חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

הראל חברת ביטוח

2.17
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
12140
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
40
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

35.78%

חשיפה למניות

36.68%

חשיפה לחו"ל

18.03%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.46
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.83
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.72
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
3.45
5 שנים ממוצעת
4.35
שנת 2019
10.57
שנת 2020
3.57
שנת 2021
11.75
שנת 2022
-10.12
שנת 2023
9.12
מדד שארפ
-1.33
שארפ כל הקופות
-1
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
84.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.99
סטיית תקן 60 חודשים
2.22
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.20%
₪ 35,871
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.51%
₪ 1,293
מזומנים ושווי מזומנים
7.58%
₪ 19,158
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.56%
₪ 56,979
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.98%
₪ 45,424
פיקדונות
0.01%
₪ 14
נכסים אחרים
21.74%
₪ 54,917
קרנות נאמנות
3.00%
₪ 7,576
הלוואות
12.42%
₪ 31,361

35.78%

חשיפה למניות

36.68%

חשיפה לחו"ל

18.03%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.17
2.24
10.46
10.72
23.74
1.91
1.88
9.71
9.66
27.9
1.46
0.83
5.49
1.41
1.73
10.88
10.18
21.84
1.19
0.26
2.4
-2.35
13.63
1.18
1.28
8.37
6.64
17.23
1.11
1.29
8.47
9.11
18.92
1.01
0.23
2.66
-1.88
8.88
0.98
0.94
5.55
0.89
0.03
0.28
-2.65
10.28

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.831
4623.74
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.062
157.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.151
381.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.49
1237.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.056
141.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.085
214.09
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.205
20724.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.922
9906.19
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.301
760.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.086
218.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.151
381.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.044
112.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.056
142.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.087
0.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.339
855.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
9.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.484
1222.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.738
17019.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.051
128.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.773
1953.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.229
3104.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.512
1292.08
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.892
6573.58
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.602
6573.58
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.264
667.04
מניות לא סחירות
0.078
0.078
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.451
3665.33
אופציה מסוג Warrant
0.001
1.7
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
3.59
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-3.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.99
22707.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.404
3546.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.807
2037.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.101
254.07
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.001
3.59
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-3.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.2
506.21
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.06
151.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
6.25
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.83
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.7
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
1.26
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.788
4516.92
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.001
3.56
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.457
3680.14
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.015
37.39
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.426
11180.37
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.998
12623.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.974
2461.25
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.545
1377.57
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
13.92
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
24.77
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.697
6812.12
מק"מ
5.469
13814.75
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.866
7240.47
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.083
1563.09
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
29.353
74143.25
זכאים
-9.538
-24091.27
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.619
1563.09
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.231
584.67
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.035
89.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.707
4311.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.282
3239.49
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
2.17
פברואר
2.17
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.24
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.74
פברואר
-1.69
מרץ
0.35
אפריל
1.51
מאי
0.83
יוני
1.76
יולי
2.38
אוגוסט
-0.49
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-3.26
נובמבר
3.92
דצמבר
2.45
תשואה מצטברת
9.12
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.00
פברואר
-1.10
מרץ
0.31
אפריל
-1.47
מאי
-2.86
יוני
-2.21
יולי
3.12
אוגוסט
-1.60
ספטמבר
-4.32
אוקטובר
2.19
נובמבר
1.57
דצמבר
-1.98
תשואה מצטברת
-10.12
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
0.48
מרץ
1.66
אפריל
1.41
מאי
1.38
יוני
0.46
יולי
0.12
אוגוסט
1.72
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
2.24
נובמבר
0.30
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
11.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.02
פברואר
-2.20
מרץ
-8.81
אפריל
4.95
מאי
1.34
יוני
-0.57
יולי
2.26
אוגוסט
2.69
ספטמבר
-1.40
אוקטובר
-0.04
נובמבר
4.37
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
3.57
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
0.98
מרץ
0.75
אפריל
1.47
מאי
-1.52
יוני
1.98
יולי
0.45
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.28
נובמבר
0.77
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
10.57
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!