לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

מיטב בית השקעות

-1.09
/
אפריל
עודף גירעון אקטוארי
0.67
מספר האוצר
12158
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
24
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

30.29%

חשיפה למניות

40.22%

חשיפה לחו"ל

24.51%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.09
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.91
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.79
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.25
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.36
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
2.68
5 שנים ממוצעת
3.78
שנת 2019
10.54
שנת 2020
2.09
שנת 2021
9.64
שנת 2022
-8.60
שנת 2023
9.65
מדד שארפ
-1.59
שארפ כל הקופות
-0.71
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
84.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.7
סטיית תקן 60 חודשים
2.09
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
41.82%
₪ 33,750
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.68%
₪ 1,357
מזומנים ושווי מזומנים
5.82%
₪ 4,697
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.94%
₪ 16,905
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.44%
₪ 12,459
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.04%
₪ 4,872
קרנות נאמנות
4.92%
₪ 3,975
הלוואות
3.34%
₪ 2,697

30.29%

חשיפה למניות

40.22%

חשיפה לחו"ל

24.51%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.33
4.68
8.97
-0.37
1.59
5.33
-0.55
2.13
7.6
7.63
17.54
-0.9
-0.77
0.58
-2.52
8.11
-0.98
1.80
7.04
5.03
15.64
-1.09
2.64
9.91
8.25
20.36
-1.1
-1.39
-1.15
-5.63
2.62
-1.12
-1.25
-0.88
-4.83
5.97
-1.33
2.68
8.44
7.61
25.68
-1.34
-2.10
-2.13
-6.23
2.66

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
4.306
3475.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.646
521
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.182
147.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.173
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.704
568.06
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.916
739.18
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.59
476.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.492
8468.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.654
2142.03
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.755
609.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
199.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.812
655.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.941
759.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.23
186.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.687
554.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.323
260.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.968
2395.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
17.349
14002.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.526
424.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.754
2223.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.856
1498.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.126
101.71
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.205
165.44
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.781
1623.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.012
1623.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.054
43.21
מניות לא סחירות
0.026
0.026
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.493
398.1
אופציה מסוג Warrant
0.041
33.34
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-2.38
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.003
2.51
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.031
-24.99
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.065
-52.46
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.441
356.01
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.999
6456.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.42
2760.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.376
303.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.391
315.72
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
0.56
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.031
-24.99
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.164
132.48
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.065
-52.46
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.311
-250.92
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
33.34
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
1.61
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.904
729.49
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.095
77.06
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.065
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.487
392.95
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.279
1031.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.221
178.33
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.098
78.97
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.422
340.78
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.031
24.87
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.676
545.31
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.051
2462.64
מק"מ
0.03
23.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.617
1305.23
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.136
3080.99
קרנות הון סיכון
0.093
29.42
חייבים שונים
0.153
123.52
זכאים
-0.008
-6.44
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.817
3080.99
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.036
29.42
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.013
10.55
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.173
139.8
קרנות גידור
0.058
46.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.363
2714.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.702
566.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.666
537.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.194
156.33

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
1.41
מרץ
2.00
אפריל
-1.09
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.64
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
-1.80
מרץ
0.45
אפריל
1.32
מאי
1.00
יוני
1.35
יולי
1.95
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-2.06
נובמבר
3.47
דצמבר
2.58
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.27
פברואר
-0.77
מרץ
0.67
אפריל
-1.87
מאי
-1.63
יוני
-1.96
יולי
2.99
אוגוסט
-1.23
ספטמבר
-3.65
אוקטובר
1.77
נובמבר
0.95
דצמבר
-1.75
תשואה מצטברת
-8.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.48
מרץ
1.34
אפריל
1.33
מאי
0.87
יוני
0.80
יולי
0.55
אוגוסט
1.01
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.42
נובמבר
-0.14
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
9.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.72
מרץ
-9.13
אפריל
5.31
מאי
0.68
יוני
-0.61
יולי
2.56
אוגוסט
1.87
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
-0.23
נובמבר
4.20
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
2.09
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.46
פברואר
1.05
מרץ
0.81
אפריל
1.31
מאי
-1.12
יוני
1.96
יולי
0.76
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
1.18
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.82
דצמבר
0.45
תשואה מצטברת
10.54
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!