ
1.286
1219.18
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.861
0.861
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.52
492.83
קרנות גידור
0.029
27.96
קרנות גידור בחו"ל
0.016
15.06
קרנות הון סיכון
9.049
98.19
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.675
640.39
קרנות השקעה אחרות
0.578
547.83
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.049
8578.77
קרנות נדל"ן
0.064
60.45
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.403
382.47
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.78%
₪ 17,805
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.07%
₪ 1,019
מזומנים ושווי מזומנים
15.30%
₪ 14,502
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.13%
₪ 27,616
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.01%
₪ 11,390
פיקדונות
0.42%
₪ 402
נכסים אחרים
11.72%
₪ 11,115
קרנות נאמנות
1.38%
₪ 1,309
הלוואות
10.18%
₪ 9,650

41.48%

חשיפה למניות

48.97%

חשיפה לחו"ל

26.58%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023

תשואות העבר של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
-1.72
מרץ
0.29
אפריל
1.63
מאי
0.72
יוני
1.56
יולי
2.52
אוגוסט
-0.06
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-2.73
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.70
מרץ
0.38
אפריל
-1.48
מאי
-2.57
יוני
-2.14
יולי
3.02
אוגוסט
-1.46
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.97
דצמבר
-1.62
תשואה מצטברת
-9.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.53
מרץ
1.67
אפריל
1.68
מאי
1.17
יוני
0.55
יולי
0.59
אוגוסט
1.36
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
2.06
נובמבר
-0.01
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
12.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
-2.42
מרץ
-8.89
אפריל
4.89
מאי
1.77
יוני
-0.32
יולי
2.79
אוגוסט
2.27
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.36
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
4.56
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
1.01
מרץ
0.90
אפריל
1.31
מאי
-1.09
יוני
1.89
יולי
0.45
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.07
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.90
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.33

מחשבון תשואה של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוינת!
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

חיסכון לכל ילד זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
-1.72
מרץ
0.29
אפריל
1.63
מאי
0.72
יוני
1.56
יולי
2.52
אוגוסט
-0.06
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
-2.73
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.70
מרץ
0.38
אפריל
-1.48
מאי
-2.57
יוני
-2.14
יולי
3.02
אוגוסט
-1.46
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.10
נובמבר
0.97
דצמבר
-1.62
תשואה מצטברת
-9.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.53
מרץ
1.67
אפריל
1.68
מאי
1.17
יוני
0.55
יולי
0.59
אוגוסט
1.36
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
2.06
נובמבר
-0.01
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
12.18
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
-2.42
מרץ
-8.89
אפריל
4.89
מאי
1.77
יוני
-0.32
יולי
2.79
אוגוסט
2.27
ספטמבר
-1.48
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.36
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
4.56
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
1.01
מרץ
0.90
אפריל
1.31
מאי
-1.09
יוני
1.89
יולי
0.45
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
1.07
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.90
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
11.33
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים