לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

מיטב בית השקעות

-0.64
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
12157
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
367
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.53%

חשיפה למניות

23.53%

חשיפה לחו"ל

14.46%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.64
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.51
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.52
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.54
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
7
5 שנים ממוצעת
5.8
שנת 2019
7.72
שנת 2020
3.92
שנת 2021
9.56
שנת 2022
1.89
מדד שארפ
0.07
שארפ כל הקופות
0.05
אלפא שנתית
3.72
יחס נזילות
84.2
סטיית תקן 36 חודשים
0.8
סטיית תקן 60 חודשים
0.95
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.44%
₪ 178,995
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.33%
₪ 20,798
מזומנים ושווי מזומנים
3.77%
₪ 58,974
אג"ח מיועדות
59.94%
₪ 937,865
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.17%
₪ 174,761
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.59%
₪ 24,897
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.31%
₪ 98,738
קרנות נאמנות
1.59%
₪ 24,875
הלוואות
2.85%
₪ 44,643

16.53%

חשיפה למניות

23.53%

חשיפה לחו"ל

14.46%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.32
7.02
7.43

קופה פודה

0.14
8.12
9.38
24.46
37.94

קופה פודה

-0.33
7.32
8.43
22.42
35.84

קופה פופולארית

-0.41
6.24
7.15
26.43
37.01

קופה פופולארית

-0.53
6.90
7.33
22.79
30.77

קופה פודה

-0.57
4.60
5.48
15.61

קופה פודה

-0.63
6.34
7.6
23.05
32.56

קופה פופולארית

-0.64
6.80
7.51
22.52
32.54

קופה פופולארית

-0.68
6.47
7.17
23.93
34.66

קופה פופולארית

-0.75
5.64
6.62
21.23
31.25

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
49.606
776113.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.147
17942.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.425
6653.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.174
2715.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.096
1495.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.071
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.599
9366.18
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.313
4889.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.077
1209.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.049
765.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.138
17809.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
493.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.172
2684.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.188
2946.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.055
863.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.731
11444.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.087
1367.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.808
12637.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.06
79158.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.164
2572.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.747
11689.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.524
8205.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.097
1517.65
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.199
3108.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.175
12544.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.802
12544.55
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.007
112.8
מניות לא סחירות
0.019
0.019
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.285
4464.2
אופציה מסוג Warrant
0.001
17.21
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-37.72
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.08
-1249.19
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
110.45
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-6.77
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.117
1833.66
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.717
58157.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.022
350.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.19
2977.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.067
1052.97
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
15.67
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.08
-1249.19
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-30.65
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-6.77
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.181
-2825.15
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.002
39.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.055
-0.055
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
17.21
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
60.7
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.01
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.593
9278.49
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.081
1275.01
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.398
6232.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.027
16066.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.294
4605.18
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.029
455.29
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.043
678
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.417
6516.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.045
696.48
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.563
8813.84
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.025
390.02
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.125
33250.47
מק"מ
0.014
223.1
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.761
11905.77
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.604
74158.66
קרנות הון סיכון
0.119
0
חייבים שונים
0.005
72.07
זכאים
-0.084
-1319.48
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.74
74158.66
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.011
166.07
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0.19
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.071
1109.64
קרנות גידור
0.065
1021.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.856
13391.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.185
2888.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.549
8594.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.60
פברואר
-0.04
מרץ
0.47
אפריל
1.29
מאי
1.16
יוני
1.02
יולי
1.34
אוגוסט
0.43
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
-0.64
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.80
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.56
פברואר
0.05
מרץ
0.95
אפריל
-0.21
מאי
-0.59
יוני
-0.52
יולי
1.84
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
1.25
נובמבר
1.22
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
1.89
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.50
מרץ
0.99
אפריל
1.28
מאי
0.87
יוני
0.86
יולי
0.46
אוגוסט
1.09
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.15
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
9.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-0.72
מרץ
-3.56
אפריל
2.37
מאי
0.80
יוני
-0.28
יולי
1.34
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.32
נובמבר
1.97
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
3.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.66
מרץ
0.65
אפריל
1.11
מאי
-0.11
יוני
1.36
יולי
0.15
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.82
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.65
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.72
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!