חברת הביטוח הראל לוגו

הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

הראל חברת ביטוח

-3.26
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.49
מספר האוצר
12140
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
38
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

32.5%

חשיפה למניות

34.81%

חשיפה לחו"ל

17.81%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.26
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.04
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.25
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.7
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
3 שנים ממוצעת
2.99
5 שנים ממוצעת
2.78
שנת 2019
10.57
שנת 2020
3.57
שנת 2021
11.75
שנת 2022
-10.12
מדד שארפ
-2.26
שארפ כל הקופות
-1.56
אלפא שנתית
-0.48
יחס נזילות
83.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.97
סטיית תקן 60 חודשים
2.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.59%
₪ 26,859
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.74%
₪ 1,570
מזומנים ושווי מזומנים
6.51%
₪ 13,876
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.60%
₪ 43,939
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.58%
₪ 37,492
פיקדונות
0.33%
₪ 695
נכסים אחרים
24.88%
₪ 53,067
קרנות נאמנות
3.37%
₪ 7,180
הלוואות
13.42%
₪ 28,626

32.5%

חשיפה למניות

34.81%

חשיפה לחו"ל

17.81%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.33
4.68
8.97

קופה פודה

-0.38
1.69
1.64

קופה פודה

-1.02
1.51

קופה פודה

-1.92
2.79
2.92
9.54
14.49

קופה פופולארית

-2.06
3.31
2.46
9.13
13.94

קופה פודה

-2.42
1.54
1.01
4.58
11.81

קופה פודה

-2.97
1.50
0.55
12.3
20.2

קופה פודה

-3.26
2.49
2.04
9.25
14.7

קופה פודה

-4.86
-4.62
-5.99
-5.91
4.31

קופה פודה

-4.9
-5.39
-6.6
-4.68
7.24

קופה פודה

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.283
4870.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.07
149.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.072
153.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.457
975.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.058
123.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.05
106.22
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.81
18791.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.649
5649.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.217
463.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.109
231.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.072
153.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
3.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
57.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.056
118.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.083
176.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0.071
0.008
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.415
885.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
10.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.496
1057.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.433
11588.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.057
121.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.873
1861.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.02
2176.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.419
894.79
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.289
4527.91
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.123
4527.91
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.234
499.08
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.181
2518.5
אופציה מסוג Warrant
0.001
1.65
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-1.07
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.006
-13.61
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.62
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.847
18871.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.124
2398.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.498
1062.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.089
189.98
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.006
-13.61
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.62
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.31
-661.92
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.082
174.19
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
1.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-5.54
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.65
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.547
3300.17
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.056
118.4
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.646
3511.75
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.016
34.45
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.725
10077.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.643
12035.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.707
1508
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.684
1458.46
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
12.89
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.32
681.89
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.008
17.75
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.739
5843.16
מק"מ
5.793
12355.88
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.036
4343.01
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
2098.07
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
33.883
72274.67
זכאים
-9.001
-19198.56
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.984
2098.07
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.127
271.04
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0.042
89.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.912
4077.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.446
3084.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.74
פברואר
-1.69
מרץ
0.35
אפריל
1.51
מאי
0.83
יוני
1.76
יולי
2.38
אוגוסט
-0.49
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
-3.26
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.00
פברואר
-1.10
מרץ
0.31
אפריל
-1.47
מאי
-2.86
יוני
-2.21
יולי
3.12
אוגוסט
-1.60
ספטמבר
-4.32
אוקטובר
2.19
נובמבר
1.57
דצמבר
-1.98
תשואה מצטברת
-10.12
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.73
פברואר
0.48
מרץ
1.66
אפריל
1.41
מאי
1.38
יוני
0.46
יולי
0.12
אוגוסט
1.72
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
2.24
נובמבר
0.30
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
11.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.02
פברואר
-2.20
מרץ
-8.81
אפריל
4.95
מאי
1.34
יוני
-0.57
יולי
2.26
אוגוסט
2.69
ספטמבר
-1.40
אוקטובר
-0.04
נובמבר
4.37
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
3.57
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.70
פברואר
0.98
מרץ
0.75
אפריל
1.47
מאי
-1.52
יוני
1.98
יולי
0.45
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.28
נובמבר
0.77
דצמבר
0.77
תשואה מצטברת
10.57
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!