חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

קבוצת הפניקס

-0.73
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
12119
סוג קרן פנסיה
פנסיונרים
התמחות
פנסיה מקיפה
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
1,587
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

13.84%

חשיפה למניות

22.86%

חשיפה לחו"ל

9.36%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-0.73
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.44
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.72
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.46
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
7.35
5 שנים ממוצעת
6.1
שנת 2019
9.20
שנת 2020
4.74
שנת 2021
9.88
שנת 2022
2.38
מדד שארפ
0.11
שארפ כל הקופות
0.09
אלפא שנתית
3.72
יחס נזילות
83.8
סטיית תקן 36 חודשים
0.77
סטיית תקן 60 חודשים
1.08
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.86%
₪ 515,429
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.62%
₪ 26,978
מזומנים ושווי מזומנים
6.44%
₪ 279,957
אג"ח מיועדות
59.08%
₪ 2,566,925
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.52%
₪ 370,190
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.69%
₪ 160,174
פיקדונות
-0.52%
₪ -22,574
נכסים אחרים
4.20%
₪ 182,551
קרנות נאמנות
1.27%
₪ 55,127
הלוואות
4.84%
₪ 210,094

13.84%

חשיפה למניות

22.86%

חשיפה לחו"ל

9.36%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה מקיפה (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
43.654
1896706.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.217
96344.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.359
15596.15
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.48
20844.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.076
3314.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.034
1497.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.011
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.181
7875.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.123
48806.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.004
43639.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.662
28750.91
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.359
15596.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
1376.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.238
10321.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.204
8843.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.044
1923.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.008
0.008
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.015
635.49
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.075
3273.17
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.368
15975.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.887
38532.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.258
185011.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.03
1311.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.706
30689.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.798
34660.49
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.015
634.75
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.472
20486.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.923
47022.58
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.082
47022.58
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.558
0.558
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.68
29546.53
אופציה מסוג Warrant
0.002
104.06
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.072
-3132.95
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
26.86
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-31.18
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.026
1120.08
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.134
-5806.22
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.226
-9797.76
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
58.96
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.468
63772.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.01
439
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.115
5006.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.003
142.59
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.005
-196.2
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.134
-5806.22
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
318.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.226
-9797.76
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.585
-25414.96
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.308
13384.46
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.179
7772.58
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-2.38
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
104.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.01
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0.976
42417.63
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.123
135693.52
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.501
65205.34
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.177
7678.6
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.401
17414.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.305
56682.85
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.587
25505.04
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.207
95889.78
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.106
4598.57
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.054
2324.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.013
580.76
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
12.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.243
10558.49
מק"מ
0.897
38976.83
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.6
26081.85
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.97
146028.37
קרנות הון סיכון
0.078
0
חייבים שונים
0.045
1935
זכאים
-0.021
-918.14
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.361
146028.37
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.429
18619.32
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.136
5893.13
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.011
465.97
קרנות גידור
0.06
2592.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.234
10145.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.632
27472.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.369
16027.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.034
1481.61

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
-0.17
מרץ
0.56
אפריל
1.02
מאי
0.97
יוני
1.03
יולי
1.09
אוגוסט
0.41
ספטמבר
0.11
אוקטובר
-0.73
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.72
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.05
פברואר
0.08
מרץ
0.72
אפריל
-0.19
מאי
-0.22
יוני
-0.40
יולי
1.52
אוגוסט
0.68
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
1.03
נובמבר
0.97
דצמבר
-0.29
תשואה מצטברת
2.38
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
0.62
מרץ
1.26
אפריל
1.17
מאי
1.11
יוני
0.64
יולי
0.02
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.31
אוקטובר
1.13
נובמבר
0.17
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
9.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-1.20
מרץ
-4.62
אפריל
2.90
מאי
0.73
יוני
-0.04
יולי
1.32
אוגוסט
1.64
ספטמבר
-0.26
אוקטובר
0.24
נובמבר
2.76
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
4.74
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
0.76
מרץ
0.46
אפריל
1.23
מאי
-0.52
יוני
1.78
יולי
0.18
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
0.96
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.83
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
9.20
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!