חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

מנורה חברת ביטוח

1.8
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1638
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
34
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

38.12%

חשיפה למניות

40.97%

חשיפה לחו"ל

23.08%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
1.8
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.73
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.78
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.34
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.27
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
4.26
5 שנים ממוצעת
5.27
שנת 2019
13.01
שנת 2020
3.28
שנת 2021
13.56
שנת 2022
-7.48
שנת 2023
7.95
מדד שארפ
-1.28
שארפ כל הקופות
-0.26
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
77.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.63
סטיית תקן 60 חודשים
2.24
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.86%
₪ 110,706
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.75%
₪ 5,607
מזומנים ושווי מזומנים
7.95%
₪ 59,214
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.17%
₪ 224,818
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.94%
₪ 126,201
פיקדונות
0.30%
₪ 2,236
נכסים אחרים
15.48%
₪ 115,327
קרנות נאמנות
3.02%
₪ 22,513
הלוואות
10.53%
₪ 78,443

38.12%

חשיפה למניות

40.97%

חשיפה לחו"ל

23.08%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.926
6902.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.103
769.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.185
1377.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.136
1011.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.11
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.169
1257.63
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.066
494.03
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.412
47773.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.226
61290.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.97
7223.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.247
1836.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.103
769.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
4.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.038
283.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.025
189.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
88.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.663
4937.18
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.585
4359.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
65.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.757
13089.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.118
45580.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.217
1617.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.445
10767.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.82
6107.96
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.331
2464.82
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.65
22881.06
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.071
22881.06
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.053
1.053
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.039
7740.22
אופציה מסוג Warrant
0.001
4.78
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.031
-233.7
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.135
-1007.73
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.398
25320.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.439
10719.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.451
10813.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.106
789.59
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.135
-1007.73
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.318
2367.18
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.552
4114.73
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
35.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-20.58
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
4.78
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
2.34
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
5.433
40482.93
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.713
5311.62
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.466
3470.81
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1363.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.433
18124.59
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.244
39069.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.305
9723.93
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.183
1363.99
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.898
6689.92
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.299
2224.86
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.002
11.52
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.001
4.28
מק"מ
1.018
7582.26
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.801
13415.02
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.364
47854.45
קרנות הון סיכון
0.853
7098.59
חייבים שונים
0.996
7421.7
זכאים
-0.223
-1664.09
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.423
47854.45
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.953
7098.59
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.043
320.75
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.136
1014.4
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.111
828.04
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.564
26555.25
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.11
821.6
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.031
15131.28
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.991
7381.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.80
פברואר
1.80
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.88
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.01
פברואר
-1.75
מרץ
0.17
אפריל
1.40
מאי
0.86
יוני
1.80
יולי
2.30
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-0.99
אוקטובר
-2.42
נובמבר
2.74
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
7.95
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.41
פברואר
-0.72
מרץ
0.58
אפריל
-1.12
מאי
-2.43
יוני
-1.65
יולי
2.60
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-3.70
אוקטובר
1.74
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.27
תשואה מצטברת
-7.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
0.75
מרץ
1.77
אפריל
1.95
מאי
1.24
יוני
0.73
יולי
0.41
אוגוסט
1.34
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
1.96
נובמבר
0.19
דצמבר
1.59
תשואה מצטברת
13.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-2.60
מרץ
-10.49
אפריל
5.41
מאי
1.58
יוני
-0.63
יולי
2.46
אוגוסט
2.63
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
0.35
נובמבר
4.91
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
3.28
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.98
פברואר
1.31
מרץ
0.72
אפריל
1.85
מאי
-0.94
יוני
2.08
יולי
0.62
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.43
אוקטובר
1.28
נובמבר
0.90
דצמבר
0.89
תשואה מצטברת
13.01
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!