אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

אלטשולר שחם בית השקעות

-1.22
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
9952
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
9,701
צבירה נטו (במליונים)
-2,764
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה
0.16%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

19.31%

חשיפה למניות

64.59%

חשיפה לחו"ל

14.1%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.22
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.58
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.47
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.97
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
1.79
5 שנים ממוצעת
3.36
שנת 2019
12.11
שנת 2020
5.22
שנת 2021
7.30
שנת 2022
-7.68
מדד שארפ
-0.39
שארפ כל הקופות
-0.4
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
80
סטיית תקן 36 חודשים
1.36
סטיית תקן 60 חודשים
1.64
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.525
147906.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.002
97191.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.308
29902.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.192
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
23.276
2258074.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.295
28595.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.008
735.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.057
490644.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.642
62301.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.022
2094.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.059
5769.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
1.153
111861.98
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.289
28007.46
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.67
64970.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.596
57845.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.039
3799.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.961
190198.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.349
33883.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.017
1664.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.032
3148.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.329
31942.78
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.496
242173.99
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.079
104720.43
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.138
13389.78
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.176
502145.86
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.009
913.03
אופציה מסוג Warrant
0
36.18
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.224
21722.65
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.11
-10693
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
57.62
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.084
105203.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.224
21722.65
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.11
-10693
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.954
-92567.68
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.055
102357.87
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
528.05
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.53
-148416.67
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.047
170666.47
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.169
16359.71
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.323
31308.73
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.995
193538.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.122
11831.5
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.516
244042.41
הלוואות לא מובטחות
0.291
28262.28
הלוואות לעמיתים
1.882
182594.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.086
8343.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.074
7131.57
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
1.759
170666.47
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.546
246985.41
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.532
342668.92
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-2.305
-223661.75
זכאים מס הכנסה
-0.016
-1510.38
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.108
10489.97
זכויות במקרקעין מניבים
0.244
23671.46
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.276
26752.05
חייבים שונים
2.362
229133.77
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.596
1027984.59
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.111
107736.75
מק"מ
9.749
945789.38
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.81
78575.99
קרנות גידור
0.23
22313.14
קרנות גידור בחו"ל
0.588
57092.53
קרנות הון סיכון
4.648
108497.71
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.483
46847.24
קרנות השקעה אחרות
2.617
253882.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.648
450884.3
קרנות נדל"ן
0.353
34246.95
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.375
327403.75
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.77%
₪ 559,603
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.79%
₪ 173,436
מזומנים ושווי מזומנים
17.90%
₪ 1,736,368
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.26%
₪ 1,092,776
אג"ח ממשלתיות סחירות
38.38%
₪ 3,723,840
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.82%
₪ 1,438,136
קרנות נאמנות
0.81%
₪ 78,576
הלוואות
9.26%
₪ 898,684

19.31%

חשיפה למניות

64.59%

חשיפה לחו"ל

14.1%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
-0.94
מרץ
0.54
אפריל
0.92
מאי
0.52
יוני
1.03
יולי
1.37
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
-1.22
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.82
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.50
פברואר
-1.05
מרץ
0.65
אפריל
-1.24
מאי
-1.80
יוני
-2.60
יולי
2.91
אוגוסט
-1.31
ספטמבר
-2.90
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.35
תשואה מצטברת
-7.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.08
מרץ
1.10
אפריל
1.18
מאי
0.76
יוני
0.33
יולי
0.23
אוגוסט
0.85
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.19
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
7.30
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.61
מרץ
-6.91
אפריל
4.27
מאי
1.68
יוני
0.40
יולי
1.85
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
0.07
נובמבר
2.45
דצמבר
1.07
תשואה מצטברת
5.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.72
פברואר
1.21
מרץ
0.73
אפריל
1.58
מאי
-0.74
יוני
1.23
יולי
1.49
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.88
נובמבר
0.76
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
12.11

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
-0.94
מרץ
0.54
אפריל
0.92
מאי
0.52
יוני
1.03
יולי
1.37
אוגוסט
0.11
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
-1.22
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.82
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.50
פברואר
-1.05
מרץ
0.65
אפריל
-1.24
מאי
-1.80
יוני
-2.60
יולי
2.91
אוגוסט
-1.31
ספטמבר
-2.90
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.35
תשואה מצטברת
-7.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.08
מרץ
1.10
אפריל
1.18
מאי
0.76
יוני
0.33
יולי
0.23
אוגוסט
0.85
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
1.52
נובמבר
0.19
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
7.30
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.61
מרץ
-6.91
אפריל
4.27
מאי
1.68
יוני
0.40
יולי
1.85
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
0.07
נובמבר
2.45
דצמבר
1.07
תשואה מצטברת
5.22
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.72
פברואר
1.21
מרץ
0.73
אפריל
1.58
מאי
-0.74
יוני
1.23
יולי
1.49
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.97
אוקטובר
0.88
נובמבר
0.76
דצמבר
0.51
תשואה מצטברת
12.11
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים