אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

אלטשולר שחם בית השקעות

1.7
/
פברואר
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
9951
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
31,023
צבירה נטו (במליונים)
-6,705
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה
0.64%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.43%

חשיפה למניות

66.26%

חשיפה לחו"ל

25.79%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.7
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.25
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.19
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.9
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
2.34
5 שנים ממוצעת
4.71
שנת 2019
15.29
שנת 2020
5.49
שנת 2021
11.07
שנת 2022
-11.02
שנת 2023
8.17
מדד שארפ
-0.38
שארפ כל הקופות
-0.57
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
78.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.15
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.489
151826.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.481
149327.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.356
110542.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.09
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.17
52663.12
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.683
3314147.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.58
490138.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.002
700.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.957
1537860.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.216
66932.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.033
10144.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
2108.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
45.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.112
34838.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.436
135345.8
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.16
49768.59
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.422
131060.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.118
36514.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
406.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.06
18620.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.682
521711.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.219
67956.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.043
13471.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.025
7906.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.707
219299.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.103
1893426.86
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.811
871935.33
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.749
232335.77
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.834
1809863.85
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
1804.33
אופציה מסוג Warrant
0.001
214.85
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.037
11492.41
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.204
63369.13
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.004
1151.49
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.004
1098.86
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.632
506192.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.037
11492.41
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.204
63369.13
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
164.78
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.562
174404.18
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.028
319063.53
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.007
2216.14
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
1645.46
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
1.881
583555.4
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.03
158805.6
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.058
18070.25
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.154
47911.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.181
366450.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.058
18099.62
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.889
275707.94
הלוואות לא מובטחות
0.215
66753.07
הלוואות לעמיתים
1.881
583642.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.101
341511.54
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
922.51
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.473
146832.44
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.512
158805.6
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
8.598
2667296.11
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
-1.111
-344591.57
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.679
-210734.69
זכאים מס הכנסה
-0.006
-1917.77
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.095
29461.42
זכויות במקרקעין מניבים
0.803
248970.45
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.087
27024.57
חייבים שונים
0.709
219835.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.05
1876815.59
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.364
112875.97
מק"מ
15.295
4744813.25
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.126
659397.65
קרנות גידור
0.327
101548.7
קרנות גידור בחו"ל
0.478
148187.87
קרנות הון סיכון
5.391
279675.18
קרנות הון סיכון בחו"ל
2.033
630807.99
קרנות השקעה אחרות
3.608
1119372.79
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.391
1672528.31
קרנות נדל"ן
0.39
121052.89
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.088
957821.6
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.42%
₪ 1,062,253
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.03%
₪ 318,817
מזומנים ושווי מזומנים
14.00%
₪ 4,342,088
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.09%
₪ 5,922,466
אג"ח ממשלתיות סחירות
32.69%
₪ 10,140,323
פיקדונות
0.00%
₪ 923
נכסים אחרים
21.09%
₪ 6,543,207
קרנות נאמנות
2.13%
₪ 659,398
הלוואות
6.55%
₪ 2,033,077

48.43%

חשיפה למניות

66.26%

חשיפה לחו"ל

25.79%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.82
4.18
16.72
18.33
34.93
2.63
2.78
13.24
12.73
25.5
2.6
3.06
16.52
17.47
29.48
2.39
3.13
17.78
19.3
36.14
2.31
2.94
12.68
13.46
25.98
2.29
2.92
13.36
15.64
32.01
2.24
2.18
9.79
11.3
30.21
2.24
3.25
14.47
17.3
32.77
2.24
3.26
14.5
18.41
34.15
2.22
2.71
10.81
17.42
63.68
2.21
2.40
11.68
11.41
25.99
2.19
2.70
13.51
12.27
25.39
2.19
2.79
13.09
16.26
29.04
2.18
2.42
11.52
11.52
25.75
2.17
2.39
11.52
11.49
26
2.16
2.45
14.43
17.14
36.54

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
1.70
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.06
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.02
פברואר
-0.95
מרץ
0.11
אפריל
1.27
מאי
0.40
יוני
1.70
יולי
2.40
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.74
נובמבר
2.54
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
8.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.12
פברואר
-0.80
מרץ
0.66
אפריל
-1.98
מאי
-2.38
יוני
-4.08
יולי
3.81
אוגוסט
-1.50
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
1.74
נובמבר
1.48
דצמבר
-2.09
תשואה מצטברת
-11.02
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.60
מרץ
1.75
אפריל
2.25
מאי
0.92
יוני
0.61
יולי
-0.15
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
2.53
נובמבר
-0.02
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
11.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-1.99
מרץ
-8.57
אפריל
4.75
מאי
1.58
יוני
0.42
יולי
2.51
אוגוסט
2.52
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-0.10
נובמבר
3.42
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
5.49
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.85
פברואר
1.49
מרץ
0.93
אפריל
2.08
מאי
-1.31
יוני
1.87
יולי
1.38
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.12
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
15.29

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.02
פברואר
-0.95
מרץ
0.11
אפריל
1.27
מאי
0.40
יוני
1.70
יולי
2.40
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.74
נובמבר
2.54
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
8.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.12
פברואר
-0.80
מרץ
0.66
אפריל
-1.98
מאי
-2.38
יוני
-4.08
יולי
3.81
אוגוסט
-1.50
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
1.74
נובמבר
1.48
דצמבר
-2.09
תשואה מצטברת
-11.02
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.60
מרץ
1.75
אפריל
2.25
מאי
0.92
יוני
0.61
יולי
-0.15
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
2.53
נובמבר
-0.02
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
11.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-1.99
מרץ
-8.57
אפריל
4.75
מאי
1.58
יוני
0.42
יולי
2.51
אוגוסט
2.52
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-0.10
נובמבר
3.42
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
5.49
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.85
פברואר
1.49
מרץ
0.93
אפריל
2.08
מאי
-1.31
יוני
1.87
יולי
1.38
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.12
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
15.29
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים