חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

כלל חברת ביטוח

2.14
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
12251
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
76
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

35.7%

חשיפה למניות

32.94%

חשיפה לחו"ל

24.35%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.14
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.88
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.56
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.44
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
3.4
5 שנים ממוצעת
5.3
שנת 2019
13.04
שנת 2020
5.41
שנת 2021
11.46
שנת 2022
-8.35
שנת 2023
7.76
מדד שארפ
-1.37
שארפ כל הקופות
-0.67
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
85.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.76
סטיית תקן 60 חודשים
2.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.87%
₪ 123,529
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.78%
₪ 2,748
מזומנים ושווי מזומנים
6.07%
₪ 21,505
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.12%
₪ 92,560
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.49%
₪ 58,427
פיקדונות
0.12%
₪ 410
נכסים אחרים
7.98%
₪ 28,268
קרנות נאמנות
4.31%
₪ 15,257
הלוואות
3.27%
₪ 11,591

35.7%

חשיפה למניות

32.94%

חשיפה לחו"ל

24.35%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.16
4.45
12.45
11.26
25.48
2.14
4.06
11.09
10.56
29.44
2
3.77
12.59
10.9
23.28
1.51
2.81
8.85
7.03
17.97
1.38
2.69
9.49
9.45
19.73
1.02
1.97
6.68
0.41
1.24
5.31
0.33
0.56
1.45
-2.85
7.4
0.11
0.37
0.98
-3.73
11.98
-0.05
0.14
0.41
-1.66
10.33

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.36
4818.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.93
3295.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.186
658.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.024
86.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.197
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.619
2192.03
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.074
260.72
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.528
37300.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.433
19248.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.372
1317.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.93
3295.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
199.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.605
2143.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.757
2683.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.048
169.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.541
1915.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
4.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.757
9768.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
19.238
68158.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.083
295.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.496
8843.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.67
13003.46
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.839
2974.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.769
10215.21
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.883
10215.21
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.435
0.435
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.207
4276.78
אופציה מסוג Warrant
0.013
47.53
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.005
-17.95
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.192
680.28
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.014
48.18
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.54
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.047
28509.68
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.59
2091.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.808
2864.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.192
680.28
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
21.2
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.075
-266.36
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.159
562.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.007
26.36
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-11.77
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
47.53
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.062
219.91
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.446
5122.08
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.005
17.77
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.832
2947.22
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.606
2147.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.908
3217.09
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.75
2656.63
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.171
604.81
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.116
409.81
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.016
57.83
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.286
1013.81
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.69
13073.36
מק"מ
0.085
300.45
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.934
3309.94
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.024
5087.21
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
10.503
37213.2
זכאים
-4.828
-17103.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.436
5087.21
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.011
39.24
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.385
1364.51
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.197
698.54
קרנות גידור
0.07
247.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.792
6350.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.43
1522.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.084
7383.51

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
1.91
מרץ
2.14
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
-2.04
מרץ
0.87
אפריל
1.08
מאי
0.79
יוני
1.55
יולי
1.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-2.97
נובמבר
3.42
דצמבר
2.65
תשואה מצטברת
7.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.57
מרץ
0.30
אפריל
-1.48
מאי
-2.33
יוני
-1.71
יולי
2.76
אוגוסט
-1.16
ספטמבר
-3.71
אוקטובר
1.78
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.80
תשואה מצטברת
-8.35
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.96
מרץ
1.30
אפריל
1.38
מאי
1.67
יוני
0.20
יולי
-0.32
אוגוסט
1.60
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
2.11
נובמבר
-0.20
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
11.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-9.29
אפריל
4.93
מאי
1.39
יוני
-0.29
יולי
2.34
אוגוסט
2.55
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.11
נובמבר
5.59
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.41
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.35
מרץ
0.92
אפריל
1.62
מאי
-1.36
יוני
2.07
יולי
0.75
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
0.91
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.70
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.04
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!