אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

אלטשולר שחם בית השקעות

-2.16
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
9950
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
5,598
צבירה נטו (במליונים)
-1,957
דמי ניהול ממוצעים
0.7%
דמי ניהול מהפקדה
0.17%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.39%

חשיפה למניות

77.35%

חשיפה לחו"ל

24.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.16
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.87
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.87
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.86
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
2.56
5 שנים ממוצעת
4.03
שנת 2019
17.37
שנת 2020
5.98
שנת 2021
11.85
שנת 2022
-13.54
מדד שארפ
-0.05
שארפ כל הקופות
-0.08
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
80.1
סטיית תקן 36 חודשים
2.45
סטיית תקן 60 חודשים
2.69
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.786
44004.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.659
36868.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.235
13153.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.122
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.535
477807.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.589
88931.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.248
349737.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.28
15647.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
491.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
214.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.052
2889.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.635
35549.94
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.131
7329.87
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.471
26338.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.068
3780.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.027
1523.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.564
31566.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.215
12016.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.067
3755.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.022
1232.62
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.215
68005.82
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.726
376541.14
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.9
162350.31
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.519
29071.8
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
13.947
780755.19
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.025
1419.62
אופציה מסוג Warrant
0.001
69.2
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.21
11737.63
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.297
-16625.88
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
87.42
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.922
163573.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.21
11737.63
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.297
-16625.88
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.144
-64033.56
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.271
71169.64
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
24.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.015
812.56
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.719
-96254.06
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.025
34411.48
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.046
2560.35
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.199
11139.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.921
51542.76
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.069
3862.76
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.422
79577.83
הלוואות לא מובטחות
0.277
15507.51
הלוואות לעמיתים
3.031
169647.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.128
7191.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.124
6917.49
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.615
34411.48
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
6.861
384074.56
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.95
277075.34
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.852
-47719.47
זכאים מס הכנסה
-0.009
-482.34
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.102
5688.02
זכויות במקרקעין מניבים
0.038
2148.78
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.063
3510.67
חייבים שונים
0.92
51514.77
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.89
329722.94
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.648
36259.62
מק"מ
9.634
539282.3
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.182
122172.89
קרנות גידור
0.334
18694.34
קרנות גידור בחו"ל
0.717
40157.82
קרנות הון סיכון
4.667
124555.65
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.972
54437.49
קרנות השקעה אחרות
2.369
132624.21
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.667
261270.09
קרנות נדל"ן
0.269
15044.94
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.775
155333.98
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.78%
₪ 155,591
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.91%
₪ 50,810
מזומנים ושווי מזומנים
18.44%
₪ 1,032,117
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.25%
₪ 1,637,255
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.01%
₪ 1,455,759
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
13.58%
₪ 760,466
קרנות נאמנות
2.18%
₪ 122,173
הלוואות
6.86%
₪ 383,765

52.39%

חשיפה למניות

77.35%

חשיפה לחו"ל

24.25%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.14
מרץ
0.00
אפריל
1.87
מאי
0.34
יוני
2.40
יולי
2.87
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-1.53
אוקטובר
-2.16
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.66
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.70
פברואר
-1.21
מרץ
0.92
אפריל
-2.79
מאי
-2.89
יוני
-4.96
יולי
5.10
אוגוסט
-1.97
ספטמבר
-5.12
אוקטובר
2.40
נובמבר
2.02
דצמבר
-2.72
תשואה מצטברת
-13.54
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.65
מרץ
1.73
אפריל
2.72
מאי
0.89
יוני
0.72
יולי
-0.25
אוגוסט
0.89
ספטמבר
-2.17
אוקטובר
3.26
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
11.85
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
-2.95
מרץ
-10.04
אפריל
5.59
מאי
1.85
יוני
0.58
יולי
3.07
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
-0.15
נובמבר
4.17
דצמבר
2.31
תשואה מצטברת
5.98
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.49
פברואר
1.72
מרץ
0.83
אפריל
2.37
מאי
-1.73
יוני
2.25
יולי
1.41
אוגוסט
-0.49
ספטמבר
1.57
אוקטובר
1.33
נובמבר
1.51
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
17.37

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.14
מרץ
0.00
אפריל
1.87
מאי
0.34
יוני
2.40
יולי
2.87
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-1.53
אוקטובר
-2.16
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.66
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.70
פברואר
-1.21
מרץ
0.92
אפריל
-2.79
מאי
-2.89
יוני
-4.96
יולי
5.10
אוגוסט
-1.97
ספטמבר
-5.12
אוקטובר
2.40
נובמבר
2.02
דצמבר
-2.72
תשואה מצטברת
-13.54
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.65
מרץ
1.73
אפריל
2.72
מאי
0.89
יוני
0.72
יולי
-0.25
אוגוסט
0.89
ספטמבר
-2.17
אוקטובר
3.26
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
11.85
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
-2.95
מרץ
-10.04
אפריל
5.59
מאי
1.85
יוני
0.58
יולי
3.07
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
-0.15
נובמבר
4.17
דצמבר
2.31
תשואה מצטברת
5.98
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.49
פברואר
1.72
מרץ
0.83
אפריל
2.37
מאי
-1.73
יוני
2.25
יולי
1.41
אוגוסט
-0.49
ספטמבר
1.57
אוקטובר
1.33
נובמבר
1.51
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
17.37
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים