חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

הראל חברת ביטוח

1.36
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
12027
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
1,423
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

17.24%

חשיפה למניות

21.77%

חשיפה לחו"ל

12.49%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.36
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.65
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.72
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.21
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
6.77
5 שנים ממוצעת
6.22
שנת 2019
7.12
שנת 2020
4.20
שנת 2021
8.51
שנת 2022
3.15
שנת 2023
7.90
מדד שארפ
-0.32
שארפ כל הקופות
-0.34
אלפא שנתית
3.48
יחס נזילות
83.4
סטיית תקן 36 חודשים
0.63
סטיית תקן 60 חודשים
0.75
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.49%
₪ 676,032
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.26%
₪ 23,720
מזומנים ושווי מזומנים
2.16%
₪ 195,001
אג"ח מיועדות
60.36%
₪ 5,444,224
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.78%
₪ 1,062,567
אג"ח ממשלתיות סחירות
4.44%
₪ 400,824
פיקדונות
0.00%
₪ 200
נכסים אחרים
5.26%
₪ 474,382
קרנות נאמנות
1.59%
₪ 143,299
הלוואות
6.65%
₪ 599,758

17.24%

חשיפה למניות

21.77%

חשיפה לחו"ל

12.49%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.05
4.20
13.4
27.46
46.98
1.73
2.98
10.01
22.99
36.01
1.63
2.83
9.9
23.18
35.73
1.52
2.48
8.77
23.28
40.22
1.52
2.67
9.66
24.02
38.75
1.51
2.80
10.67
23.45
37.69
1.39
2.75
9.85
23.7
36.72
1.37
3.56
12.82
1.36
2.54
8.65
21.72
35.21
1.32
2.47
9.81
24.26
39.21

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
49.619
4475648.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.106
99780.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.077
6949.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.049
4415.91
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.259
23342.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.024
2145.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.027
2467.94
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.739
247062.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.353
31849.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.015
1323.84
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.052
4675.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.049
4415.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
-511.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
511.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
729.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.01
898.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.027
0.004
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.137
12384.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
404.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.242
21815.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.354
392773.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.015
1392
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.168
15154.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.375
33820.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.214
19317.6
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.49
100608.97
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.115
100608.97
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.116
10449.3
מניות לא סחירות
1.098
1.098
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.661
59624.13
אופציה מסוג Warrant
0
43.45
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
203.09
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-4.36
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.993
360206.77
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.386
34804.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.402
36291.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.043
3852.54
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.002
203.09
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-4.36
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
155.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.828
74728.49
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
26.09
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-9.87
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
43.45
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
6.68
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0.566
51093.83
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.001
53.24
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.605
54604.06
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.006
561.33
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.783
160809.08
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.059
275955.76
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.458
41285.41
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.738
66542.53
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.002
200.35
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.016
1430.38
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.004
375.19
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.884
79749.38
מק"מ
1.285
115912.32
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.589
53136.35
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.232
211110.79
קרנות הון סיכון
0.063
123588.45
חייבים שונים
1.273
114780.25
זכאים
-0.806
-72698.95
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.34
211110.79
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.37
123588.45
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.03
2662.45
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.602
54294.21
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.122
10968.08
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.02
1767.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.036
93471.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.548
49451.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
0.93
מרץ
1.36
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.54
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
0.03
מרץ
0.48
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.93
יולי
1.04
אוגוסט
0.35
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
-0.75
נובמבר
1.45
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
7.90
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.25
פברואר
-0.06
מרץ
0.89
אפריל
0.14
מאי
-0.13
יוני
-0.04
יולי
1.47
אוגוסט
0.24
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.13
דצמבר
-0.20
תשואה מצטברת
3.15
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.53
פברואר
0.24
מרץ
0.96
אפריל
0.97
מאי
1.00
יוני
0.66
יולי
0.33
אוגוסט
1.06
ספטמבר
0.23
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.45
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
8.51
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-0.68
מרץ
-2.66
אפריל
1.86
מאי
0.63
יוני
-0.04
יולי
1.05
אוגוסט
1.22
ספטמבר
-0.14
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.84
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.59
מרץ
0.64
אפריל
1.09
מאי
-0.05
יוני
1.36
יולי
0.03
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
0.62
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.71
דצמבר
0.27
תשואה מצטברת
7.12
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!