אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

אלטשולר שחם בית השקעות

3.01
/
מרץ
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
9950
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
5,569
צבירה נטו (במליונים)
-1,542
דמי ניהול ממוצעים
0.69%
דמי ניהול מהפקדה
0.19%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

58.65%

חשיפה למניות

62.5%

חשיפה לחו"ל

30.97%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.01
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.72
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.69
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
2.78
5 שנים ממוצעת
5.5
שנת 2019
17.37
שנת 2020
5.98
שנת 2021
11.85
שנת 2022
-13.54
שנת 2023
10.29
מדד שארפ
0.09
שארפ כל הקופות
-0.01
אלפא שנתית
-0.12
יחס נזילות
81.9
סטיית תקן 36 חודשים
2.45
סטיית תקן 60 חודשים
2.65
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.417
23195.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.401
22355.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.237
13221.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.12
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.14
7783.08
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.52
474471.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.241
69115.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.002
100.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.989
333509.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.114
6346.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
493.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
140.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.074
4114.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.398
22178.67
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.128
7153.85
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.493
27476.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.033
1858.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.025
1407.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.343
74809.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.171
9531.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.067
3724.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.021
1142.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.831
46278.39
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.629
424813.35
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.572
198889.97
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.651
36249.61
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.906
440287.01
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.007
411.95
אופציה מסוג Warrant
0.001
51.46
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.028
1574.62
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.478
26598.62
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.085
4749.29
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.078
-4334.65
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
28.04
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.7
94668.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.028
1574.62
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.478
26598.62
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-100.63
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.056
3097.83
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.731
40685.33
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
110.1
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.01
563.56
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.445
24764.31
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.025
29649.15
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.036
1985.39
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.207
11523.97
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.998
55570.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.078
4348.46
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.004
55894.45
הלוואות לא מובטחות
0.27
15038.01
הלוואות לעמיתים
2.653
147747.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.12
6695.41
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.12
6690.56
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.532
29649.15
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
7.815
435201.71
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.555
30920.31
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.683
-38028.83
זכאים מס הכנסה
-0.012
-674.21
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.108
6003.48
זכויות במקרקעין מניבים
0.039
2148.78
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.05
2794.27
חייבים שונים
0.701
39013.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.176
399603.28
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.814
45348.18
מק"מ
15.845
882355.07
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.863
159416.25
קרנות גידור
0.316
17580.65
קרנות גידור בחו"ל
0.618
34393.6
קרנות הון סיכון
4.862
62019.82
קרנות הון סיכון בחו"ל
2.007
111738.76
קרנות השקעה אחרות
2.638
146876.82
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.862
270765.96
קרנות נדל"ן
0.421
23432.62
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.704
94887.55
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.71%
₪ 151,062
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.90%
₪ 49,860
מזומנים ושווי מזומנים
16.43%
₪ 915,126
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.52%
₪ 1,309,635
אג"ח ממשלתיות סחירות
31.74%
₪ 1,767,335
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
15.80%
₪ 879,734
קרנות נאמנות
2.86%
₪ 159,416
הלוואות
6.04%
₪ 336,525

58.65%

חשיפה למניות

62.5%

חשיפה לחו"ל

30.97%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
2.10
מרץ
3.01
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.56
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.14
מרץ
0.00
אפריל
1.87
מאי
0.34
יוני
2.40
יולי
2.87
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-1.53
אוקטובר
-2.16
נובמבר
2.87
דצמבר
2.44
תשואה מצטברת
10.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.70
פברואר
-1.21
מרץ
0.92
אפריל
-2.79
מאי
-2.89
יוני
-4.96
יולי
5.10
אוגוסט
-1.97
ספטמבר
-5.12
אוקטובר
2.40
נובמבר
2.02
דצמבר
-2.72
תשואה מצטברת
-13.54
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.65
מרץ
1.73
אפריל
2.72
מאי
0.89
יוני
0.72
יולי
-0.25
אוגוסט
0.89
ספטמבר
-2.17
אוקטובר
3.26
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
11.85
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
-2.95
מרץ
-10.04
אפריל
5.59
מאי
1.85
יוני
0.58
יולי
3.07
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
-0.15
נובמבר
4.17
דצמבר
2.31
תשואה מצטברת
5.98
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.49
פברואר
1.72
מרץ
0.83
אפריל
2.37
מאי
-1.73
יוני
2.25
יולי
1.41
אוגוסט
-0.49
ספטמבר
1.57
אוקטובר
1.33
נובמבר
1.51
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
17.37

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.14
מרץ
0.00
אפריל
1.87
מאי
0.34
יוני
2.40
יולי
2.87
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-1.53
אוקטובר
-2.16
נובמבר
2.87
דצמבר
2.44
תשואה מצטברת
10.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.70
פברואר
-1.21
מרץ
0.92
אפריל
-2.79
מאי
-2.89
יוני
-4.96
יולי
5.10
אוגוסט
-1.97
ספטמבר
-5.12
אוקטובר
2.40
נובמבר
2.02
דצמבר
-2.72
תשואה מצטברת
-13.54
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.65
מרץ
1.73
אפריל
2.72
מאי
0.89
יוני
0.72
יולי
-0.25
אוגוסט
0.89
ספטמבר
-2.17
אוקטובר
3.26
נובמבר
-0.06
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
11.85
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
-2.95
מרץ
-10.04
אפריל
5.59
מאי
1.85
יוני
0.58
יולי
3.07
אוגוסט
2.98
ספטמבר
-1.43
אוקטובר
-0.15
נובמבר
4.17
דצמבר
2.31
תשואה מצטברת
5.98
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.49
פברואר
1.72
מרץ
0.83
אפריל
2.37
מאי
-1.73
יוני
2.25
יולי
1.41
אוגוסט
-0.49
ספטמבר
1.57
אוקטובר
1.33
נובמבר
1.51
דצמבר
0.99
תשואה מצטברת
17.37
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים