ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

ילין לפידות בית השקעות

-1.41
/
אפריל
תאריך הקמה
23/12/2015
מספר האוצר
9941
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
2,922
צבירה נטו (במליונים)
1,157
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.8%

חשיפה למניות

36.79%

חשיפה לחו"ל

18.32%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.41
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.61
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.3
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
2.6
5 שנים ממוצעת
3.77
שנת 2019
8.38
שנת 2020
2.95
שנת 2021
9.22
שנת 2022
-7.34
שנת 2023
8.99
מדד שארפ
-0.58
שארפ כל הקופות
-0.62
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
91.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.4
סטיית תקן 60 חודשים
1.65
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.379
40296.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.079
2315.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.113
32519.54
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.442
12915.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.102
2970.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.061
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.013
29602.81
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.759
489679.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.06
381599.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.877
200948.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.278
8113.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.085
2497.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.193
34868.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.082
31614.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
36.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
4.98
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.343
10030.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.173
5044.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.71
20738.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.08
31558.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.783
285851.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.305
8897.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.064
60314.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.524
73750.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.498
14563.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.016
58919.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.607
46964.14
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.004
130.45
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.179
5220.44
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.098
2858.45
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.002
-64.51
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.771
22533
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.473
13815.66
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.982
28680.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-64.51
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.771
22533
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.019
-552.94
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.028
816.45
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.018
513.87
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
133.51
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.445
-12991.09
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.099
2887.17
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.982
28690.95
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.647
-18898.04
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.067
1956.63
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.012
352.02
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.078
6696.75
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.308
8994.05
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.311
9083.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.133
149979.78
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.051
-1502.03
זכאים מס הכנסה
-0.002
-49.2
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.016
471.19
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.91
143462.48
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.77
22487.45
מק"מ
18.142
530096.1
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.002
65.06
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.184
5373.14
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.014
400.41
קרנות הון סיכון
0.925
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.348
10168.63
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.925
27027.73
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.51%
₪ 657,682
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.21%
₪ 64,540
מזומנים ושווי מזומנים
10.81%
₪ 315,930
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.18%
₪ 180,517
אג"ח ממשלתיות סחירות
55.85%
₪ 1,631,925
פיקדונות
0.40%
₪ 11,750
נכסים אחרים
1.75%
₪ 51,268
קרנות נאמנות
0.19%
₪ 5,438
הלוואות
0.10%
₪ 2,887

25.8%

חשיפה למניות

36.79%

חשיפה לחו"ל

18.32%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.13
2.09
8.19
6.07
-0.45
3.15
8.73
13.07
38.78
-0.47
1.67
6.67
2.74
8.89
-0.48
1.81
6.45
4.38
19.56
-0.52
2.90
8.02
8.07
18.53
-0.56
2.02
7.02
5.74
17.22
-0.65
2.61
8.61
5.95
14.13
-0.68
2.24
7.53
3.76
12.37
-0.73
2.46
8.29
4.78
13.6
-0.8
2.19
8.26
8.58
17.18
-0.81
1.98
7.09
6.01
16.63
-0.83
2.83
8.54
7.53
18.35
-0.86
1.81
6.03
7.18
18.98
-0.89
2.11
7.39
7.82
23.29

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
0.96
מרץ
1.55
אפריל
-1.41
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.26
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.48
מרץ
0.93
אפריל
1.16
מאי
1.25
יוני
1.29
יולי
1.53
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.26
נובמבר
2.38
דצמבר
2.26
תשואה מצטברת
8.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-1.24
מרץ
0.44
אפריל
-1.00
מאי
-2.10
יוני
-1.19
יולי
2.19
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.77
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.10
דצמבר
-1.23
תשואה מצטברת
-7.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.05
מרץ
1.66
אפריל
1.17
מאי
0.78
יוני
0.76
יולי
0.52
אוגוסט
1.11
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
1.74
נובמבר
0.47
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.51
פברואר
-0.95
מרץ
-7.06
אפריל
4.39
מאי
0.91
יוני
-0.06
יולי
1.35
אוגוסט
2.19
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
-0.16
נובמבר
2.61
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.76
מרץ
0.66
אפריל
0.89
מאי
-0.32
יוני
1.25
יולי
0.74
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
0.91
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.74
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
8.38

מחשבון תשואה של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.96
פברואר
-1.48
מרץ
0.93
אפריל
1.16
מאי
1.25
יוני
1.29
יולי
1.53
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.26
נובמבר
2.38
דצמבר
2.26
תשואה מצטברת
8.99
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-1.24
מרץ
0.44
אפריל
-1.00
מאי
-2.10
יוני
-1.19
יולי
2.19
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.77
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.10
דצמבר
-1.23
תשואה מצטברת
-7.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.05
מרץ
1.66
אפריל
1.17
מאי
0.78
יוני
0.76
יולי
0.52
אוגוסט
1.11
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
1.74
נובמבר
0.47
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
9.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.51
פברואר
-0.95
מרץ
-7.06
אפריל
4.39
מאי
0.91
יוני
-0.06
יולי
1.35
אוגוסט
2.19
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
-0.16
נובמבר
2.61
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.76
מרץ
0.66
אפריל
0.89
מאי
-0.32
יוני
1.25
יולי
0.74
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
0.91
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.74
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
8.38
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים