ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

ילין לפידות בית השקעות

2.23
/
מרץ
תאריך הקמה
23/12/2015
מספר האוצר
9940
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
10,574
צבירה נטו (במליונים)
2,246
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.71%

חשיפה למניות

48.08%

חשיפה לחו"ל

25.41%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.23
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.27
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.56
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
5.81
5 שנים ממוצעת
6.74
שנת 2019
12.74
שנת 2020
4.43
שנת 2021
14.83
שנת 2022
-8.66
שנת 2023
12.39
מדד שארפ
1.33
שארפ כל הקופות
1.26
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
88.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.93
סטיית תקן 60 חודשים
2.24
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.43
151217.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.094
9968.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.865
91464.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.538
56850.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.151
15929.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.018
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.187
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.14
120545.53
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.158
968360.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.06
957993.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.187
548494.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.402
42516.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.138
14598.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
6.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.215
128464.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.007
106489.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
137.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
11.03
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.301
31866.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.24
25395.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.954
100875.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.007
106490.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.379
991746.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.296
31328.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.915
202538.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.413
255153.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.453
153643.14
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.467
472348.96
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.15
438814.85
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.011
1203.61
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.448
47410.07
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.272
28745.99
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.009
-997.53
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
2.645
279723.22
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.606
64072.19
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.496
158240.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-997.53
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
2.645
279723.22
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.02
-2063.28
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.055
5781.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.01
1094.99
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
498.88
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.147
15493.26
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.124
13059.52
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.457
48349.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.949
100320
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-2.377
-251365.08
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.037
3935.65
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.015
1555.22
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.036
36705.18
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.393
41505.61
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.308
32566.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
7.232
764770.61
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.052
-5486.17
זכאים מס הכנסה
-0.008
-873.67
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.048
5040.08
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.249
872262.4
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.128
119314.87
מק"מ
15.947
1686323.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.527
55772.16
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.044
4649.94
קרנות הון סיכון
1.398
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.742
78415.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.398
147874.29
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.90%
₪ 2,316,245
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.81%
₪ 297,126
מזומנים ושווי מזומנים
16.61%
₪ 1,756,348
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.96%
₪ 1,581,724
אג"ח ממשלתיות סחירות
40.49%
₪ 4,281,718
פיקדונות
-1.39%
₪ -147,109
נכסים אחרים
3.51%
₪ 371,216
קרנות נאמנות
0.53%
₪ 55,772
הלוואות
0.58%
₪ 61,409

46.71%

חשיפה למניות

48.08%

חשיפה לחו"ל

25.41%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.74
4.64
14.36
15.24
30.31
2.42
4.63
11.98
9.11
25.09
2.38
4.55
13.07
15.64
34.04
2.37
5.14
13.47
17.67
63.7
2.36
4.46
11.71
7.84
27.69
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.32
4.55
12.2
12.07
32.03
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.28
4.70
14.77
16.81
32.68
2.28
5.29
14.49
14.75
28.06
2.23
4.53
15.27
18.45
38.56
2.23
4.70
13.53
12.31
27.61
2.23
4.68
13.51
12.32
27.84
2.22
4.57
14.78
10.51
2.2
4.66
13.6
12.21
27.81
2.17
4.48
12.6
14.37
30.47

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
1.93
מרץ
2.23
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.53
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.63
פברואר
-1.57
מרץ
0.89
אפריל
1.73
מאי
1.43
יוני
2.04
יולי
2.64
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
-2.08
נובמבר
3.31
דצמבר
2.74
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-1.28
מרץ
0.93
אפריל
-1.23
מאי
-2.72
יוני
-2.08
יולי
3.22
אוגוסט
-1.33
ספטמבר
-4.11
אוקטובר
1.93
נובמבר
1.64
דצמבר
-1.95
תשואה מצטברת
-8.66
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.91
פברואר
0.57
מרץ
2.50
אפריל
2.04
מאי
1.05
יוני
0.94
יולי
0.49
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
2.85
נובמבר
0.21
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
14.83
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-2.27
מרץ
-8.98
אפריל
5.67
מאי
1.14
יוני
-0.09
יולי
1.76
אוגוסט
3.38
ספטמבר
-1.76
אוקטובר
0.02
נובמבר
4.01
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
4.43
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.61
פברואר
1.25
מרץ
0.77
אפריל
1.67
מאי
-0.90
יוני
1.72
יולי
0.72
אוגוסט
-0.42
ספטמבר
1.48
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.10
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
12.74

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.63
פברואר
-1.57
מרץ
0.89
אפריל
1.73
מאי
1.43
יוני
2.04
יולי
2.64
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.56
אוקטובר
-2.08
נובמבר
3.31
דצמבר
2.74
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.79
פברואר
-1.28
מרץ
0.93
אפריל
-1.23
מאי
-2.72
יוני
-2.08
יולי
3.22
אוגוסט
-1.33
ספטמבר
-4.11
אוקטובר
1.93
נובמבר
1.64
דצמבר
-1.95
תשואה מצטברת
-8.66
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.91
פברואר
0.57
מרץ
2.50
אפריל
2.04
מאי
1.05
יוני
0.94
יולי
0.49
אוגוסט
1.63
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
2.85
נובמבר
0.21
דצמבר
1.69
תשואה מצטברת
14.83
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-2.27
מרץ
-8.98
אפריל
5.67
מאי
1.14
יוני
-0.09
יולי
1.76
אוגוסט
3.38
ספטמבר
-1.76
אוקטובר
0.02
נובמבר
4.01
דצמבר
1.64
תשואה מצטברת
4.43
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.61
פברואר
1.25
מרץ
0.77
אפריל
1.67
מאי
-0.90
יוני
1.72
יולי
0.72
אוגוסט
-0.42
ספטמבר
1.48
אוקטובר
1.44
נובמבר
1.10
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
12.74
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים