לוגו לירות Favicon קטן

קופת גמל עמ"י 50-60

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

1.65
/
מרץ
תאריך הקמה
02/11/2015
מספר האוצר
9943
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
1,812
צבירה נטו (במליונים)
-114
דמי ניהול ממוצעים
0.38%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.7%

חשיפה למניות

43.51%

חשיפה לחו"ל

23.34%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.65
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.64
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.07
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.04
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.35
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
5.08
5 שנים ממוצעת
5.44
שנת 2019
10.33
שנת 2020
2.62
שנת 2021
15.13
שנת 2022
-9.82
שנת 2023
10.49
מדד שארפ
0.29
שארפ כל הקופות
0.1
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
83.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.84
סטיית תקן 60 חודשים
2.15
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של קופת גמל עמ"י 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.432
7832.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.029
516.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.17
3084.2
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.041
738.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.09
1625.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.209
3780.88
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.732
140114.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.149
129546.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.059
1064.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.212
3849.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
1.62
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.145
2620.47
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.017
300.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.61
11052.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.232
4198.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.312
5647.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.426
7725.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.362
42807.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.426
116457.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.167
3032.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.89
52374.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.805
50835.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.553
10014.43
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.733
122020.36
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.567
46513.05
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.307
59920.68
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.761
13799.03
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.983
17813.05
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.084
237098.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.815
32889.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.65
29898.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
7.695
139442.79
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.059
-1069.04
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.136
2472.79
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.009
169.81
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
7.67
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.115
2088.94
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.961
17419.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.629
11397.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.147
2665.8
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.232
4212.36
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.031
-568.23
זכאים מס הכנסה
-0.006
-101.98
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.043
777.93
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.051
924.73
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.439
62326.69
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.526
63893.11
מק"מ
3.714
67307.65
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.091
1.091
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.204
3699.43
קרנות גידור
2.402
43534.77
קרנות גידור בחו"ל
0.567
10271.58
קרנות הון סיכון
4.683
1219.67
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.035
631.52
קרנות השקעה אחרות
3.569
64667.94
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.683
84871.55
קרנות נדל"ן
0.45
8148.57
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.962
35559.87
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בקופת גמל עמ"י 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.53%
₪ 353,955
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.03%
₪ 18,651
מזומנים ושווי מזומנים
6.97%
₪ 126,220
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.50%
₪ 661,358
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.87%
₪ 341,882
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.23%
₪ 257,836
קרנות נאמנות
1.29%
₪ 23,467
הלוואות
1.59%
₪ 28,817

44.7%

חשיפה למניות

43.51%

חשיפה לחו"ל

23.34%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.74
4.64
14.36
15.24
30.31
2.42
4.63
11.98
9.11
25.09
2.38
4.55
13.07
15.64
34.04
2.37
5.14
13.47
17.67
63.7
2.36
4.46
11.71
7.84
27.69
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.32
4.55
12.2
12.07
32.03
2.28
5.29
14.49
14.75
28.06
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.28
4.70
14.77
16.81
32.68
2.23
4.53
15.27
18.45
38.56
2.23
4.70
13.53
12.31
27.61
2.23
4.68
13.51
12.32
27.84
2.22
4.57
14.78
10.51
2.2
4.66
13.6
12.21
27.81
2.17
4.48
12.6
14.37
30.47

תשואות העבר של קופת גמל עמ"י 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.59
פברואר
2.19
מרץ
1.65
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.49
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.99
פברואר
-1.53
מרץ
1.16
אפריל
1.31
מאי
1.68
יוני
1.63
יולי
2.30
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-1.83
נובמבר
2.48
דצמבר
2.10
תשואה מצטברת
10.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.92
פברואר
-0.34
מרץ
0.79
אפריל
-1.47
מאי
-2.85
יוני
-2.36
יולי
3.55
אוגוסט
-1.07
ספטמבר
-4.17
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.39
דצמבר
-2.28
תשואה מצטברת
-9.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
0.47
מרץ
1.84
אפריל
2.02
מאי
0.87
יוני
1.12
יולי
0.24
אוגוסט
2.10
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
2.76
נובמבר
1.05
דצמבר
1.49
תשואה מצטברת
15.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
-2.29
מרץ
-9.07
אפריל
4.75
מאי
1.11
יוני
-0.75
יולי
2.01
אוגוסט
3.52
ספטמבר
-1.73
אוקטובר
0.22
נובמבר
3.60
דצמבר
1.59
תשואה מצטברת
2.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.18
מרץ
0.63
אפריל
1.67
מאי
-0.96
יוני
1.37
יולי
0.54
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.86
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.33

מחשבון תשואה של קופת גמל עמ"י 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
קופת גמל עמ"י 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של קופת גמל עמ"י 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.99
פברואר
-1.53
מרץ
1.16
אפריל
1.31
מאי
1.68
יוני
1.63
יולי
2.30
אוגוסט
0.09
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-1.83
נובמבר
2.48
דצמבר
2.10
תשואה מצטברת
10.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.92
פברואר
-0.34
מרץ
0.79
אפריל
-1.47
מאי
-2.85
יוני
-2.36
יולי
3.55
אוגוסט
-1.07
ספטמבר
-4.17
אוקטובר
1.69
נובמבר
0.39
דצמבר
-2.28
תשואה מצטברת
-9.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
0.47
מרץ
1.84
אפריל
2.02
מאי
0.87
יוני
1.12
יולי
0.24
אוגוסט
2.10
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
2.76
נובמבר
1.05
דצמבר
1.49
תשואה מצטברת
15.13
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
-2.29
מרץ
-9.07
אפריל
4.75
מאי
1.11
יוני
-0.75
יולי
2.01
אוגוסט
3.52
ספטמבר
-1.73
אוקטובר
0.22
נובמבר
3.60
דצמבר
1.59
תשואה מצטברת
2.62
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.18
מרץ
0.63
אפריל
1.67
מאי
-0.96
יוני
1.37
יולי
0.54
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.86
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
10.33
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

קופת גמל עמ"י 50-60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים