לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

מיטב בית השקעות

1.51
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
12157
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
691
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.89%

חשיפה למניות

20.96%

חשיפה לחו"ל

13.48%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.51
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.67
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.85
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.69
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
7.27
5 שנים ממוצעת
6.61
שנת 2019
7.72
שנת 2020
3.92
שנת 2021
9.56
שנת 2022
1.89
שנת 2023
9.85
מדד שארפ
-0.23
שארפ כל הקופות
-0.25
אלפא שנתית
3.6
יחס נזילות
85.5
סטיית תקן 36 חודשים
0.81
סטיית תקן 60 חודשים
0.94
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.50%
₪ 269,879
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.03%
₪ 22,132
מזומנים ושווי מזומנים
6.27%
₪ 135,365
אג"ח מיועדות
55.67%
₪ 1,202,015
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.20%
₪ 241,755
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.81%
₪ 60,567
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.23%
₪ 134,574
קרנות נאמנות
1.89%
₪ 40,869
הלוואות
2.41%
₪ 51,927

15.89%

חשיפה למניות

20.96%

חשיפה לחו"ל

13.48%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.05
4.20
13.4
27.46
46.98
1.73
2.98
10.01
22.99
36.01
1.63
2.83
9.9
23.18
35.73
1.52
2.67
9.66
24.02
38.75
1.52
2.48
8.77
23.28
40.22
1.51
2.80
10.67
23.45
37.69
1.39
2.75
9.85
23.7
36.72
1.37
3.56
12.82
1.36
2.54
8.65
21.72
35.21
1.32
2.47
9.81
24.26
39.21

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
42.131
909652.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.02
22016.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.305
6584.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.131
2833.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.061
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.369
7961.32
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.056
1219.59
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.788
38613.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.489
10557.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.16
3453.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.311
6722.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1448.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.255
5503.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.32
6919.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.071
1539.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.499
10767.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.192
4136.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.862
18607.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.088
131436.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.186
4023.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.891
19242.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.618
13345.33
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.065
1402.78
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.098
2113.82
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.097
22703.84
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.052
22703.84
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.029
626.22
מניות לא סחירות
0.016
0.016
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.29
6263.21
אופציה מסוג Warrant
0.002
42.81
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-49.15
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.003
60.35
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.046
995.19
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
92.88
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.178
3846.76
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.272
92238.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.021
457.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.157
3390.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.208
4484.89
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
41.03
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.046
995.19
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.033
714.82
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
92.88
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.044
-956.57
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.001
10.87
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.005
-0.005
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
42.81
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
27.92
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.06
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.444
9588.47
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.069
1481.05
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.046
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.35
7553.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.927
20005.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.157
3386.47
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.068
1459.59
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.306
6608.43
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.016
344.53
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.483
10432.85
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.173
111692.77
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.572
12357
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.094
85434.77
קרנות הון סיכון
0.068
612.98
חייבים שונים
0.106
2287.49
זכאים
-0.006
-123.91
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.957
85434.77
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.028
612.98
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.013
287.08
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0.19
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.061
1314.32
קרנות גידור
0.051
1104.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.09
23528.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.417
9001.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.322
6962.64
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.064
1376.31

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.90
מרץ
1.51
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.80
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.60
פברואר
-0.04
מרץ
0.47
אפריל
1.29
מאי
1.16
יוני
1.02
יולי
1.34
אוגוסט
0.43
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
-0.64
נובמבר
1.76
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
9.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.56
פברואר
0.05
מרץ
0.95
אפריל
-0.21
מאי
-0.59
יוני
-0.52
יולי
1.84
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
1.25
נובמבר
1.22
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
1.89
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.50
מרץ
0.99
אפריל
1.28
מאי
0.87
יוני
0.86
יולי
0.46
אוגוסט
1.09
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.15
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
9.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-0.72
מרץ
-3.56
אפריל
2.37
מאי
0.80
יוני
-0.28
יולי
1.34
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.32
נובמבר
1.97
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
3.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.66
מרץ
0.65
אפריל
1.11
מאי
-0.11
יוני
1.36
יולי
0.15
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.82
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.65
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.72
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!