חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

1.51
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
12152
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
57
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.15%

חשיפה למניות

29.31%

חשיפה לחו"ל

15.92%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.51
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.85
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.71
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.03
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.97
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
2.29
5 שנים ממוצעת
3.36
שנת 2019
10.18
שנת 2020
2.72
שנת 2021
8.05
שנת 2022
-8.37
שנת 2023
6.76
מדד שארפ
-1.84
שארפ כל הקופות
-1.02
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
82.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.42
סטיית תקן 60 חודשים
1.64
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.63%
₪ 60,827
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.14%
₪ 2,342
מזומנים ושווי מזומנים
8.74%
₪ 17,938
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.75%
₪ 32,333
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.05%
₪ 55,524
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.45%
₪ 15,300
קרנות נאמנות
0.66%
₪ 1,348
הלוואות
9.58%
₪ 19,673

22.15%

חשיפה למניות

29.31%

חשיפה לחו"ל

15.92%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.16
4.45
12.45
11.26
25.48
2.14
4.06
11.09
10.56
29.44
2
3.77
12.59
10.9
23.28
1.51
2.81
8.85
7.03
17.97
1.38
2.69
9.49
9.45
19.73
1.02
1.97
6.68
0.41
1.24
5.31
0.33
0.56
1.45
-2.85
7.4
0.11
0.37
0.98
-3.73
11.98
-0.05
0.14
0.41
-1.66
10.33

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.633
3352.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.07
143.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.231
473.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.118
241.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.067
137.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.015
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.532
1093.09
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.133
272.37
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.423
25502.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.966
24564.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.07
143.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.12
245.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.138
282.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.225
461.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.019
39.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
3.08
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.406
833.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.184
2429.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.132
24904.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.044
89.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.721
3533.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.051
8315.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.36
738.04
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.546
3931.74
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.915
3931.74
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.451
0.451
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.912
1872.85
אופציה מסוג Warrant
0.001
2.94
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-1.09
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.151
310.89
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-7.55
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.6
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.012
23.65
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.691
9630.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
6.149
12623.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.297
2663.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.151
310.89
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
17.48
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.6
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
8.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.685
1406.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.017
35.14
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
0.002
אופציות מסוג Warrants
0
2.94
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.613
5364.63
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.922
3945.9
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.286
2640.92
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.39
2853.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.581
7350.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.129
264.88
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.047
6255.59
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.15
307.35
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.279
6730.58
מק"מ
2.525
5183.64
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.48
986.22
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.17
11615.54
קרנות הון סיכון
0.066
492.16
חייבים שונים
0.056
115.84
זכאים
-0.019
-39.29
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.658
11615.54
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.24
492.16
זכאים מס הכנסה
-0.068
-140.48
זכויות במקרקעין מניבים
0.418
858.83
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.404
829.44
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.055
112.99
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.346
709.45
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.015
30.08
קרנות גידור
0.009
18.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.53
1089.03
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.126
259.13
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
1.18
מרץ
1.51
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.81
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
-2.03
מרץ
1.06
אפריל
0.69
מאי
0.90
יוני
1.15
יולי
1.32
אוגוסט
0.17
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.42
נובמבר
3.05
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
6.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-1.06
מרץ
-0.03
אפריל
-1.29
מאי
-1.98
יוני
-0.91
יולי
2.06
אוגוסט
-1.44
ספטמבר
-2.87
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.56
דצמבר
-1.08
תשואה מצטברת
-8.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.06
מרץ
1.14
אפריל
0.90
מאי
1.02
יוני
0.44
יולי
0.38
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.41
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.37
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
-0.93
מרץ
-6.80
אפריל
3.95
מאי
1.27
יוני
-0.57
יולי
1.74
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-0.06
נובמבר
2.82
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
2.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.07
מרץ
0.87
אפריל
1.02
מאי
-0.59
יוני
1.54
יולי
0.98
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.73
אוקטובר
0.81
נובמבר
0.56
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
10.18
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!