חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

מנורה חברת ביטוח

-1.92
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
12154
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
101
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.58%

חשיפה למניות

27.12%

חשיפה לחו"ל

12.76%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.92
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.92
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.54
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.49
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
3 שנים ממוצעת
3.08
5 שנים ממוצעת
2.74
שנת 2019
10.19
שנת 2020
1.02
שנת 2021
8.86
שנת 2022
-6.35
מדד שארפ
-1.62
שארפ כל הקופות
-0.46
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
75.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.27
סטיית תקן 60 חודשים
1.82
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.20%
₪ 138,618
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.79%
₪ 4,046
מזומנים ושווי מזומנים
9.26%
₪ 47,215
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.66%
₪ 64,534
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.64%
₪ 49,141
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
27.27%
₪ 138,973
קרנות נאמנות
2.99%
₪ 15,220
הלוואות
10.19%
₪ 51,957

15.58%

חשיפה למניות

27.12%

חשיפה לחו"ל

12.76%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.33
4.68
8.97

קופה פודה

-0.38
1.69
1.64

קופה פודה

-1.02
1.51

קופה פודה

-1.92
2.79
2.92
9.54
14.49

קופה פופולארית

-2.06
3.31
2.46
9.13
13.94

קופה פודה

-2.42
1.54
1.01
4.58
11.81

קופה פודה

-2.97
1.50
0.55
12.3
20.2

קופה פודה

-3.26
2.49
2.04
9.25
14.7

קופה פודה

-4.86
-4.62
-5.99
-5.91
4.31

קופה פודה

-4.9
-5.39
-6.6
-4.68
7.24

קופה פודה

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.168
5953.36
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.122
621.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.192
976.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.145
738.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.203
1032.24
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.045
231.68
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.698
18848.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.127
21033.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.624
3179.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.258
1316.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.122
621.77
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.084
427.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.052
267.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
124.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.742
3782.15
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.109
555.53
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.613
3125.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
61.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.436
17515.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.546
58848.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.466
2373.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.921
14890.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.641
8364.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.132
674.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.327
5424.07
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.064
5424.07
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.802
0.802
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.341
1739.52
אופציה מסוג Warrant
0
0.19
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.026
-132.33
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
97.6
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.254
-1295.51
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.04
10400.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.996
15269.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.525
2678.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.451
7396.05
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.019
97.6
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.05
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.254
-1295.51
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.044
-5321.72
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.217
1104.15
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
9.66
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-6.37
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.19
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
7.663
39060.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.661
3370.29
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.52
2650.5
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
745.01
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.117
10788.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.333
27183.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.003
5109.89
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.146
745.01
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.075
5480.12
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
1.85
מק"מ
0.889
4531.97
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.938
4781.97
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.551
26724.82
קרנות הון סיכון
0.808
4794.61
חייבים שונים
15.712
80084.06
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.243
26724.82
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.941
4794.61
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.068
345.25
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.123
624.97
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.08
406.83
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.826
14403.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.527
12880.99
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.459
2338.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.69
מרץ
0.43
אפריל
1.20
מאי
0.99
יוני
1.19
יולי
1.56
אוגוסט
0.16
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
-1.92
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.79
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.31
פברואר
-0.83
מרץ
0.05
אפריל
-0.92
מאי
-1.92
יוני
-0.61
יולי
1.73
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-2.62
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.83
דצמבר
-0.69
תשואה מצטברת
-6.35
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.39
מרץ
1.06
אפריל
1.13
מאי
1.01
יוני
0.41
יולי
0.38
אוגוסט
1.08
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
1.26
נובמבר
0.13
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
8.86
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-1.61
מרץ
-9.17
אפריל
4.56
מאי
1.15
יוני
-1.30
יולי
2.20
אוגוסט
2.21
ספטמבר
-1.29
אוקטובר
0.29
נובמבר
3.35
דצמבר
1.15
תשואה מצטברת
1.02
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.20
מרץ
0.70
אפריל
1.30
מאי
-0.51
יוני
1.48
יולי
0.63
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
1.06
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.62
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
10.19
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!