חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

כלל חברת ביטוח

1.52
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
12177
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
1,356
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.93%

חשיפה למניות

25.38%

חשיפה לחו"ל

17.49%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.52
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.77
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.7
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.28
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
40.22
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
3 שנים ממוצעת
7.23
5 שנים ממוצעת
6.99
שנת 2019
8.48
שנת 2020
4.79
שנת 2021
10.00
שנת 2022
3.87
שנת 2023
8.29
מדד שארפ
-0.18
שארפ כל הקופות
-0.2
אלפא שנתית
3.72
יחס נזילות
81.9
סטיית תקן 36 חודשים
0.57
סטיית תקן 60 חודשים
0.94
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.89%
₪ 279,621
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.83%
₪ 59,429
מזומנים ושווי מזומנים
5.90%
₪ 423,826
אג"ח מיועדות
57.01%
₪ 4,094,647
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.58%
₪ 903,501
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.05%
₪ 218,938
פיקדונות
0.05%
₪ 3,791
נכסים אחרים
10.38%
₪ 745,815
קרנות נאמנות
2.54%
₪ 182,773
הלוואות
3.76%
₪ 269,825

16.93%

חשיפה למניות

25.38%

חשיפה לחו"ל

17.49%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.05
4.20
13.4
27.46
46.98
1.73
2.98
10.01
22.99
36.01
1.63
2.83
9.9
23.18
35.73
1.52
2.67
9.66
24.02
38.75
1.52
2.48
8.77
23.28
40.22
1.51
2.80
10.67
23.45
37.69
1.39
2.75
9.85
23.7
36.72
1.37
3.56
12.82
1.36
2.54
8.65
21.72
35.21
1.32
2.47
9.81
24.26
39.21

מחשבון תשואה של כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
46.97
3373441.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.302
93521.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.028
2046.03
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.178
12776
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.028
2017.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.279
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.019
1360.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.072
5166.96
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.312
94238.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.434
103006.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.187
13456.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.028
2046.03
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
123.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.019
1330.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.023
1662.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
105.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.621
44586.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
98.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.084
6064.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.588
42216.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.003
183.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.076
5490.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.112
8054.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.337
24197.63
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.722
81122.99
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.13
81122.99
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.865
0.865
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.501
35957.4
אופציה מסוג Warrant
0.005
334.82
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-148.05
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.088
6292.74
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.02
1449.9
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.007
472.99
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.672
263720.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.018
1296.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.325
23351.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.088
6292.74
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
130.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.052
-3728.59
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.775
55627.79
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
214.87
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-95.95
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
334.82
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.04
2845.4
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0.456
32740.57
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.007
491.29
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.955
68586.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.696
49981.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.042
74866.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.861
61824.06
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.196
14074.89
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.053
3790.85
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.007
471.49
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.131
9377.94
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.313
381568.16
מק"מ
0.043
3069.6
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.133
9517.22
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.697
335559.61
קרנות הון סיכון
0.118
24693.78
חייבים שונים
1.215
87261.02
זכאים
-0.007
-536.06
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.672
335559.61
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.344
24693.78
זכאים מס הכנסה
-0.157
-11308.9
זכויות במקרקעין מניבים
0.128
9166.06
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.339
24331.49
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.201
14422.07
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.387
171422.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.279
20040.75
קרנות גידור
0.056
3995.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.716
123262.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.196
14085.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.632
45424.82

תשואות העבר של כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
0.79
מרץ
1.52
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.48
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.18
מרץ
0.65
אפריל
0.92
מאי
0.99
יוני
1.05
יולי
0.98
אוגוסט
0.51
ספטמבר
0.03
אוקטובר
-0.41
נובמבר
1.03
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
8.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
0.20
מרץ
0.88
אפריל
0.24
מאי
-0.06
יוני
-0.10
יולי
1.46
אוגוסט
0.39
ספטמבר
-1.12
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.94
דצמבר
-0.08
תשואה מצטברת
3.87
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.79
מרץ
1.13
אפריל
1.12
מאי
1.23
יוני
0.55
יולי
0.18
אוגוסט
1.03
ספטמבר
0.20
אוקטובר
1.17
נובמבר
0.35
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
10.00
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-1.16
מרץ
-4.12
אפריל
2.56
מאי
0.68
יוני
0.11
יולי
1.21
אוגוסט
1.48
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
0.25
נובמבר
2.77
דצמבר
1.35
תשואה מצטברת
4.79
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
0.72
מרץ
0.65
אפריל
1.29
מאי
-0.37
יוני
1.54
יולי
0.10
אוגוסט
-0.13
ספטמבר
0.69
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.77
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
8.48
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!