ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

ילין לפידות בית השקעות

-1.26
/
אוקטובר
תאריך הקמה
23/12/2015
מספר האוצר
9941
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
2,112
צבירה נטו (במליונים)
419
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.1%

חשיפה למניות

33.61%

חשיפה לחו"ל

22.34%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.26
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.96
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.14
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.13
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
2.96
5 שנים ממוצעת
3.21
שנת 2019
8.38
שנת 2020
2.95
שנת 2021
9.22
שנת 2022
-7.34
מדד שארפ
-0.23
שארפ כל הקופות
-0.24
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
90.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.35
סטיית תקן 60 חודשים
1.59
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.283
27102.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.072
1512.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.711
15015.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.572
12082.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.15
3168.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.085
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.248
5235.43
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.598
266041.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.534
95756.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.289
6104.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.821
144048.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.351
7402.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.11
2313.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.277
26961.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.889
18782.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
32.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
4.98
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.499
10533.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.235
4970.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.855
18064.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.698
35857.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.39
177171.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.332
7020.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.045
43179.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.54
53631.47
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.508
10730.03
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.917
40472.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.613
34067.05
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.005
112.51
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.232
4889.59
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.075
1578.13
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.004
-93.3
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.048
-1014.45
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.652
13769.62
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.88
18584.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-93.3
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.048
-1014.45
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.043
-901.99
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.261
5517.65
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.005
105.36
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.804
-16989.18
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.132
2784.92
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
2.345
49523.04
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.107
-2252.87
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.09
1906.72
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.021
450.58
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.106
6634.54
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.389
8221.2
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.435
9186.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
7.987
168666.48
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.052
-1101.64
זכאים מס הכנסה
-0.003
-58.31
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.027
563.2
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
14.557
307404.85
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.944
19938.15
מק"מ
17.291
365153.41
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
29.93
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.147
3114.36
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.011
233.46
קרנות הון סיכון
1.258
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.442
9338.03
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.258
26569.03
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.92%
₪ 463,002
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.66%
₪ 56,170
מזומנים ושווי מזומנים
23.49%
₪ 496,009
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.19%
₪ 109,525
אג"ח ממשלתיות סחירות
41.78%
₪ 882,340
פיקדונות
2.33%
₪ 49,177
נכסים אחרים
2.35%
₪ 49,638
קרנות נאמנות
0.15%
₪ 3,144
הלוואות
0.13%
₪ 2,785

23.1%

חשיפה למניות

33.61%

חשיפה לחו"ל

22.34%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.48
מרץ
0.93
אפריל
1.16
מאי
1.25
יוני
1.29
יולי
1.53
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.26
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-1.24
מרץ
0.44
אפריל
-1.00
מאי
-2.10
יוני
-1.19
יולי
2.19
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.77
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.10
דצמבר
-1.23
תשואה מצטברת
-7.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.05
מרץ
1.66
אפריל
1.17
מאי
0.78
יוני
0.76
יולי
0.52
אוגוסט
1.11
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
1.74
נובמבר
0.47
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.51
פברואר
-0.95
מרץ
-7.06
אפריל
4.39
מאי
0.91
יוני
-0.06
יולי
1.35
אוגוסט
2.19
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
-0.16
נובמבר
2.61
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.76
מרץ
0.66
אפריל
0.89
מאי
-0.32
יוני
1.25
יולי
0.74
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
0.91
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.74
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
8.38

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.48
מרץ
0.93
אפריל
1.16
מאי
1.25
יוני
1.29
יולי
1.53
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.26
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-1.24
מרץ
0.44
אפריל
-1.00
מאי
-2.10
יוני
-1.19
יולי
2.19
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.77
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.10
דצמבר
-1.23
תשואה מצטברת
-7.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.05
מרץ
1.66
אפריל
1.17
מאי
0.78
יוני
0.76
יולי
0.52
אוגוסט
1.11
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
1.74
נובמבר
0.47
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.51
פברואר
-0.95
מרץ
-7.06
אפריל
4.39
מאי
0.91
יוני
-0.06
יולי
1.35
אוגוסט
2.19
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
-0.16
נובמבר
2.61
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.76
מרץ
0.66
אפריל
0.89
מאי
-0.32
יוני
1.25
יולי
0.74
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
0.91
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.74
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
8.38
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים