חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

מנורה חברת ביטוח

1.61
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1619
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
48
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

31.59%

חשיפה למניות

36.16%

חשיפה לחו"ל

18.08%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
1.61
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.26
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.82
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.2
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.45
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
3.91
5 שנים ממוצעת
4.97
שנת 2019
11.09
שנת 2020
3.15
שנת 2021
12.43
שנת 2022
-6.60
שנת 2023
7.03
מדד שארפ
-1.83
שארפ כל הקופות
-0.65
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
79.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.47
סטיית תקן 60 חודשים
2.01
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.49%
₪ 101,633
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.62%
₪ 3,434
מזומנים ושווי מזומנים
11.46%
₪ 63,001
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.28%
₪ 133,467
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.15%
₪ 105,274
פיקדונות
0.29%
₪ 1,585
נכסים אחרים
13.81%
₪ 75,891
קרנות נאמנות
2.89%
₪ 15,887
הלוואות
8.99%
₪ 49,430

31.59%

חשיפה למניות

36.16%

חשיפה לחו"ל

18.08%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.924
5080.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.102
558.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.141
774.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.113
621.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.112
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.227
1249.6
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.086
471.13
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.058
38790.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.515
52292.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.102
6055.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.238
1310.74
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.102
558.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
3.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.05
273.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.033
182.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.015
83.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.654
3596.43
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.491
2699.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
41.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.269
12470.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.902
43428.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.285
1566.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.899
10434.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.059
5817.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.256
1408.96
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.597
13677.41
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.489
13677.41
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.809
0.809
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.868
4771.91
אופציה מסוג Warrant
0.001
3.47
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.016
-87.12
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.126
-692.66
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.886
15862.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.898
10429.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.044
5739.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.308
1694.71
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.126
-692.66
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.338
-1859.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.363
1997.03
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
18.42
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-1.57
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
3.47
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
1.73
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
8.713
47888.04
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.668
3671.48
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.383
2105.47
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
968.89
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.083
11450.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.58
25173.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.063
5844.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.176
968.89
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.707
3888.26
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.287
1578.55
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
6.88
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.018
99.12
מק"מ
1.156
6352.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.064
11341.93
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.221
32215.14
קרנות הון סיכון
0.847
5107.35
חייבים שונים
0.944
5186.44
זכאים
-0.281
-1543.85
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.862
32215.14
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.929
5107.35
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.038
207.11
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.131
717.89
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.116
637.21
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.35
18412.85
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.112
613.88
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.031
11163.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.859
4722.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
1.53
מרץ
1.61
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.29
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.86
פברואר
-1.86
מרץ
0.30
אפריל
1.16
מאי
0.86
יוני
1.59
יולי
1.96
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-0.96
אוקטובר
-2.34
נובמבר
2.78
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
7.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.28
פברואר
-0.71
מרץ
0.46
אפריל
-0.87
מאי
-2.22
יוני
-1.08
יולי
2.23
אוגוסט
-1.28
ספטמבר
-3.23
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.94
דצמבר
-1.09
תשואה מצטברת
-6.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.14
פברואר
0.61
מרץ
1.69
אפריל
1.76
מאי
1.22
יוני
0.72
יולי
0.41
אוגוסט
1.25
ספטמבר
-0.23
אוקטובר
1.71
נובמבר
0.21
דצמבר
1.31
תשואה מצטברת
12.43
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
-2.14
מרץ
-9.46
אפריל
4.93
מאי
1.46
יוני
-0.69
יולי
2.20
אוגוסט
2.42
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.35
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
3.15
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
1.15
מרץ
0.75
אפריל
1.50
מאי
-0.64
יוני
1.72
יולי
0.57
אוגוסט
-0.53
ספטמבר
1.18
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.64
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.09
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!