חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

מנורה חברת ביטוח

1.39
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
12155
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
19
צבירה נטו (במליונים)
2,971
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

18.63%

חשיפה למניות

21.4%

חשיפה לחו"ל

11.16%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.39
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.85
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.79
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.7
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.72
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
7.35
5 שנים ממוצעת
6.46
שנת 2019
7.53
שנת 2020
3.11
שנת 2021
8.37
שנת 2022
4.09
שנת 2023
8.85
מדד שארפ
-0.24
שארפ כל הקופות
-0.25
אלפא שנתית
3.48
יחס נזילות
82.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.62
סטיית תקן 60 חודשים
0.84
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.47%
₪ 1,031,753
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.39%
₪ 74,455
מזומנים ושווי מזומנים
5.60%
₪ 1,055,769
אג"ח מיועדות
57.55%
₪ 10,854,180
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.30%
₪ 2,696,854
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.49%
₪ 280,153
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.10%
₪ 1,527,089
קרנות נאמנות
1.78%
₪ 335,126
הלוואות
5.33%
₪ 1,004,986

18.63%

חשיפה למניות

21.4%

חשיפה לחו"ל

11.16%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.05
4.20
13.4
27.46
46.98
1.73
2.98
10.01
22.99
36.01
1.63
2.83
9.9
23.18
35.73
1.52
2.67
9.66
24.02
38.75
1.52
2.48
8.77
23.28
40.22
1.51
2.80
10.67
23.45
37.69
1.39
2.75
9.85
23.7
36.72
1.37
3.56
12.82
1.36
2.54
8.65
21.72
35.21
1.32
2.47
9.81
24.26
39.21

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
51.136
9644524.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.582
109840.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.064
12067.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.089
16753.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.072
13536.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.055
10298.05
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.006
1141.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.498
93957.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.672
126662.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.078
14668.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.15
28336.42
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.064
12067.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
13.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.012
2252.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.008
1507.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.004
690.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.412
77750.17
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.31
58554.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.005
904.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.545
102772.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.898
357899.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.068
12905.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.456
85993.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.254
47945.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.164
30906.14
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.939
300020.06
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.591
300020.06
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.221
0.221
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.555
104673.92
אופציה מסוג Warrant
0
76.02
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.01
-1908.04
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-14736.22
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.67
314980.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.456
85946.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.667
125891.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.329
62050.17
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-14736.22
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.221
-41696.99
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.136
25700.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
404.14
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-34.5
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
76.02
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
37.91
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
4.396
829179.83
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.391
73687.44
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.243
45861.27
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
37782.2
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.091
205676.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.754
519393.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.619
116697
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.2
37782.2
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.422
79576.24
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.088
16638.86
מק"מ
0.082
15387.78
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.722
136262.5
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.445
714918.43
קרנות הון סיכון
0.821
199439.56
חייבים שונים
0.022
4160.4
זכאים
-0.712
-134262.16
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.791
714918.43
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.057
199439.56
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.135
25492.52
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.041
7796.58
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.03
382882.73
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.28
241345.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.497
93780.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
1.08
מרץ
1.39
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.75
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
-0.09
מרץ
0.55
אפריל
1.17
מאי
1.03
יוני
1.14
יולי
1.28
אוגוסט
0.31
ספטמבר
0.08
אוקטובר
-0.63
נובמבר
1.49
דצמבר
0.85
תשואה מצטברת
8.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.05
פברואר
0.11
מרץ
0.84
אפריל
0.18
מאי
0.00
יוני
0.28
יולי
1.34
אוגוסט
0.36
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
1.06
נובמבר
1.29
דצמבר
-0.11
תשואה מצטברת
4.09
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
0.40
מרץ
0.91
אפריל
1.04
מאי
0.88
יוני
0.68
יולי
0.43
אוגוסט
0.88
ספטמבר
0.28
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.29
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
8.37
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.94
מרץ
-3.61
אפריל
2.08
מאי
0.79
יוני
-0.21
יולי
1.01
אוגוסט
1.14
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
0.29
נובמבר
1.90
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
3.11
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.08
פברואר
0.64
מרץ
0.56
אפריל
1.16
מאי
0.12
יוני
1.35
יולי
0.02
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
0.81
אוקטובר
0.65
נובמבר
0.71
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
7.53
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!