לוגו לירות Favicon קטן

פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-1.85
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/12/2015
מספר האוצר
9957
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
140
צבירה נטו (במליונים)
-5
דמי ניהול ממוצעים
0.54%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.71%

חשיפה למניות

54.28%

חשיפה לחו"ל

26.42%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.23
8.51
5.77
-1.29
7.52
7.9
-1.62
7.05
5.48
-1.63
6.62
5.58
-1.65
6.89
5.26
תשואה חודשית
-1.85
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.01
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.82
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
5.32
5 שנים ממוצעת
4.2
שנת 2019
11.06
שנת 2020
3.19
שנת 2021
16.35
שנת 2022
-8.82
מדד שארפ
0.43
שארפ כל הקופות
0.38
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
75.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.79
סטיית תקן 60 חודשים
2.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.207
1692.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.731
1025.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.217
304.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.368
516.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.483
677.59
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.158
12842.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.485
4887.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.309
433.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.569
2199.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.555
2180
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.028
39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
2.993
4197.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.897
1257.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.206
288.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.801
1123.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.216
303
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.443
2022.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.635
7902.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.183
257.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.382
7547.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.638
5101.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.415
581.77
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.297
1818.64
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.021
8443.22
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.495
4900.91
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.576
2210.21
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.052
2877.86
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.527
739.37
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.826
2560.25
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.007
9.95
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.039
54.26
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-2.248
-3153.12
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
13.157
18450.86
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.166
-233.29
זכאים מס הכנסה
-0.003
-4.14
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.001
1.96
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.293
410.34
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.546
765.58
מק"מ
11.949
16756.97
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.114
159.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.793
1112.69
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
11.878
403.15
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.449
629.48
קרנות השקעה אחרות
1.482
2078.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.878
16657.79
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.494
3497.62
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בפיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.98%
₪ 35,031
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.59%
₪ 3,634
מזומנים ושווי מזומנים
14.00%
₪ 19,627
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.84%
₪ 23,615
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.47%
₪ 37,121
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
15.01%
₪ 21,048
קרנות נאמנות
0.11%
₪ 159
הלוואות
0.00%
₪ 0

45.71%

חשיפה למניות

54.28%

חשיפה לחו"ל

26.42%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.23
8.51
5.77
9.39

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.29
7.52
7.9
13.56
22.48

קופה סקטוריאלית

-1.62
7.05
5.48
18.43
24.98

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.63
6.62
5.58
15.23
22.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.65
6.89
5.26
16.91
23.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.71
4.21
2.92
12.65
17.27

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.73
5.97
5.56
12.16
21.25

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
9.91
7.38
16.18
20.97

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.74
3.44
2.77
7.77
21.01

קופה פודה

-1.79
3.22
3.41
9.41
15.83

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.83
5.60
3.59
15.38
20.76

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.85
3.77
2.01
16.81
22.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.55
2.17
17.21
23.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.93
3.94
1.78
9
14.51

קופה סקטוריאלית

-1.94
3.32
1.89
6.17
9.73

קופה סקטוריאלית

-1.97
3.97
2.45
20.36
28.52

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.34
פברואר
-1.96
מרץ
0.11
אפריל
1.70
מאי
1.40
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.26
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
-1.85
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.77
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.48
פברואר
-1.18
מרץ
0.82
אפריל
-0.88
מאי
-2.90
יוני
-2.04
יולי
2.96
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
-3.31
אוקטובר
1.60
נובמבר
0.25
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-8.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.56
מרץ
2.19
אפריל
2.09
מאי
1.54
יוני
1.14
יולי
0.42
אוגוסט
1.61
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.90
נובמבר
0.60
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
16.35
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-2.49
מרץ
-9.86
אפריל
5.23
מאי
1.67
יוני
-0.27
יולי
2.12
אוגוסט
2.93
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-0.37
נובמבר
4.41
דצמבר
1.62
תשואה מצטברת
3.19
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.44
פברואר
0.85
מרץ
0.89
אפריל
1.43
מאי
-1.19
יוני
1.70
יולי
0.59
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
1.17
אוקטובר
1.37
נובמבר
1.03
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
11.06

מחשבון תשואה של פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.34
פברואר
-1.96
מרץ
0.11
אפריל
1.70
מאי
1.40
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.26
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
-1.85
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.77
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.48
פברואר
-1.18
מרץ
0.82
אפריל
-0.88
מאי
-2.90
יוני
-2.04
יולי
2.96
אוגוסט
-0.91
ספטמבר
-3.31
אוקטובר
1.60
נובמבר
0.25
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-8.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.56
מרץ
2.19
אפריל
2.09
מאי
1.54
יוני
1.14
יולי
0.42
אוגוסט
1.61
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.90
נובמבר
0.60
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
16.35
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-2.49
מרץ
-9.86
אפריל
5.23
מאי
1.67
יוני
-0.27
יולי
2.12
אוגוסט
2.93
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-0.37
נובמבר
4.41
דצמבר
1.62
תשואה מצטברת
3.19
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.44
פברואר
0.85
מרץ
0.89
אפריל
1.43
מאי
-1.19
יוני
1.70
יולי
0.59
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
1.17
אוקטובר
1.37
נובמבר
1.03
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
11.06
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים