חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

מנורה חברת ביטוח

-0.63
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.31
מספר האוצר
12155
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
17
צבירה נטו (במליונים)
2,888
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.41%

חשיפה למניות

22.66%

חשיפה לחו"ל

9.71%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.63
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.6
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.05
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.56
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
7.16
5 שנים ממוצעת
5.8
שנת 2019
7.53
שנת 2020
3.11
שנת 2021
8.37
שנת 2022
4.09
מדד שארפ
0.07
שארפ כל הקופות
0.06
אלפא שנתית
3.84
יחס נזילות
81.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.62
סטיית תקן 60 חודשים
0.84
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.21%
₪ 1,038,556
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.42%
₪ 69,650
מזומנים ושווי מזומנים
4.32%
₪ 721,180
אג"ח מיועדות
58.57%
₪ 9,787,620
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.96%
₪ 1,998,901
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.58%
₪ 263,618
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.41%
₪ 1,573,132
קרנות נאמנות
2.01%
₪ 336,388
הלוואות
5.52%
₪ 922,653

15.41%

חשיפה למניות

22.66%

חשיפה לחו"ל

9.71%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.32
7.02
7.43

קופה פודה

0.14
8.12
9.38
24.46
37.94

קופה פודה

-0.33
7.32
8.43
22.42
35.84

קופה פופולארית

-0.41
6.24
7.15
26.43
37.01

קופה פופולארית

-0.53
6.90
7.33
22.79
30.77

קופה פודה

-0.57
4.60
5.48
15.61

קופה פודה

-0.63
6.34
7.6
23.05
32.56

קופה פופולארית

-0.64
6.80
7.51
22.52
32.54

קופה פופולארית

-0.68
6.47
7.17
23.93
34.66

קופה פופולארית

-0.75
5.64
6.62
21.23
31.25

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
55.406
9259279.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.699
116741.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.073
12192.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.115
19146.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.076
12718.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.036
5937.46
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.007
1152.04
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.561
93721.61
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.626
104589.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.095
15812.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.154
25807.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.073
12192.44
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.015
2459.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.009
1538.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.004
716.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.444
74165.56
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.065
10893.59
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.322
53805.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
1056.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.603
100747.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.026
338495.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.082
13650.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.513
85648.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.288
48114.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.11
18407.94
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.935
147925.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.885
147925.13
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.241
0.241
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.284
47440.1
אופציה מסוג Warrant
0
5.11
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.027
-4551.37
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.021
3497.18
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.151
-25232
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.23
372644.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.526
87828.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.437
73042.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.567
261808.18
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.021
3497.18
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-1.76
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.151
-25232
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.242
-207623.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.173
28864.01
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
263.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-173.76
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
5.11
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.553
593687.72
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.324
54205.88
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.273
45635.33
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
38498.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.112
185908.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.801
468026.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.534
89250.99
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.23
38498.69
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.57
95333.13
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
-21.25
מק"מ
0.135
22535.2
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.439
73308.15
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.443
720973.28
קרנות הון סיכון
0.97
196054.61
חייבים שונים
0.005
917.78
זכאים
-0.719
-120164.71
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.314
720973.28
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.173
196054.61
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.12
19991.29
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.041
6806.39
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.483
414878.65
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.511
252588.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.501
83799.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
-0.09
מרץ
0.55
אפריל
1.17
מאי
1.03
יוני
1.14
יולי
1.28
אוגוסט
0.31
ספטמבר
0.08
אוקטובר
-0.63
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.34
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.05
פברואר
0.11
מרץ
0.84
אפריל
0.18
מאי
0.00
יוני
0.28
יולי
1.34
אוגוסט
0.36
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
1.06
נובמבר
1.29
דצמבר
-0.11
תשואה מצטברת
4.09
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
0.40
מרץ
0.91
אפריל
1.04
מאי
0.88
יוני
0.68
יולי
0.43
אוגוסט
0.88
ספטמבר
0.28
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.29
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
8.37
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.94
מרץ
-3.61
אפריל
2.08
מאי
0.79
יוני
-0.21
יולי
1.01
אוגוסט
1.14
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
0.29
נובמבר
1.90
דצמבר
0.67
תשואה מצטברת
3.11
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.08
פברואר
0.64
מרץ
0.56
אפריל
1.16
מאי
0.12
יוני
1.35
יולי
0.02
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
0.81
אוקטובר
0.65
נובמבר
0.71
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
7.53
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!