חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

קבוצת הפניקס

-1.53
/
אפריל
תאריך הקמה
29/12/2015
מספר האוצר
9916
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
8,664
צבירה נטו (במליונים)
-1,609
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0.44%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.35%

חשיפה למניות

58.13%

חשיפה לחו"ל

25.78%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.53
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.92
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.87
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.47
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.98
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
3 שנים ממוצעת
3.06
5 שנים ממוצעת
6.34
שנת 2019
14.18
שנת 2020
7.33
שנת 2021
17.02
שנת 2022
-10.24
שנת 2023
8.32
מדד שארפ
0.53
שארפ כל הקופות
0.49
אלפא שנתית
1.68
יחס נזילות
70.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.09
סטיית תקן 60 חודשים
2.48
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.888
76917.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.516
131377.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.319
27653.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.192
16662.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.034
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.05
4299.01
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
4299.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.335
29026.89
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.049
4277.69
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.352
203777.4
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.121
183765.61
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.247
21359.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.501
43415.62
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.228
19770.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
18.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.359
31129.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.333
28850.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.078
6800.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.103
8893.6
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.282
24432.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.31
26830.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
1045.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.873
75597.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.053
351140.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.038
3297.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.055
91447.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.2
103925.49
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.995
172818.94
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.804
676133.64
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.205
364338.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.087
7558.49
מניות לא סחירות
1.407
121864.88
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.526
565439.03
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.757
238870.57
אופציה מסוג Warrant
0
14.88
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0.011
982.82
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
-0.004
-385.12
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.155
13451.29
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.19
-16466.07
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.003
298.7
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
8.318
720678.44
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-9.05
-784058.93
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.001
75.42
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.004
-308.89
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.038
3310.03
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.049
4269.62
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.65
576146.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.786
68075.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
8.318
720678.44
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.163
14146.03
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-9.05
-784058.93
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.613
-53133.23
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.169
187916.45
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
-0.24
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.605
52407.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.004
340.31
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.065
5663.85
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.429
-37144.33
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.468
40540.31
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.664
144137
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.046
3959.03
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.265
22971.03
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.957
169544.12
הלוואות לא מובטחות
0.473
41005.64
הלוואות לעמיתים
2.398
207784.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.693
60084.39
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
1107.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.007
595.57
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
13.39
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.162
14041.25
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
12.295
1065254.16
פח"ק/פר"י
1.486
128748.91
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.506
217101.61
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.228
-19775.47
זכאים מס הכנסה
-0.016
-1391.38
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.123
10627.4
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.108
9321.61
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.002
152.27
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.487
215514.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.722
62575.96
מק"מ
0.599
51896.58
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
5.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.565
0.565
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.184
0.184
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.111
9655.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.108
95995.99
קרנות גידור
0.416
36066.78
קרנות גידור בחו"ל
0.577
49955.81
קרנות הון סיכון
11.138
75602.91
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.093
8032.17
קרנות השקעה אחרות
3.299
285802.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.138
964988.56
קרנות נדל"ן
0.463
40091.24
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.324
114737.92
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.80%
₪ 1,021,941
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.11%
₪ 96,020
מזומנים ושווי מזומנים
19.50%
₪ 1,689,444
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
44.13%
₪ 3,823,411
אג"ח ממשלתיות סחירות
5.37%
₪ 465,077
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.00%
₪ 693,441
קרנות נאמנות
1.97%
₪ 170,561
הלוואות
8.13%
₪ 704,067

54.35%

חשיפה למניות

58.13%

חשיפה לחו"ל

25.78%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.45
5.86
12.73
8.95
15.36
-0.86
4.08
10.5
23.67
47.42
-1.28
3.94
11.09
10.79
30.13
-1.33
4.16
11.11
4.3
25.97
-1.41
3.92
11.28
11.85
31.2
-1.43
4.39
11.84
5.36
22
-1.46
4.10
16.92
14.39
35.03
-1.48
4.59
11.93
14.72
66
-1.5
3.88
11.58
12.42
32.3
-1.51
3.95
11.68
12.98
33.66
-1.53
4.09
10.92
9.47
35.98
-1.59
3.54
12.23
7.2
24.3
-1.6
3.74
12.78
5.67
23.35

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
2.68
מרץ
2.58
אפריל
-1.53
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.09
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
-1.86
מרץ
-0.55
אפריל
1.81
מאי
0.55
יוני
1.77
יולי
3.25
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-3.33
נובמבר
3.39
דצמבר
2.77
תשואה מצטברת
8.32
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.64
פברואר
-0.95
מרץ
0.23
אפריל
-1.18
מאי
-3.08
יוני
-2.96
יולי
3.28
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-4.48
אוקטובר
2.05
נובמבר
0.96
דצמבר
-2.16
תשואה מצטברת
-10.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
4.04
מרץ
0.73
אפריל
1.94
מאי
1.93
יוני
0.62
יולי
0.25
אוגוסט
0.44
ספטמבר
-0.35
אוקטובר
2.15
נובמבר
0.06
דצמבר
2.84
תשואה מצטברת
17.02
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.19
מרץ
-9.87
אפריל
5.12
מאי
0.93
יוני
-0.64
יולי
2.61
אוגוסט
3.21
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.38
דצמבר
2.81
תשואה מצטברת
7.33
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.14
פברואר
1.24
מרץ
0.46
אפריל
1.75
מאי
-1.70
יוני
2.32
יולי
0.57
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.80
אוקטובר
1.61
נובמבר
1.70
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
14.18

מחשבון תשואה של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
-1.86
מרץ
-0.55
אפריל
1.81
מאי
0.55
יוני
1.77
יולי
3.25
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-3.33
נובמבר
3.39
דצמבר
2.77
תשואה מצטברת
8.32
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.64
פברואר
-0.95
מרץ
0.23
אפריל
-1.18
מאי
-3.08
יוני
-2.96
יולי
3.28
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-4.48
אוקטובר
2.05
נובמבר
0.96
דצמבר
-2.16
תשואה מצטברת
-10.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
4.04
מרץ
0.73
אפריל
1.94
מאי
1.93
יוני
0.62
יולי
0.25
אוגוסט
0.44
ספטמבר
-0.35
אוקטובר
2.15
נובמבר
0.06
דצמבר
2.84
תשואה מצטברת
17.02
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.19
מרץ
-9.87
אפריל
5.12
מאי
0.93
יוני
-0.64
יולי
2.61
אוגוסט
3.21
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.38
דצמבר
2.81
תשואה מצטברת
7.33
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.14
פברואר
1.24
מרץ
0.46
אפריל
1.75
מאי
-1.70
יוני
2.32
יולי
0.57
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.80
אוקטובר
1.61
נובמבר
1.70
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
14.18
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים