חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

קבוצת הפניקס

1.42
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
12119
סוג קרן פנסיה
פנסיונרים
התמחות
פנסיה מקיפה
יתרת נכסים (במליונים)
6
צבירה נטו (במליונים)
1,901
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.95%

חשיפה למניות

20.52%

חשיפה לחו"ל

11.1%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
1.42
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.01
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.8
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.5
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
39.8
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
3 שנים ממוצעת
7
5 שנים ממוצעת
6.93
שנת 2019
9.20
שנת 2020
4.74
שנת 2021
9.88
שנת 2022
2.38
שנת 2023
8.81
מדד שארפ
-0.2
שארפ כל הקופות
-0.22
אלפא שנתית
3.48
יחס נזילות
84.3
סטיית תקן 36 חודשים
0.71
סטיית תקן 60 חודשים
1.06
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.58%
₪ 693,074
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.60%
₪ 33,259
מזומנים ושווי מזומנים
5.87%
₪ 323,271
אג"ח מיועדות
57.10%
₪ 3,145,202
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.21%
₪ 617,494
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.06%
₪ 168,326
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
4.50%
₪ 247,913
קרנות נאמנות
0.80%
₪ 43,988
הלוואות
4.27%
₪ 235,462

16.95%

חשיפה למניות

20.52%

חשיפה לחו"ל

11.1%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה מקיפה (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
37.384
2059121.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.885
103828.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.439
24165.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.434
23903.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.063
3478.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.029
1593.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.017
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.271
14929.47
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.567
86282.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.124
61924.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.186
10260.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.439
24165.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1843.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.337
18583.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.299
16442.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.113
6249.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.01
556.87
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.017
958.37
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.362
19938.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.901
49637.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.182
285411.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.035
1939.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.989
54448.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.098
60469.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.03
1638.67
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.733
40389.61
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.781
84523.5
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.535
84523.5
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.581
0.581
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.02
56186.17
אופציה מסוג Warrant
0.003
189.03
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.078
-4282.75
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
83.51
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-53.62
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.019
1041.64
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.039
2121.16
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.155
-8533.23
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
58.29
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.067
113871.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
5.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.298
16392.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.004
202.64
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-75.56
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.013
-691.25
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.039
2121.16
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-495.11
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.155
-8533.23
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-160.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.139
7656.9
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.281
15475.23
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
189.03
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
3.23
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.338
73700.79
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.569
196578.94
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.433
23865.44
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.14
7690.74
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.418
23027.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.143
62941.37
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.442
24369.06
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.884
103753.14
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.075
4144.15
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.173
9535.65
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.011
597.64
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.005
287.31
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
14.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.05
2736.83
מק"מ
0.179
9858.35
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.479
26389.21
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.871
160649.51
קרנות הון סיכון
0.091
0
חייבים שונים
0.063
3476.95
זכאים
-0.006
-322.19
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.917
160649.51
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.416
22939.86
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.07
3845.83
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.017
909.58
קרנות גידור
0.169
9327.73
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.039
2173.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.421
23173.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.309
17004.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.03
1637

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
1.01
מרץ
1.42
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.82
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
-0.17
מרץ
0.56
אפריל
1.02
מאי
0.97
יוני
1.03
יולי
1.09
אוגוסט
0.41
ספטמבר
0.11
אוקטובר
-0.73
נובמבר
1.74
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
8.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.05
פברואר
0.08
מרץ
0.72
אפריל
-0.19
מאי
-0.22
יוני
-0.40
יולי
1.52
אוגוסט
0.68
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
1.03
נובמבר
0.97
דצמבר
-0.29
תשואה מצטברת
2.38
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
0.62
מרץ
1.26
אפריל
1.17
מאי
1.11
יוני
0.64
יולי
0.02
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.31
אוקטובר
1.13
נובמבר
0.17
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
9.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-1.20
מרץ
-4.62
אפריל
2.90
מאי
0.73
יוני
-0.04
יולי
1.32
אוגוסט
1.64
ספטמבר
-0.26
אוקטובר
0.24
נובמבר
2.76
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
4.74
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
0.76
מרץ
0.46
אפריל
1.23
מאי
-0.52
יוני
1.78
יולי
0.18
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
0.96
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.83
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
9.20
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!