אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.74
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
9951
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
31,238
צבירה נטו (במליונים)
-8,164
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה
0.54%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.8%

חשיפה למניות

72.93%

חשיפה לחו"ל

20.59%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.23
8.51
5.77
-1.29
7.52
7.9
-1.62
7.05
5.48
-1.63
6.62
5.58
-1.65
6.89
5.26
תשואה חודשית
-1.74
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.77
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.77
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.01
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
2.53
5 שנים ממוצעת
3.89
שנת 2019
15.29
שנת 2020
5.49
שנת 2021
11.07
שנת 2022
-11.02
מדד שארפ
-0.22
שארפ כל הקופות
-0.27
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
77.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.94
סטיית תקן 60 חודשים
2.2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.793
247714.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.504
157593.93
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.348
108639.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.093
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.102
3780508.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.573
491455.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.991
1559206.8
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.37
115615.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.032
10144.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.012
3647.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
45.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.202
62960.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.572
178707.06
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.169
52659.4
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.4
124946.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.121
37662.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
511.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.139
43269.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.205
376445.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.315
98344.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.059
18303.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.052
16385.75
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.674
210520.28
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.362
1675067.24
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.299
718241.82
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.704
219927.03
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11.118
3473239.09
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.02
6315.25
אופציה מסוג Warrant
0.001
258.87
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.104
32455.54
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.237
-73961.29
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.005
1488.59
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.329
727667.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.104
32455.54
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.237
-73961.29
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.174
-366724.6
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.527
477011.81
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.004
1341.88
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.007
2165.1
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.612
-503421.41
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.03
189703.74
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.071
22225.33
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.154
48069.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.16
362380.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.052
16207.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.258
392923.44
הלוואות לא מובטחות
0.218
68235.96
הלוואות לעמיתים
2.104
657135.38
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.188
371140.41
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
1274.65
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.485
151537.15
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.607
189703.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
5.473
1709656.49
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.623
1444027.93
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.758
-236632.42
זכאים מס הכנסה
-0.024
-7577.7
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.089
27913.32
זכויות במקרקעין מניבים
0.794
247879.16
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.111
34796.86
חייבים שונים
0.825
257686.18
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.281
2274619.69
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.84
262534.84
מק"מ
7.52
2349063.37
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.74
543493.85
קרנות גידור
0.315
98247.96
קרנות גידור בחו"ל
0.564
176127.56
קרנות הון סיכון
6.599
509645.36
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.71
221754.02
קרנות השקעה אחרות
3.386
1057841.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.599
2061442.94
קרנות נדל"ן
0.294
91701.76
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.46
1393211.82
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.78%
₪ 1,179,449
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.01%
₪ 314,739
מזומנים ושווי מזומנים
18.25%
₪ 5,702,259
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.81%
₪ 7,439,283
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.19%
₪ 8,180,234
פיקדונות
0.00%
₪ 1,275
נכסים אחרים
17.89%
₪ 5,588,638
קרנות נאמנות
1.74%
₪ 543,494
הלוואות
7.33%
₪ 2,289,036

41.8%

חשיפה למניות

72.93%

חשיפה לחו"ל

20.59%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.23
8.51
5.77
9.39

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.29
7.52
7.9
13.56
22.48

קופה סקטוריאלית

-1.62
7.05
5.48
18.43
24.98

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.63
6.62
5.58
15.23
22.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.65
6.89
5.26
16.91
23.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.71
4.21
2.92
12.65
17.27

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.73
5.97
5.56
12.16
21.25

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01

קופה פודה

-1.74
9.91
7.38
16.18
20.97

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.79
3.22
3.41
9.41
15.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.83
5.60
3.59
15.38
20.76

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.85
3.77
2.01
16.81
22.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.55
2.17
17.21
23.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.94
1.78
9
14.51

קופה סקטוריאלית

-1.94
3.32
1.89
6.17
9.73

קופה סקטוריאלית

-1.97
3.97
2.45
20.36
28.52

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.02
פברואר
-0.95
מרץ
0.11
אפריל
1.27
מאי
0.40
יוני
1.70
יולי
2.40
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.74
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.44
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.12
פברואר
-0.80
מרץ
0.66
אפריל
-1.98
מאי
-2.38
יוני
-4.08
יולי
3.81
אוגוסט
-1.50
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
1.74
נובמבר
1.48
דצמבר
-2.09
תשואה מצטברת
-11.02
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.60
מרץ
1.75
אפריל
2.25
מאי
0.92
יוני
0.61
יולי
-0.15
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
2.53
נובמבר
-0.02
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
11.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-1.99
מרץ
-8.57
אפריל
4.75
מאי
1.58
יוני
0.42
יולי
2.51
אוגוסט
2.52
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-0.10
נובמבר
3.42
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
5.49
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.85
פברואר
1.49
מרץ
0.93
אפריל
2.08
מאי
-1.31
יוני
1.87
יולי
1.38
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.12
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
15.29

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.02
פברואר
-0.95
מרץ
0.11
אפריל
1.27
מאי
0.40
יוני
1.70
יולי
2.40
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-1.74
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.44
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.12
פברואר
-0.80
מרץ
0.66
אפריל
-1.98
מאי
-2.38
יוני
-4.08
יולי
3.81
אוגוסט
-1.50
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
1.74
נובמבר
1.48
דצמבר
-2.09
תשואה מצטברת
-11.02
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.60
מרץ
1.75
אפריל
2.25
מאי
0.92
יוני
0.61
יולי
-0.15
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
2.53
נובמבר
-0.02
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
11.07
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
-1.99
מרץ
-8.57
אפריל
4.75
מאי
1.58
יוני
0.42
יולי
2.51
אוגוסט
2.52
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
-0.10
נובמבר
3.42
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
5.49
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.85
פברואר
1.49
מרץ
0.93
אפריל
2.08
מאי
-1.31
יוני
1.87
יולי
1.38
אוגוסט
-0.24
ספטמבר
1.37
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.12
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
15.29
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים