חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

-0.68
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
12145
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
8
צבירה נטו (במליונים)
1,466
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.09%

חשיפה למניות

20.36%

חשיפה לחו"ל

13.38%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.68
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.17
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.93
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.66
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
7.41
5 שנים ממוצעת
6.13
שנת 2019
8.34
שנת 2020
4.06
שנת 2021
9.65
שנת 2022
3.09
מדד שארפ
0.14
שארפ כל הקופות
0.12
אלפא שנתית
3.96
יחס נזילות
84
סטיית תקן 36 חודשים
0.68
סטיית תקן 60 חודשים
0.9
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.41%
₪ 651,101
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.49%
₪ 37,970
מזומנים ושווי מזומנים
6.51%
₪ 504,017
אג"ח מיועדות
60.09%
₪ 4,653,267
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.03%
₪ 853,828
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.54%
₪ 196,459
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.22%
₪ 481,482
קרנות נאמנות
0.66%
₪ 51,463
הלוואות
4.06%
₪ 314,190

15.09%

חשיפה למניות

20.36%

חשיפה לחו"ל

13.38%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.32
7.02
7.43

קופה פודה

0.14
8.12
9.38
24.46
37.94

קופה פודה

-0.33
7.32
8.43
22.42
35.84

קופה פופולארית

-0.41
6.24
7.15
26.43
37.01

קופה פופולארית

-0.53
6.90
7.33
22.79
30.77

קופה פודה

-0.57
4.60
5.48
15.61

קופה פודה

-0.63
6.34
7.6
23.05
32.56

קופה פופולארית

-0.64
6.80
7.51
22.52
32.54

קופה פופולארית

-0.68
6.47
7.17
23.93
34.66

קופה פופולארית

-0.75
5.64
6.62
21.23
31.25

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
55.01
4259821.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.989
76606.83
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.109
8464.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.221
17137.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.041
3173.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.015
1147.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.011
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.34
26319.48
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.008
647.29
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.123
164438.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.014
1115.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.109
8464.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.059
4580.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.022
1721.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.092
7150.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
63.53
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.198
15294.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.354
27396.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.691
285796.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.015
1185.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.516
39981.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.064
82419.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.243
18805.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.445
97852.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.264
97852.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.181
0.181
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.522
40436.63
אופציה מסוג Warrant
0
10.96
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-116.77
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.02
-1541.15
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.033
-2564.53
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
36.54
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
2.27
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.542
274264.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.046
3568.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.99
76650.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.02
-1541.15
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.06
4671.41
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
36.54
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.368
-28515.74
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.792
61326.91
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-335.68
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.002
-0.002
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
10.96
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0.73
56562.24
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.576
122063.82
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.457
35412.9
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.703
54425.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.176
91036.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.665
128907
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.057
4407.89
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.006
310203.89
מק"מ
0.405
31372.47
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.052
4032.39
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.291
357847.49
קרנות הון סיכון
0.049
18446.81
חייבים שונים
0.898
69516.6
זכאים
-0.013
-973.49
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.621
357847.49
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.238
18446.81
זכאים מס הכנסה
-0.067
-5210.37
זכויות במקרקעין מניבים
0.252
19520.81
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.28
21648.77
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.081
6239.86
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.182
14086.87
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.011
884.85
קרנות גידור
0.007
533.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.484
37494.06
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.18
13968.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.00
מרץ
0.86
אפריל
0.94
מאי
1.01
יוני
1.11
יולי
1.11
אוגוסט
0.54
ספטמבר
0.12
אוקטובר
-0.68
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.47
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.27
פברואר
0.20
מרץ
0.90
אפריל
-0.07
מאי
-0.11
יוני
-0.17
יולי
1.61
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.19
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.56
פברואר
0.57
מרץ
0.98
אפריל
1.15
מאי
1.10
יוני
0.71
יולי
0.39
אוגוסט
1.24
ספטמבר
0.15
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.27
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-1.11
מרץ
-3.31
אפריל
2.31
מאי
0.71
יוני
-0.01
יולי
1.18
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.11
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.77
מרץ
0.57
אפריל
1.21
מאי
-0.40
יוני
1.65
יולי
0.08
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
0.76
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
8.34
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!