חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

קבוצת הפניקס

-3.33
/
אוקטובר
תאריך הקמה
29/12/2015
מספר האוצר
9916
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
8,695
צבירה נטו (במליונים)
-935
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0.39%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.85%

חשיפה למניות

60.13%

חשיפה לחו"ל

23.43%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.33
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.7
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.01
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.76
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
3 שנים ממוצעת
5.07
5 שנים ממוצעת
4.86
שנת 2019
14.18
שנת 2020
7.33
שנת 2021
17.02
שנת 2022
-10.24
מדד שארפ
0.26
שארפ כל הקופות
0.24
אלפא שנתית
1.56
יחס נזילות
74.7
סטיית תקן 36 חודשים
2.22
סטיית תקן 60 חודשים
2.48
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.286
111817.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
411.72
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.799
243373
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.197
17161.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.268
23317.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.077
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.05
4386.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
4386.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.298
25899.03
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.052
4491.59
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.188
190206.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.956
170067.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.533
46376.97
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.532
46239.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.155
13459.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.014
1247.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.4
34811.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.322
27994.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.07
6088.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.154
13431.65
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.323
28094.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.337
29308.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.014
1253.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.855
74332.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.671
319200.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.044
3793.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.088
94637.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.225
106512.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.908
165853.63
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.343
638415.84
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.931
341793.99
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.01
899.63
מניות לא סחירות
1.177
102341.97
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.443
647186.74
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.56
222566.15
אופציה מסוג Warrant
0.004
368.18
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.106
9218.25
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.268
-23293.99
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
198.71
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.003
-230.64
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.356
-30968.05
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.137
11945.95
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.488
477143.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.005
419.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.426
37032.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.01
897.4
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.015
-1298.36
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.356
-30968.05
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.024
2078.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.711
-148752.15
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.405
209089.82
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
-0.26
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.666
57947.87
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-17.68
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
284.48
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.026
2262.88
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.655
-56943.15
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.577
50158.17
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.55
134762.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.017
1502.04
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.276
23993.42
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.72
149558.82
הלוואות לא מובטחות
0.49
42573.25
הלוואות לעמיתים
2.965
257798.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.496
43093.15
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
1293.94
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.007
649.36
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
12.05
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.174
15149.79
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
11.673
1014967.05
פח"ק/פר"י
0.818
71136.21
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.53
393872.7
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.234
-20385.91
זכאים מס הכנסה
-0.009
-818.49
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.11
9542.19
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.085
7364.01
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.002
163.5
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.507
218016.63
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.101
95700.76
מק"מ
2.999
260720.83
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
4.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.586
0.586
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.422
0.422
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.114
9896.44
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.379
119882.21
קרנות גידור
0.296
25706.37
קרנות גידור בחו"ל
0.335
29159.21
קרנות הון סיכון
11.25
78998.53
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.097
8391.45
קרנות השקעה אחרות
3.473
301961.65
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.25
978156.19
קרנות נדל"ן
0.696
60489.49
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.054
91657.09
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.16%
₪ 1,144,486
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.24%
₪ 108,206
מזומנים ושווי מזומנים
20.62%
₪ 1,793,065
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.80%
₪ 2,852,036
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.73%
₪ 671,864
פיקדונות
-1.94%
₪ -168,847
נכסים אחרים
15.62%
₪ 1,357,816
קרנות נאמנות
2.50%
₪ 217,443
הלוואות
8.26%
₪ 718,590

52.85%

חשיפה למניות

60.13%

חשיפה לחו"ל

23.43%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
-1.86
מרץ
-0.55
אפריל
1.81
מאי
0.55
יוני
1.77
יולי
3.25
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-3.33
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.94
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.64
פברואר
-0.95
מרץ
0.23
אפריל
-1.18
מאי
-3.08
יוני
-2.96
יולי
3.28
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-4.48
אוקטובר
2.05
נובמבר
0.96
דצמבר
-2.16
תשואה מצטברת
-10.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
4.04
מרץ
0.73
אפריל
1.94
מאי
1.93
יוני
0.62
יולי
0.25
אוגוסט
0.44
ספטמבר
-0.35
אוקטובר
2.15
נובמבר
0.06
דצמבר
2.84
תשואה מצטברת
17.02
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.19
מרץ
-9.87
אפריל
5.12
מאי
0.93
יוני
-0.64
יולי
2.61
אוגוסט
3.21
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.38
דצמבר
2.81
תשואה מצטברת
7.33
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.14
פברואר
1.24
מרץ
0.46
אפריל
1.75
מאי
-1.70
יוני
2.32
יולי
0.57
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.80
אוקטובר
1.61
נובמבר
1.70
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
14.18

מחשבון תשואה של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
-1.86
מרץ
-0.55
אפריל
1.81
מאי
0.55
יוני
1.77
יולי
3.25
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-3.33
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.94
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.64
פברואר
-0.95
מרץ
0.23
אפריל
-1.18
מאי
-3.08
יוני
-2.96
יולי
3.28
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
-4.48
אוקטובר
2.05
נובמבר
0.96
דצמבר
-2.16
תשואה מצטברת
-10.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.26
פברואר
4.04
מרץ
0.73
אפריל
1.94
מאי
1.93
יוני
0.62
יולי
0.25
אוגוסט
0.44
ספטמבר
-0.35
אוקטובר
2.15
נובמבר
0.06
דצמבר
2.84
תשואה מצטברת
17.02
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-2.19
מרץ
-9.87
אפריל
5.12
מאי
0.93
יוני
-0.64
יולי
2.61
אוגוסט
3.21
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.38
דצמבר
2.81
תשואה מצטברת
7.33
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.14
פברואר
1.24
מרץ
0.46
אפריל
1.75
מאי
-1.70
יוני
2.32
יולי
0.57
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.80
אוקטובר
1.61
נובמבר
1.70
דצמבר
1.30
תשואה מצטברת
14.18
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים