חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

הראל חברת ביטוח

-0.75
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
12027
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
8
צבירה נטו (במליונים)
1,269
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.13%

חשיפה למניות

21.49%

חשיפה לחו"ל

12.12%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.75
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.62
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.23
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.25
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
6.63
5 שנים ממוצעת
5.59
שנת 2019
7.12
שנת 2020
4.20
שנת 2021
8.51
שנת 2022
3.15
מדד שארפ
-0.01
שארפ כל הקופות
-0.02
אלפא שנתית
3.6
יחס נזילות
82.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.64
סטיית תקן 60 חודשים
0.76
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.87%
₪ 541,396
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.37%
₪ 28,824
מזומנים ושווי מזומנים
2.58%
₪ 203,356
אג"ח מיועדות
60.55%
₪ 4,770,432
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.02%
₪ 868,062
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.40%
₪ 267,955
פיקדונות
0.14%
₪ 11,010
נכסים אחרים
5.65%
₪ 445,428
קרנות נאמנות
1.66%
₪ 130,883
הלוואות
7.75%
₪ 610,849

16.13%

חשיפה למניות

21.49%

חשיפה לחו"ל

12.12%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.32
7.02
7.43

קופה פודה

0.14
8.12
9.38
24.46
37.94

קופה פודה

-0.33
7.32
8.43
22.42
35.84

קופה פופולארית

-0.41
6.24
7.15
26.43
37.01

קופה פופולארית

-0.53
6.90
7.33
22.79
30.77

קופה פודה

-0.57
4.60
5.48
15.61

קופה פודה

-0.63
6.34
7.6
23.05
32.56

קופה פופולארית

-0.64
6.80
7.51
22.52
32.54

קופה פופולארית

-0.68
6.47
7.17
23.93
34.66

קופה פופולארית

-0.75
5.64
6.62
21.23
31.25

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
53.73
4232931.82
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.224
96407.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.079
6221.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.019
1534.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.245
19308.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.025
1962.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.013
1059.97
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.58
203285.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.328
25860.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.017
1361.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.058
4584.42
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.019
1534.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
55.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
434.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.011
892.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.022
1759.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.019
0.003
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.175
13774.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
420.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.263
20738
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.987
314093.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.015
1215.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.208
16411.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.297
23405.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.173
13635.44
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.182
68999.45
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.876
68999.45
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.097
7605.3
מניות לא סחירות
1.296
1.296
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.487
38378.63
אופציה מסוג Warrant
0
25.16
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-16.13
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-220.18
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.82
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.875
305311.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.285
22487.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.206
16192.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.039
3073.55
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.003
-220.18
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.82
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.291
-22889.05
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.976
76880.89
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
25.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-84.29
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
25.16
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0.497
39160.56
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.023
1804.21
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.705
55517.42
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.007
546.13
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.955
154039.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.461
272658.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.789
62179.16
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.837
65908.11
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
200.44
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.137
10809.13
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.02
1541.96
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.003
270.41
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.619
127576.52
מק"מ
0.417
32862.64
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.386
30429.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.19
204635.91
קרנות הון סיכון
0.074
126057.51
חייבים שונים
1.735
136660.82
זכאים
-0.635
-50039.16
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.597
204635.91
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.6
126057.51
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.029
2259.58
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.661
52062.11
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.056
4384.92
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.021
1664.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.025
80714.82
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.633
49897.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
0.03
מרץ
0.48
אפריל
1.06
מאי
1.09
יוני
0.93
יולי
1.04
אוגוסט
0.35
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
-0.75
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.25
פברואר
-0.06
מרץ
0.89
אפריל
0.14
מאי
-0.13
יוני
-0.04
יולי
1.47
אוגוסט
0.24
ספטמבר
-1.18
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.13
דצמבר
-0.20
תשואה מצטברת
3.15
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.53
פברואר
0.24
מרץ
0.96
אפריל
0.97
מאי
1.00
יוני
0.66
יולי
0.33
אוגוסט
1.06
ספטמבר
0.23
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.45
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
8.51
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-0.68
מרץ
-2.66
אפריל
1.86
מאי
0.63
יוני
-0.04
יולי
1.05
אוגוסט
1.22
ספטמבר
-0.14
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.84
דצמבר
0.68
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.59
מרץ
0.64
אפריל
1.09
מאי
-0.05
יוני
1.36
יולי
0.03
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
0.62
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.71
דצמבר
0.27
תשואה מצטברת
7.12
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!