חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

1.52
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
12145
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
1,579
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.2%

חשיפה למניות

19.48%

חשיפה לחו"ל

13.32%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.52
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.66
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.77
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.02
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.75
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
7.44
5 שנים ממוצעת
6.77
שנת 2019
8.34
שנת 2020
4.06
שנת 2021
9.65
שנת 2022
3.09
שנת 2023
9.13
מדד שארפ
-0.19
שארפ כל הקופות
-0.21
אלפא שנתית
3.72
יחס נזילות
85
סטיית תקן 36 חודשים
0.67
סטיית תקן 60 חודשים
0.88
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.85%
₪ 697,416
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.45%
₪ 40,284
מזומנים ושווי מזומנים
8.43%
₪ 749,137
אג"ח מיועדות
58.18%
₪ 5,167,383
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.80%
₪ 1,048,087
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.50%
₪ 310,848
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.48%
₪ 487,068
קרנות נאמנות
0.42%
₪ 37,679
הלוואות
3.87%
₪ 343,636

16.2%

חשיפה למניות

19.48%

חשיפה לחו"ל

13.32%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.05
4.20
13.4
27.46
46.98
1.73
2.98
10.01
22.99
36.01
1.63
2.83
9.9
23.18
35.73
1.52
2.48
8.77
23.28
40.22
1.52
2.67
9.66
24.02
38.75
1.51
2.80
10.67
23.45
37.69
1.39
2.75
9.85
23.7
36.72
1.37
3.56
12.82
1.36
2.54
8.65
21.72
35.21
1.32
2.47
9.81
24.26
39.21

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
49.509
4397144.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.036
92023.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.044
3926.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.146
12997.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.041
3613.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.027
2427.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.011
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.338
30003.9
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.084
7476.15
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.173
281839.96
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.044
3926.34
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.049
4326.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.032
2809.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.052
4587.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.012
1076.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
54.17
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.19
16892.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.272
24134.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.511
311833.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.01
891.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.395
35097.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.93
82589.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.269
23869.69
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.651
127160.11
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.432
127160.11
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.207
0.207
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.682
60571.7
אופציה מסוג Warrant
0.001
95.15
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-32.88
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.105
9303.17
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-227.1
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-5.1
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.006
550.1
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.258
289387.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.121
10776.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.331
118186.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.105
9303.17
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
822.81
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-5.1
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
1079.92
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.646
57369.08
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.013
1136.5
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
0.002
אופציות מסוג Warrants
0
95.15
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.411
125361.73
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.298
115250.54
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.485
43114.49
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.638
56695.09
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.365
121237.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.06
5368.32
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.25
110991.03
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.07
6229.13
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.129
455519.7
מק"מ
0.242
21531.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.289
25639.86
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.243
357910.28
קרנות הון סיכון
0.043
17341.32
חייבים שונים
0.036
3169.13
זכאים
-0.011
-979.81
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.03
357910.28
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.195
17341.32
זכאים מס הכנסה
-0.058
-5147.82
זכויות במקרקעין מניבים
0.235
20880.29
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.404
35884.83
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.07
6221.11
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.196
17390.04
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.011
972.85
קרנות גידור
0.007
607.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.337
29892.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.088
7786.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
0.91
מרץ
1.52
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.67
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.00
מרץ
0.86
אפריל
0.94
מאי
1.01
יוני
1.11
יולי
1.11
אוגוסט
0.54
ספטמבר
0.12
אוקטובר
-0.68
נובמבר
1.52
דצמבר
0.96
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.27
פברואר
0.20
מרץ
0.90
אפריל
-0.07
מאי
-0.11
יוני
-0.17
יולי
1.61
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.19
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.56
פברואר
0.57
מרץ
0.98
אפריל
1.15
מאי
1.10
יוני
0.71
יולי
0.39
אוגוסט
1.24
ספטמבר
0.15
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.27
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-1.11
מרץ
-3.31
אפריל
2.31
מאי
0.71
יוני
-0.01
יולי
1.18
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.11
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.77
מרץ
0.57
אפריל
1.21
מאי
-0.40
יוני
1.65
יולי
0.08
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
0.76
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
8.34
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!