ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

ילין לפידות בית השקעות

2.32
/
פברואר
תאריך הקמה
23/12/2015
מספר האוצר
9939
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
2,861
צבירה נטו (במליונים)
704
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

55.59%

חשיפה למניות

53.67%

חשיפה לחו"ל

26.05%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.32
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.49
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.21
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.76
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
42.04
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
3 שנים ממוצעת
6.49
5 שנים ממוצעת
7.27
שנת 2019
14.59
שנת 2020
5.48
שנת 2021
16.68
שנת 2022
-10.11
שנת 2023
13.94
מדד שארפ
1.13
שארפ כל הקופות
1.13
אלפא שנתית
1.92
יחס נזילות
90.6
סטיית תקן 36 חודשים
2.25
סטיית תקן 60 חודשים
2.57
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.787
22499.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.02
564.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.469
13403.14
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.332
9495.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.088
2503.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.692
19802.04
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.732
221168.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.643
218647.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.816
166378
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.175
5008.31
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.063
1803.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.814
23289.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.787
22516.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
35.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
2.89
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.089
2536.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.26
7449.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.164
4689.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.561
16047.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.593
16957.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.363
182023.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.229
6549.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.553
44419.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.842
52692.77
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.518
43436.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.623
132251.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.877
110892.94
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.011
301.98
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.394
11260.52
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.19
5426.13
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.002
-44.75
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
2.807
80304.14
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.391
11173.37
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.324
37876.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-44.75
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
2.807
80304.14
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.019
-553.32
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.176
-5044.36
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.008
224.95
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.006
158.71
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.567
16218.94
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.082
2335.87
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-2.406
-68833.65
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.016
449.83
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.011
304.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.036
8049.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.276
7907.45
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.257
7356.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.486
299955.18
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.052
-1474.67
זכאים מס הכנסה
-0.009
-246.14
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.069
1976.29
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
12.82
366729.66
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.404
40156.85
מק"מ
20.887
597501.28
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
279.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.358
10235.9
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.038
1075.92
קרנות הון סיכון
0.855
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.577
16509.48
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.855
24447.12
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.97%
₪ 428,105
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.03%
₪ 58,165
מזומנים ושווי מזומנים
24.71%
₪ 706,842
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.76%
₪ 422,135
אג"ח ממשלתיות סחירות
42.77%
₪ 1,223,497
פיקדונות
-2.39%
₪ -68,384
נכסים אחרים
2.71%
₪ 77,396
קרנות נאמנות
0.37%
₪ 10,516
הלוואות
0.08%
₪ 2,336

55.59%

חשיפה למניות

53.67%

חשיפה לחו"ל

26.05%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
3.19
14.98
14.37
29.95
2.87
3.33
12.73
19.07
76.52
2.82
3.17
11.74
7.38
24.64
2.81
3.30
16.55
17.66
46.81
2.78
3.54
15.89
17.88
35.49
2.7
3.40
17.2
16.27
31.41
2.69
4.27
17.63
11.24
31.13
2.68
3.05
11.18
11.29
37.6
2.63
2.73
12.08
14.05
32.11
2.61
3.04
16.72
19.91
42.93
2.61
2.80
12.35
15.36
33.37
2.59
2.92
12.61
16.89
35.91
2.58
2.84
12.57
16.18
34.6
2.54
3.26
14.79
9.68
24.33
2.53
2.47
10.59
13.12
34.57
2.49
2.98
15.16
8.87
25.84

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
2.32
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.72
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
-1.67
מרץ
1.08
אפריל
1.90
מאי
1.39
יוני
2.34
יולי
3.04
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
-1.94
נובמבר
3.54
דצמבר
2.97
תשואה מצטברת
13.94
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.19
פברואר
-1.34
מרץ
1.10
אפריל
-1.73
מאי
-2.84
יוני
-2.82
יולי
3.85
אוגוסט
-1.70
ספטמבר
-4.73
אוקטובר
2.43
נובמבר
2.09
דצמבר
-2.36
תשואה מצטברת
-10.11
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.72
מרץ
2.75
אפריל
2.51
מאי
1.10
יוני
1.12
יולי
0.63
אוגוסט
1.77
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
3.38
נובמבר
0.09
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
16.68
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-3.09
מרץ
-9.79
אפריל
6.55
מאי
1.27
יוני
-0.05
יולי
2.23
אוגוסט
3.83
ספטמבר
-2.03
אוקטובר
-0.02
נובמבר
4.89
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
5.48
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.36
מרץ
0.70
אפריל
1.94
מאי
-1.40
יוני
2.35
יולי
0.87
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
1.75
אוקטובר
1.61
נובמבר
1.51
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
14.59

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
-1.67
מרץ
1.08
אפריל
1.90
מאי
1.39
יוני
2.34
יולי
3.04
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
-1.94
נובמבר
3.54
דצמבר
2.97
תשואה מצטברת
13.94
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.19
פברואר
-1.34
מרץ
1.10
אפריל
-1.73
מאי
-2.84
יוני
-2.82
יולי
3.85
אוגוסט
-1.70
ספטמבר
-4.73
אוקטובר
2.43
נובמבר
2.09
דצמבר
-2.36
תשואה מצטברת
-10.11
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.72
מרץ
2.75
אפריל
2.51
מאי
1.10
יוני
1.12
יולי
0.63
אוגוסט
1.77
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
3.38
נובמבר
0.09
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
16.68
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-3.09
מרץ
-9.79
אפריל
6.55
מאי
1.27
יוני
-0.05
יולי
2.23
אוגוסט
3.83
ספטמבר
-2.03
אוקטובר
-0.02
נובמבר
4.89
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
5.48
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.36
מרץ
0.70
אפריל
1.94
מאי
-1.40
יוני
2.35
יולי
0.87
אוגוסט
-0.68
ספטמבר
1.75
אוקטובר
1.61
נובמבר
1.51
דצמבר
0.71
תשואה מצטברת
14.59
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים