חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

מנורה חברת ביטוח

1.38
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
12154
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
109
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

17.75%

חשיפה למניות

25.74%

חשיפה לחו"ל

15.14%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.38
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.49
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.76
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.73
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
3 שנים ממוצעת
3.06
5 שנים ממוצעת
3.67
שנת 2019
10.19
שנת 2020
1.02
שנת 2021
8.86
שנת 2022
-6.35
שנת 2023
7.05
מדד שארפ
-1.83
שארפ כל הקופות
-0.88
אלפא שנתית
-0.36
יחס נזילות
78.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.24
סטיית תקן 60 חודשים
1.81
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.89%
₪ 168,563
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.71%
₪ 4,275
מזומנים ושווי מזומנים
12.17%
₪ 73,551
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.77%
₪ 83,261
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.69%
₪ 64,621
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
22.79%
₪ 137,732
קרנות נאמנות
2.72%
₪ 16,436
הלוואות
9.27%
₪ 56,025

17.75%

חשיפה למניות

25.74%

חשיפה לחו"ל

15.14%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.16
4.45
12.45
11.26
25.48
2.14
4.06
11.09
10.56
29.44
2
3.77
12.59
10.9
23.28
1.51
2.81
8.85
7.03
17.97
1.38
2.69
9.49
9.45
19.73
1.02
1.97
6.68
0.41
1.24
5.31
0.33
0.56
1.45
-2.85
7.4
0.11
0.37
0.98
-3.73
11.98
-0.05
0.14
0.41
-1.66
10.33

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.019
6162.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.112
676.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.155
939.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.128
776.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.358
2165.31
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.047
285.64
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.891
23518.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.245
31704.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.607
3671.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.263
1589.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.112
676.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.078
473.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.052
317.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
145.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.722
4361.85
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.556
3359.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
51.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.575
21609.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.45
75253.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.449
2713.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.991
18081.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.668
10081.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.144
870.35
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.582
8448.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.398
8448.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.68
0.68
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.488
2947.72
אופציה מסוג Warrant
0
2.14
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.009
-53.81
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.138
-832.55
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.609
9728.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.99
18071.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.587
3545.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.27
1630.82
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.138
-832.55
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.145
-874.59
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.165
997.25
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
11.38
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.97
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.14
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
1.07
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
10.217
61755.31
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.373
2253.3
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.435
2631.35
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
726.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.951
11792.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.93
29800.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.086
6562.4
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.12
726.66
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.746
4511.42
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.012
74.79
מק"מ
0.637
3851.68
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.566
9468
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.53
26878.8
קרנות הון סיכון
0.641
4858.64
חייבים שונים
13.124
79328.44
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.447
26878.8
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.804
4858.64
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.053
318.09
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.131
789.42
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.079
476.46
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.246
13577.96
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.24
13539.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.479
2896.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
1.11
מרץ
1.38
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.69
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.69
מרץ
0.43
אפריל
1.20
מאי
0.99
יוני
1.19
יולי
1.56
אוגוסט
0.16
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
-1.92
נובמבר
2.54
דצמבר
1.57
תשואה מצטברת
7.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.31
פברואר
-0.83
מרץ
0.05
אפריל
-0.92
מאי
-1.92
יוני
-0.61
יולי
1.73
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-2.62
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.83
דצמבר
-0.69
תשואה מצטברת
-6.35
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.39
מרץ
1.06
אפריל
1.13
מאי
1.01
יוני
0.41
יולי
0.38
אוגוסט
1.08
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
1.26
נובמבר
0.13
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
8.86
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-1.61
מרץ
-9.17
אפריל
4.56
מאי
1.15
יוני
-1.30
יולי
2.20
אוגוסט
2.21
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
0.29
נובמבר
3.35
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
1.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.20
מרץ
0.70
אפריל
1.30
מאי
-0.51
יוני
1.48
יולי
0.63
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.06
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.62
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
10.19
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!