חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

מנורה חברת ביטוח

-2.28
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1609
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-4
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

20.41%

חשיפה למניות

37.3%

חשיפה לחו"ל

15.54%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-2.28
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.8
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.17
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.84
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
3 שנים ממוצעת
2.97
5 שנים ממוצעת
2.98
שנת 2019
10.55
שנת 2020
2.96
שנת 2021
9.45
שנת 2022
-6.97
מדד שארפ
-1.82
שארפ כל הקופות
-0.51
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
74.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.36
סטיית תקן 60 חודשים
1.8
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.76%
₪ 91,885
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.96%
₪ 4,721
מזומנים ושווי מזומנים
2.61%
₪ 12,804
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.41%
₪ 80,403
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.51%
₪ 124,951
פיקדונות
0.84%
₪ 4,102
נכסים אחרים
20.08%
₪ 98,345
קרנות נאמנות
2.86%
₪ 14,000
הלוואות
11.97%
₪ 58,613

20.41%

חשיפה למניות

37.3%

חשיפה לחו"ל

15.54%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.035
5071.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
529.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.17
831.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.155
756.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.156
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.134
656.21
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.122
599.87
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.963
48801.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.118
54460.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.681
8233.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.229
1121.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
529.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
6.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.055
271.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.035
170.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.016
79.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.658
3222.12
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.097
473.27
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.77
3771.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.013
62.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.273
11134.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.638
37410.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.308
1508.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.933
9465.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.086
5317.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.172
840.26
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.014
6752.3
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.379
6752.3
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.598
0.598
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.442
2165.49
אופציה מסוג Warrant
0
0.23
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.035
-170.15
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
126.31
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.229
-1124.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.748
13458.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.982
9706.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.681
3334.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.674
8201.68
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.026
126.31
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.06
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.229
-1124.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.162
-5693.15
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.376
1842.77
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
12.02
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-7.93
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.23
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.134
5555.62
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.808
3956.86
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.554
2715.62
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
745.01
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.516
12324.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.22
30466.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.26
6169.76
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.152
745.01
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.264
6192.29
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.833
4080.57
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
21.42
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.002
8.57
מק"מ
2.396
11734.19
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.67
3283.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.227
44201.68
קרנות הון סיכון
0.781
5419.14
חייבים שונים
2.96
14497.44
זכאים
-0.461
-2256.04
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.024
44201.68
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.106
5419.14
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.084
412.61
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.144
704.12
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.212
1040.18
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.927
19233.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.156
765.3
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.24
10973.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.618
3026.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.74
פברואר
-1.73
מרץ
0.48
אפריל
0.99
מאי
0.95
יוני
1.20
יולי
1.43
אוגוסט
0.10
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-2.28
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.96
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.89
מרץ
0.28
אפריל
-0.97
מאי
-2.08
יוני
-0.86
יולי
1.88
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-2.70
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.92
תשואה מצטברת
-6.97
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
0.25
מרץ
1.28
אפריל
1.30
מאי
0.95
יוני
0.60
יולי
0.44
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.41
נובמבר
0.30
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
9.45
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-1.53
מרץ
-8.65
אפריל
4.34
מאי
1.47
יוני
-0.59
יולי
2.00
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
0.24
נובמבר
3.64
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
2.96
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
1.11
מרץ
0.71
אפריל
1.36
מאי
-0.54
יוני
1.54
יולי
0.65
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.06
אוקטובר
1.00
נובמבר
0.62
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
10.55
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!