חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

מנורה חברת ביטוח

1.05
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1609
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-14
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.4%

חשיפה למניות

35.59%

חשיפה לחו"ל

16.32%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
1.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.48
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.18
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.35
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
2.66
5 שנים ממוצעת
3.77
שנת 2019
10.55
שנת 2020
2.96
שנת 2021
9.45
שנת 2022
-6.97
שנת 2023
6.30
מדד שארפ
-1.89
שארפ כל הקופות
-0.85
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
76.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.3
סטיית תקן 60 חודשים
1.79
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.50%
₪ 87,505
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.82%
₪ 4,120
מזומנים ושווי מזומנים
5.73%
₪ 28,641
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.00%
₪ 85,015
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.64%
₪ 128,197
פיקדונות
0.66%
₪ 3,282
נכסים אחרים
18.45%
₪ 92,261
קרנות נאמנות
2.51%
₪ 12,528
הלוואות
11.69%
₪ 58,457

21.4%

חשיפה למניות

35.59%

חשיפה לחו"ל

16.32%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.888
4441.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.099
495.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.177
886.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.148
740.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.132
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.207
1034.12
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.101
504.56
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.758
48791.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.519
62596.96
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.476
7377.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.236
1182.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.099
495.44
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
6.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.047
233.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.031
155.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
72.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.635
3177.23
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.641
3203.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
47.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.153
10762.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.496
37479.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.266
1329.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.771
8853.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.004
5022.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.188
938.57
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.206
8712.78
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.743
8712.78
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.58
0.58
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.589
2947.37
אופציה מסוג Warrant
0
1.82
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.018
-88.78
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.131
-654.06
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.914
9572.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.763
8814
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.824
4117.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.016
-81.58
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.131
-654.06
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.398
1988.61
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.279
1394.04
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
13.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-7.84
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.82
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.89
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
4.179
20895.3
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.402
2009.79
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.508
2541.17
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
681.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.491
12453.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.033
30165.8
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.487
7434.69
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.136
681.99
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.036
5179.49
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.653
3265.45
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
16.92
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.001
6.04
מק"מ
1.549
7743.88
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.146
5729.38
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.191
41112.05
קרנות הון סיכון
0.724
5378.07
חייבים שונים
2.238
11191.81
זכאים
-0.085
-425.32
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.222
41112.05
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.076
5378.07
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.076
380.15
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.169
846.14
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.203
1015.3
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.509
17544.17
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.132
660.62
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.947
9737.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.558
2790.65
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
1.05
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.09
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.74
פברואר
-1.73
מרץ
0.48
אפריל
0.99
מאי
0.95
יוני
1.20
יולי
1.43
אוגוסט
0.10
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-2.28
נובמבר
2.66
דצמבר
1.55
תשואה מצטברת
6.30
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.89
מרץ
0.28
אפריל
-0.97
מאי
-2.08
יוני
-0.86
יולי
1.88
אוגוסט
-1.39
ספטמבר
-2.70
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.77
דצמבר
-0.92
תשואה מצטברת
-6.97
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
0.25
מרץ
1.28
אפריל
1.30
מאי
0.95
יוני
0.60
יולי
0.44
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.30
אוקטובר
1.41
נובמבר
0.30
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
9.45
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-1.53
מרץ
-8.65
אפריל
4.34
מאי
1.47
יוני
-0.59
יולי
2.00
אוגוסט
2.16
ספטמבר
-1.20
אוקטובר
0.24
נובמבר
3.64
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
2.96
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
1.11
מרץ
0.71
אפריל
1.36
מאי
-0.54
יוני
1.54
יולי
0.65
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
1.06
אוקטובר
1.00
נובמבר
0.62
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
10.55
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!