חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

מנורה חברת ביטוח

-2.34
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1619
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
48
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

28.82%

חשיפה למניות

36.76%

חשיפה לחו"ל

15.91%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-2.34
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.07
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.62
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
4.49
5 שנים ממוצעת
3.82
שנת 2019
11.09
שנת 2020
3.15
שנת 2021
12.43
שנת 2022
-6.60
מדד שארפ
-1.77
שארפ כל הקופות
-0.16
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
76.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.56
סטיית תקן 60 חודשים
2.02
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.14%
₪ 94,565
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.70%
₪ 3,480
מזומנים ושווי מזומנים
8.34%
₪ 41,192
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.11%
₪ 114,203
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.47%
₪ 96,201
פיקדונות
0.40%
₪ 1,983
נכסים אחרים
16.40%
₪ 81,032
קרנות נאמנות
3.22%
₪ 15,904
הלוואות
9.23%
₪ 45,600

28.82%

חשיפה למניות

36.76%

חשיפה לחו"ל

15.91%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.093
5400.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.114
563.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.179
885.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.118
584.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.144
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.136
670.86
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.093
460.25
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.577
37442.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.456
41784.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.278
6317.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.242
1193.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.114
563.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
3.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.056
277.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.035
173.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.016
80.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.694
3430.62
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.102
503.9
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.556
2748.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
48.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.304
11383.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.74
38246.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.312
1542.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.958
9677.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.1
5436.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.249
1230.4
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.374
9887.45
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.001
9887.45
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.891
0.891
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.642
3170.94
אופציה מסוג Warrant
0
0.34
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.048
-239.19
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
176.12
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.24
-1187.81
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.798
18766.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.008
9923.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.988
4882.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
2.261
11171.77
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.036
176.12
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.09
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.24
-1187.81
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.641
-8109.82
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.482
2381.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
17.6
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-11.61
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.34
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
6.205
30662.51
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.87
4298.87
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.424
2097.26
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
993.34
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.147
10607.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.601
22738.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.917
4531.41
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.201
993.34
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.937
4631.64
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.399
1973.13
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.002
10.34
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.001
4.1
מק"מ
1.822
9002.97
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.26
6226.28
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.368
34817.89
קרנות הון סיכון
1.028
5274.52
חייבים שונים
1.583
7824.65
זכאים
-1.066
-5269.68
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.046
34817.89
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.067
5274.52
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.045
224.8
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.113
556.53
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.118
583.73
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.943
19483.82
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.144
711.12
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.364
11683.78
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.854
4220.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.86
מרץ
0.30
אפריל
1.16
מאי
0.86
יוני
1.59
יולי
1.96
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-0.96
אוקטובר
-2.34
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.28
פברואר
-0.71
מרץ
0.46
אפריל
-0.87
מאי
-2.22
יוני
-1.08
יולי
2.23
אוגוסט
-1.28
ספטמבר
-3.23
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.94
דצמבר
-1.09
תשואה מצטברת
-6.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.61
מרץ
1.69
אפריל
1.76
מאי
1.22
יוני
0.72
יולי
0.41
אוגוסט
1.25
ספטמבר
-0.23
אוקטובר
1.71
נובמבר
0.21
דצמבר
1.31
תשואה מצטברת
12.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-2.14
מרץ
-9.46
אפריל
4.93
מאי
1.46
יוני
-0.69
יולי
2.20
אוגוסט
2.42
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.35
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
3.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
1.15
מרץ
0.75
אפריל
1.50
מאי
-0.64
יוני
1.72
יולי
0.57
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.64
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.09
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!