חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

כלל חברת ביטוח

-0.41
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
12177
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
6
צבירה נטו (במליונים)
1,203
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.02%

חשיפה למניות

26.61%

חשיפה לחו"ל

18.14%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.41
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.15
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.43
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.01
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
8.13
5 שנים ממוצעת
6.5
שנת 2019
8.48
שנת 2020
4.79
שנת 2021
10.00
שנת 2022
3.87
מדד שארפ
0.23
שארפ כל הקופות
0.21
אלפא שנתית
4.2
יחס נזילות
81.5
סטיית תקן 36 חודשים
0.67
סטיית תקן 60 חודשים
0.97
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.50%
₪ 340,921
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.89%
₪ 55,252
מזומנים ושווי מזומנים
4.45%
₪ 275,827
אג"ח מיועדות
58.96%
₪ 3,654,868
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.50%
₪ 712,937
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.13%
₪ 194,217
פיקדונות
0.05%
₪ 2,953
נכסים אחרים
9.94%
₪ 616,424
קרנות נאמנות
2.24%
₪ 138,539
הלוואות
3.33%
₪ 206,578

15.02%

חשיפה למניות

26.61%

חשיפה לחו"ל

18.14%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.32
7.02
7.43

קופה פודה

0.14
8.12
9.38
24.46
37.94

קופה פודה

-0.33
7.32
8.43
22.42
35.84

קופה פופולארית

-0.41
6.24
7.15
26.43
37.01

קופה פופולארית

-0.53
6.90
7.33
22.79
30.77

קופה פודה

-0.57
4.60
5.48
15.61

קופה פודה

-0.63
6.34
7.6
23.05
32.56

קופה פופולארית

-0.64
6.80
7.51
22.52
32.54

קופה פופולארית

-0.68
6.47
7.17
23.93
34.66

קופה פופולארית

-0.75
5.64
6.62
21.23
31.25

קופה פופולארית

מחשבון תשואה של כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
52.231
3237561.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.637
101468.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.073
4551.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.113
6994.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.094
5853.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.31
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.023
1399.39
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.002
109.61
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.961
59596.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.27
78727.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.189
11736.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.554
34358.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.073
4551.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
169.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.01
640.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.03
1850.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.002
141.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.626
38812.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
105.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.172
10648.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.107
68632.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.005
339.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.137
8487.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.2
12396.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.258
16008.74
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.627
62718.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.012
62718.49
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.803
0.803
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.443
27485.49
אופציה מסוג Warrant
0.002
98.16
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.026
-1622.82
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.065
-4044.71
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.255
-15786.47
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.006
371.83
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.278
203158.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.035
2179.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.5
31018.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.065
-4044.71
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
22.45
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.309
-19144.51
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.919
56942.66
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
630.48
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-114.27
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.003
0.003
אופציות מסוג Warrants
0
98.16
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.006
373.79
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.031
63922.95
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.008
485.79
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
1.043
64657.44
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.26
16125.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.206
74746.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.59
36585.03
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.226
13977.78
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.048
2952.8
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.063
3889.67
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.931
119722.18
מק"מ
0.156
9688.8
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.487
92181.73
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.607
303387.11
קרנות הון סיכון
0.154
23408.19
חייבים שונים
1.02
63247.81
זכאים
-0.008
-478.98
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.895
303387.11
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.378
23408.19
זכאים מס הכנסה
-0.122
-7543.11
זכויות במקרקעין מניבים
0.152
9415.66
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.385
23847.1
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.192
11888.2
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.748
170318.98
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.31
19214.3
קרנות גידור
0.061
3803.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.593
98760.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.193
11950.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.449
27827.68

תשואות העבר של כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.18
פברואר
0.18
מרץ
0.65
אפריל
0.92
מאי
0.99
יוני
1.05
יולי
0.98
אוגוסט
0.51
ספטמבר
0.03
אוקטובר
-0.41
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.24
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
0.20
מרץ
0.88
אפריל
0.24
מאי
-0.06
יוני
-0.10
יולי
1.46
אוגוסט
0.39
ספטמבר
-1.12
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.94
דצמבר
-0.08
תשואה מצטברת
3.87
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.79
מרץ
1.13
אפריל
1.12
מאי
1.23
יוני
0.55
יולי
0.18
אוגוסט
1.03
ספטמבר
0.20
אוקטובר
1.17
נובמבר
0.35
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
10.00
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.14
פברואר
-1.16
מרץ
-4.12
אפריל
2.56
מאי
0.68
יוני
0.11
יולי
1.21
אוגוסט
1.48
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
0.25
נובמבר
2.77
דצמבר
1.35
תשואה מצטברת
4.79
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.40
פברואר
0.72
מרץ
0.65
אפריל
1.29
מאי
-0.37
יוני
1.54
יולי
0.10
אוגוסט
-0.13
ספטמבר
0.69
אוקטובר
0.96
נובמבר
0.77
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
8.48
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!