חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

כלל חברת ביטוח

-2.97
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
12251
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
68
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

32.76%

חשיפה למניות

35.96%

חשיפה לחו"ל

24.83%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.97
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.55
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.3
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.2
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
3.94
5 שנים ממוצעת
3.75
שנת 2019
13.04
שנת 2020
5.41
שנת 2021
11.46
שנת 2022
-8.35
מדד שארפ
-1.94
שארפ כל הקופות
-0.62
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
86.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.87%
₪ 102,397
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.87%
₪ 2,560
מזומנים ושווי מזומנים
6.70%
₪ 19,666
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.28%
₪ 71,282
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.04%
₪ 55,909
פיקדונות
0.11%
₪ 310
נכסים אחרים
7.07%
₪ 20,765
קרנות נאמנות
4.01%
₪ 11,768
הלוואות
3.06%
₪ 8,977

32.76%

חשיפה למניות

35.96%

חשיפה לחו"ל

24.83%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.33
4.68
8.97

קופה פודה

-0.38
1.69
1.64

קופה פודה

-1.02
1.51

קופה פודה

-1.92
2.79
2.92
9.54
14.49

קופה פופולארית

-2.06
3.31
2.46
9.13
13.94

קופה פודה

-2.42
1.54
1.01
4.58
11.81

קופה פודה

-2.97
1.50
0.55
12.3
20.2

קופה פודה

-3.26
2.49
2.04
9.25
14.7

קופה פודה

-4.86
-4.62
-5.99
-5.91
4.31

קופה פודה

-4.9
-5.39
-6.6
-4.68
7.24

קופה פודה

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.855
5447.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.342
3941.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.128
375.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.087
254.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.199
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.464
1363.67
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.375
27528.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.883
17273.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.42
1233.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.016
8855.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.342
3941.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
165.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.128
374.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.486
1427.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.047
137.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.575
1687.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
4.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.534
10376.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
18.034
52954.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.113
331.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.666
7829.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.257
9564.51
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.499
1464.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.599
7463.77
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.542
7463.77
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.288
0.288
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.074
3153.09
אופציה מסוג Warrant
0.005
16.01
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.063
-183.88
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.156
-458.31
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.348
-1021.84
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
1.86
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.84
23020.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.573
1681.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.257
3691.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.156
-458.31
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
4.01
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.446
-1310.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.209
613.37
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.026
75.03
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-13.6
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0
16.01
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.021
62.95
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.298
9684.69
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.006
17.71
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.957
2810.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.239
701.02
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.107
3249.42
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.542
1590.45
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.207
607.65
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.106
310.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.15
440.74
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.793
5265.34
מק"מ
0.347
1018.05
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.606
4715.54
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.009
3600.24
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
11.534
33866.36
זכאים
-5.155
-15136.82
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.226
3600.24
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.008
22.03
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.474
1390.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.199
583.41
קרנות גידור
0.08
234.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.806
5302.09
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.461
1354.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.741
5111.32

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
-2.04
מרץ
0.87
אפריל
1.08
מאי
0.79
יוני
1.55
יולי
1.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-2.97
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.50
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.57
מרץ
0.30
אפריל
-1.48
מאי
-2.33
יוני
-1.71
יולי
2.76
אוגוסט
-1.16
ספטמבר
-3.71
אוקטובר
1.78
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.80
תשואה מצטברת
-8.35
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.96
מרץ
1.30
אפריל
1.38
מאי
1.67
יוני
0.20
יולי
-0.32
אוגוסט
1.60
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
2.11
נובמבר
-0.20
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
11.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-9.29
אפריל
4.93
מאי
1.39
יוני
-0.29
יולי
2.34
אוגוסט
2.55
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.11
נובמבר
5.59
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.41
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.35
מרץ
0.92
אפריל
1.62
מאי
-1.36
יוני
2.07
יולי
0.75
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
0.91
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.70
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.04
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!