חברת הביטוח הפניקס לוגו

מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

קבוצת הפניקס

1.28
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
12120
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
77
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

20.62%

חשיפה למניות

31%

חשיפה לחו"ל

16.24%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.28
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.24
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.06
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.87
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
3 שנים ממוצעת
1.98
5 שנים ממוצעת
3.69
שנת 2019
11.42
שנת 2020
3.40
שנת 2021
8.05
שנת 2022
-7.45
שנת 2023
5.78
מדד שארפ
-1.69
שארפ כל הקופות
-0.94
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
83.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.4
סטיית תקן 60 חודשים
1.66
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.90%
₪ 42,664
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.41%
₪ 3,172
מזומנים ושווי מזומנים
10.80%
₪ 24,368
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.39%
₪ 27,972
אג"ח ממשלתיות סחירות
36.79%
₪ 83,025
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.79%
₪ 13,077
קרנות נאמנות
0.50%
₪ 1,132
הלוואות
13.42%
₪ 30,285

20.62%

חשיפה למניות

31%

חשיפה לחו"ל

16.24%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.05
4.20
13.4
27.46
46.98
1.73
2.98
10.01
22.99
36.01
1.63
2.83
9.9
23.18
35.73
1.52
2.67
9.66
24.02
38.75
1.52
2.48
8.77
23.28
40.22
1.51
2.80
10.67
23.45
37.69
1.39
2.75
9.85
23.7
36.72
1.37
3.56
12.82
1.36
2.54
8.65
21.72
35.21
1.32
2.47
9.81
24.26
39.21

מחשבון תשואה של מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.708
3855.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.702
1585.13
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.435
981.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.185
416.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.096
216.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.026
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.434
979.28
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
21.265
47994.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.262
34445.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.006
13.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.702
1585.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
133.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.54
1218.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.478
1078.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.182
409.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.033
75.55
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.001
1.82
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.768
1732.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.505
3397.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.993
20296.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.057
128.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.582
3571.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.757
3966.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.048
107.49
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.753
1698.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.849
3548.72
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.572
3548.72
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.063
0.063
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.045
2358.98
אופציה מסוג Warrant
0.004
8.33
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.095
-214.17
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
3.51
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-2.25
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.001
1.98
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.065
146.83
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.34
-768.25
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.004
7.9
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.988
6743.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.305
688.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.003
7.06
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-3.06
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-1.32
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.065
146.83
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.046
-102.69
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.34
-768.25
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.108
243.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.288
649.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
8.33
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.14
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.326
7507.63
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.157
11639.98
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.718
1620.36
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.462
1043.45
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.243
2805.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.784
8539.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.233
2783.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
6.153
13887.5
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.243
547.98
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.3
676.54
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.036
81.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.005
12.06
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
1.08
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.426
960.5
מק"מ
0.253
571.9
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.169
2639.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.303
6640.66
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.136
306.89
זכאים
-0.022
-49.19
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.942
6640.66
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
1.379
3112.38
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.026
59.65
קרנות גידור
0.208
470.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.002
4.13
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.013
29.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.446
1006.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.041
91.41

תשואות העבר של מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
1.14
מרץ
1.28
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.68
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.61
פברואר
-1.76
מרץ
0.52
אפריל
0.85
מאי
0.96
יוני
1.24
יולי
1.16
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
-3.06
נובמבר
3.60
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
5.78
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.97
מרץ
-0.07
אפריל
-1.16
מאי
-2.07
יוני
-0.93
יולי
1.97
אוגוסט
-0.84
ספטמבר
-2.44
אוקטובר
0.91
נובמבר
0.58
דצמבר
-1.29
תשואה מצטברת
-7.45
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.14
מרץ
1.35
אפריל
0.84
מאי
1.12
יוני
0.38
יולי
0.03
אוגוסט
1.11
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.49
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-0.64
מרץ
-7.14
אפריל
4.31
מאי
1.08
יוני
-0.61
יולי
1.47
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
-0.01
נובמבר
2.84
דצמבר
1.20
תשואה מצטברת
3.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.11
מרץ
0.70
אפריל
1.21
מאי
-0.91
יוני
1.67
יולי
1.11
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
1.00
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.69
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
11.42
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!