חברת הביטוח הפניקס לוגו

מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

קבוצת הפניקס

-3.06
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
12120
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
73
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

17.74%

חשיפה למניות

42.63%

חשיפה לחו"ל

13.15%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.06
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
-0.61
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.19
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.52
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
3 שנים ממוצעת
1.38
5 שנים ממוצעת
2.39
שנת 2019
11.42
שנת 2020
3.40
שנת 2021
8.05
שנת 2022
-7.45
מדד שארפ
-1.88
שארפ כל הקופות
-0.77
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
81.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.32
סטיית תקן 60 חודשים
1.65
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.46%
₪ 26,835
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.62%
₪ 2,819
מזומנים ושווי מזומנים
11.03%
₪ 19,139
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.85%
₪ 17,104
אג"ח ממשלתיות סחירות
39.15%
₪ 67,957
פיקדונות
-0.75%
₪ -1,309
נכסים אחרים
5.51%
₪ 9,559
קרנות נאמנות
1.23%
₪ 2,143
הלוואות
16.90%
₪ 29,341

17.74%

חשיפה למניות

42.63%

חשיפה לחו"ל

13.15%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.32
7.02
7.43

קופה פודה

0.14
8.12
9.38
24.46
37.94

קופה פודה

-0.33
7.32
8.43
22.42
35.84

קופה פופולארית

-0.41
6.24
7.15
26.43
37.01

קופה פופולארית

-0.53
6.90
7.33
22.79
30.77

קופה פודה

-0.57
4.60
5.48
15.61

קופה פודה

-0.63
6.34
7.6
23.05
32.56

קופה פופולארית

-0.64
6.80
7.51
22.52
32.54

קופה פופולארית

-0.68
6.47
7.17
23.93
34.66

קופה פופולארית

-0.75
5.64
6.62
21.23
31.25

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.829
3175.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.664
1153.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.434
753.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.261
452.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.128
221.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.02
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.336
582.45
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
17.548
30460.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.69
27235.34
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.83
3177.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.664
1153.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.016
114.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.44
763.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.377
654.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.082
142.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.016
0.016
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.054
94.03
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.029
50.87
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.813
1412.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.327
2302.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.09
10572.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.054
92.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.308
2269.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.477
2563.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.027
46.95
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.537
931.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.185
2134.18
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.229
2134.18
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.773
1341
אופציה מסוג Warrant
0.003
4.91
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.089
-154.95
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
1.22
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-1.42
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.01
17.41
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.156
-271.47
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.637
-1105.74
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.005
8.72
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.13
3697.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.012
21.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.131
227.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.004
7.62
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.006
-10.73
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.156
-271.47
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.024
41.03
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.637
-1105.74
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.632
-1097.7
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.076
131.12
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.203
352.81
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.11
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
4.91
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.757
3050.51
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.531
7866.12
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.574
4468.01
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.654
1136.11
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.27
2204.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.831
8386.67
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.85
3210.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
7.75
13452.54
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.35
606.82
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.198
344
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.05
85.93
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0.61
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.49
851.28
מק"מ
4.081
7083.86
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.672
2903.04
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.421
6993.25
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.13
226.47
זכאים
-0.052
-90.7
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.029
6993.25
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
1.587
2754.87
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.02
34.46
קרנות גידור
0.068
117.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.091
157.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.568
985.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.535
929.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.041
70.99

תשואות העבר של מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.61
פברואר
-1.76
מרץ
0.52
אפריל
0.85
מאי
0.96
יוני
1.24
יולי
1.16
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
-3.06
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.11
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.97
מרץ
-0.07
אפריל
-1.16
מאי
-2.07
יוני
-0.93
יולי
1.97
אוגוסט
-0.84
ספטמבר
-2.44
אוקטובר
0.91
נובמבר
0.58
דצמבר
-1.29
תשואה מצטברת
-7.45
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.14
מרץ
1.35
אפריל
0.84
מאי
1.12
יוני
0.38
יולי
0.03
אוגוסט
1.11
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.49
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-0.64
מרץ
-7.14
אפריל
4.31
מאי
1.08
יוני
-0.61
יולי
1.47
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
-0.01
נובמבר
2.84
דצמבר
1.20
תשואה מצטברת
3.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.11
מרץ
0.70
אפריל
1.21
מאי
-0.91
יוני
1.67
יולי
1.11
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
1.00
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.69
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
11.42
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!