חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

מנורה חברת ביטוח

-2.42
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1638
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
56
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

35.53%

חשיפה למניות

41.63%

חשיפה לחו"ל

22.07%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-2.42
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.98
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.86
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.17
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
5.03
5 שנים ממוצעת
4.26
שנת 2019
13.01
שנת 2020
3.28
שנת 2021
13.56
שנת 2022
-7.48
מדד שארפ
-1.34
שארפ כל הקופות
0.2
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
75
סטיית תקן 36 חודשים
1.75
סטיית תקן 60 חודשים
2.28
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.91%
₪ 110,983
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.84%
₪ 5,852
מזומנים ושווי מזומנים
6.01%
₪ 41,950
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.66%
₪ 199,904
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.07%
₪ 119,036
פיקדונות
0.40%
₪ 2,795
נכסים אחרים
16.78%
₪ 117,015
קרנות נאמנות
3.41%
₪ 23,760
הלוואות
10.92%
₪ 76,148

35.53%

חשיפה למניות

41.63%

חשיפה לחו"ל

22.07%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.088
7590.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.114
792.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.178
1244.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.143
996.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.14
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.108
756.13
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.082
568.53
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.632
46251.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.401
51614.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.119
7803.35
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.241
1678
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.114
792.76
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
5.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.045
313.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.028
195.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.013
91.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.691
4822.29
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.102
708.31
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.66
4605.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.012
82.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.84
12830.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.181
43106.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.249
1738.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.564
10907.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.879
6127.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.307
2139.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.39
17194.76
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.465
17194.76
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.173
1.173
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.791
5514.42
אופציה מסוג Warrant
0
0.59
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.06
-415.84
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.044
306.18
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.239
-1665.67
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.678
32624.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.604
11184.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.217
8490.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
2.177
15180.86
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.044
306.18
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.15
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.239
-1665.67
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.76
-12273.63
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.715
4984.77
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
30.61
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-20.2
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.59
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
4.237
29553.36
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.904
6304.35
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.513
3576.73
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1490.01
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.507
17481.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.492
38301.07
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.08
7530.33
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.214
1490.01
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.114
7768.34
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.399
2780.23
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.002
14.59
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.001
5.96
מק"מ
1.595
11121.01
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.873
6086.71
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.481
52066.72
קרנות הון סיכון
1.027
7658.87
חייבים שונים
1.526
10641.48
זכאים
-1.166
-8133.23
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.465
52066.72
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.098
7658.87
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.05
348.15
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.122
847.65
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.122
848.57
קרנות נדל"ן בחו"ל
4.148
28930.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.14
978.04
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.355
16423.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.052
7336.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.01
פברואר
-1.75
מרץ
0.17
אפריל
1.40
מאי
0.86
יוני
1.80
יולי
2.30
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-0.99
אוקטובר
-2.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.14
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.41
פברואר
-0.72
מרץ
0.58
אפריל
-1.12
מאי
-2.43
יוני
-1.65
יולי
2.60
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-3.70
אוקטובר
1.74
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.27
תשואה מצטברת
-7.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
0.75
מרץ
1.77
אפריל
1.95
מאי
1.24
יוני
0.73
יולי
0.41
אוגוסט
1.34
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
1.96
נובמבר
0.19
דצמבר
1.59
תשואה מצטברת
13.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-2.60
מרץ
-10.49
אפריל
5.41
מאי
1.58
יוני
-0.63
יולי
2.46
אוגוסט
2.63
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
0.35
נובמבר
4.91
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
3.28
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.98
פברואר
1.31
מרץ
0.72
אפריל
1.85
מאי
-0.94
יוני
2.08
יולי
0.62
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.43
אוקטובר
1.28
נובמבר
0.90
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
13.01
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!