חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

-2.42
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
12152
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
46
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

19.61%

חשיפה למניות

28.83%

חשיפה לחו"ל

15.34%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.42
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.01
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.08
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.12
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.81
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
3 שנים ממוצעת
1.5
5 שנים ממוצעת
2.26
שנת 2019
10.18
שנת 2020
2.72
שנת 2021
8.05
שנת 2022
-8.37
מדד שארפ
-1.84
שארפ כל הקופות
-0.75
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
82.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.37
סטיית תקן 60 חודשים
1.61
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
30.84%
₪ 51,549
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.22%
₪ 2,038
מזומנים ושווי מזומנים
9.43%
₪ 15,766
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.19%
₪ 23,722
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.90%
₪ 43,284
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.27%
₪ 12,144
קרנות נאמנות
1.00%
₪ 1,663
הלוואות
10.15%
₪ 16,959

19.61%

חשיפה למניות

28.83%

חשיפה לחו"ל

15.34%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.33
4.68
8.97

קופה פודה

-0.38
1.69
1.64

קופה פודה

-1.02
1.51

קופה פודה

-1.92
2.79
2.92
9.54
14.49

קופה פופולארית

-2.06
3.31
2.46
9.13
13.94

קופה פודה

-2.42
1.54
1.01
4.58
11.81

קופה פודה

-2.97
1.50
0.55
12.3
20.2

קופה פודה

-3.26
2.49
2.04
9.25
14.7

קופה פודה

-4.86
-4.62
-5.99
-5.91
4.31

קופה פודה

-4.9
-5.39
-6.6
-4.68
7.24

קופה פודה

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.544
2579.82
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.171
285.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.345
577.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.132
220.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.037
62.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.014
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.53
886.34
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.013
21.8
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.104
16886.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.189
20370.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.036
60.39
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.171
285.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.148
248.05
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.09
150.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.374
625.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.002
3.44
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.362
605.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.433
2395.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.2
20389.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.062
103.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.092
3495.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.312
7206.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.307
513.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.094
2671.79
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.599
2671.79
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.445
0.445
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.661
1104.09
אופציה מסוג Warrant
0
0.3
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-3.35
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.028
-46.7
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.044
-73.45
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
4.53
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.1
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.706
7865.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
6.213
10383.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.182
1975.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.028
-46.7
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.114
189.92
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
4.53
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.002
-1675.18
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.821
1371.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-9.16
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.003
-0.003
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.3
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.236
3736.39
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.225
3718
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.273
2127.55
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.471
2459.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.147
5259.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.153
6939.95
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.104
173.35
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.717
7882.63
מק"מ
3.593
6005.51
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.065
109.31
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.17
9236.69
קרנות הון סיכון
0.048
581.31
חייבים שונים
1.714
2863.79
זכאים
-0.026
-43.18
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.527
9236.69
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.348
581.31
זכאים מס הכנסה
-0.038
-62.77
זכויות במקרקעין מניבים
0.46
768.91
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.032
54.17
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.067
111.95
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.242
404.3
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.014
24.16
קרנות גידור
0.009
14.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.756
1262.65
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.24
400.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
-2.03
מרץ
1.06
אפריל
0.69
מאי
0.90
יוני
1.15
יולי
1.32
אוגוסט
0.17
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.54
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-1.06
מרץ
-0.03
אפריל
-1.29
מאי
-1.98
יוני
-0.91
יולי
2.06
אוגוסט
-1.44
ספטמבר
-2.87
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.56
דצמבר
-1.08
תשואה מצטברת
-8.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.06
מרץ
1.14
אפריל
0.90
מאי
1.02
יוני
0.44
יולי
0.38
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.41
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.37
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
-0.93
מרץ
-6.80
אפריל
3.95
מאי
1.27
יוני
-0.57
יולי
1.74
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-0.06
נובמבר
2.82
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
2.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.07
מרץ
0.87
אפריל
1.02
מאי
-0.59
יוני
1.54
יולי
0.98
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.73
אוקטובר
0.81
נובמבר
0.56
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
10.18
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!