לוגו לירות Favicon קטן

מחר גמל לבני 50 ומטה

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-2.36
/
אוקטובר
תאריך הקמה
18/11/2015
מספר האוצר
9935
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
1,018
צבירה נטו (במליונים)
-101
דמי ניהול ממוצעים
0.4%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.15%

חשיפה למניות

62.95%

חשיפה לחו"ל

25.57%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.36
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.58
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.76
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.3
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
4.08
5 שנים ממוצעת
3.42
שנת 2019
10.77
שנת 2020
2.80
שנת 2021
15.39
שנת 2022
-11.27
מדד שארפ
-0.14
שארפ כל הקופות
-0.2
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
76.4
סטיית תקן 36 חודשים
2
סטיית תקן 60 חודשים
2.27
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מחר גמל לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.166
11867.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.439
4469.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.286
2914.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.297
3023.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.07
713.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.667
118736.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.167
52589.96
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.435
4427.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.395
14199.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.762
7757.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.04
411.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.097
984.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.634
16631.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.418
4258.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.099
1011.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.648
6595.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.231
2348.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.604
16324.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.838
59415.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.049
498.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.929
39981.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.191
22295.28
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.193
1967.22
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.8
8140.62
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.501
66164.92
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.53
25745.76
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.653
6648.85
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.914
60190.03
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.6
6109.39
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.675
6871.55
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.067
102451.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.626
16543.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.754
7669.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.182
1856.62
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.062
10808.63
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.027
275.27
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.14
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.743
-17743.68
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.095
969.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.096
979.86
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.503
15300.14
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.002
-16.26
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.058
593.53
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.399
4062.54
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.399
14240.7
מק"מ
4.876
49626.56
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.518
5274.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.81
8243.86
קרנות גידור בחו"ל
1.165
11857.53
קרנות הון סיכון
16.715
809.74
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0.11
קרנות השקעה אחרות
2.909
29604.39
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
16.715
170114.7
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.407
4142.93
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במחר גמל לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.12%
₪ 214,942
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.84%
₪ 18,710
מזומנים ושווי מזומנים
3.30%
₪ 33,603
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.91%
₪ 294,204
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.54%
₪ 239,580
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
20.68%
₪ 210,443
קרנות נאמנות
0.52%
₪ 5,274
הלוואות
0.10%
₪ 970

54.15%

חשיפה למניות

62.95%

חשיפה לחו"ל

25.57%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של מחר גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.63
מרץ
0.84
אפריל
1.67
מאי
1.48
יוני
1.88
יולי
2.49
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
-2.36
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.25
פברואר
-1.33
מרץ
0.80
אפריל
-1.61
מאי
-2.87
יוני
-2.83
יולי
3.62
אוגוסט
-1.46
ספטמבר
-4.11
אוקטובר
2.15
נובמבר
0.60
דצמבר
-2.32
תשואה מצטברת
-11.27
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.45
מרץ
2.13
אפריל
1.90
מאי
0.93
יוני
1.20
יולי
0.45
אוגוסט
1.74
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
3.03
נובמבר
0.81
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
15.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.46
פברואר
-2.36
מרץ
-9.40
אפריל
4.91
מאי
1.23
יוני
-0.50
יולי
2.06
אוגוסט
3.15
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
0.06
נובמבר
3.71
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
2.80
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
1.19
מרץ
0.64
אפריל
1.58
מאי
-1.09
יוני
1.69
יולי
0.55
אוגוסט
-0.73
ספטמבר
1.21
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.88
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
10.77

מחשבון תשואה של מחר גמל לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מחר גמל לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מחר גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.63
מרץ
0.84
אפריל
1.67
מאי
1.48
יוני
1.88
יולי
2.49
אוגוסט
-0.15
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
-2.36
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.25
פברואר
-1.33
מרץ
0.80
אפריל
-1.61
מאי
-2.87
יוני
-2.83
יולי
3.62
אוגוסט
-1.46
ספטמבר
-4.11
אוקטובר
2.15
נובמבר
0.60
דצמבר
-2.32
תשואה מצטברת
-11.27
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.45
מרץ
2.13
אפריל
1.90
מאי
0.93
יוני
1.20
יולי
0.45
אוגוסט
1.74
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
3.03
נובמבר
0.81
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
15.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.46
פברואר
-2.36
מרץ
-9.40
אפריל
4.91
מאי
1.23
יוני
-0.50
יולי
2.06
אוגוסט
3.15
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
0.06
נובמבר
3.71
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
2.80
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
1.19
מרץ
0.64
אפריל
1.58
מאי
-1.09
יוני
1.69
יולי
0.55
אוגוסט
-0.73
ספטמבר
1.21
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.88
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
10.77
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מחר גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים