חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

מנורה חברת ביטוח

-2.32
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1645
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
116
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.95%

חשיפה למניות

45.9%

חשיפה לחו"ל

22.67%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-2.32
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.99
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.03
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.87
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
5.98
5 שנים ממוצעת
5.04
שנת 2019
14.95
שנת 2020
4.40
שנת 2021
15.05
שנת 2022
-8.00
מדד שארפ
-0.54
שארפ כל הקופות
0.65
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
75.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.96
סטיית תקן 60 חודשים
2.6
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.15%
₪ 168,075
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.78%
₪ 8,164
מזומנים ושווי מזומנים
12.20%
₪ 126,934
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.49%
₪ 338,005
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.68%
₪ 90,288
פיקדונות
0.30%
₪ 3,072
נכסים אחרים
15.53%
₪ 161,540
קרנות נאמנות
3.70%
₪ 38,530
הלוואות
10.18%
₪ 105,888

40.95%

חשיפה למניות

45.9%

חשיפה לחו"ל

22.67%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.124
11696.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.117
1221.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.184
1918.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.136
1411.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.105
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.11
1140.09
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.041
424.86
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.322
34563.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.707
38571.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.56
5831.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.249
2585.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.117
1221.57
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
5.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.045
472.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.028
295.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.013
137.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.714
7430.67
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.105
1091.43
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.615
6399.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.011
117.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.859
19345.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.247
64996.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.252
2621.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.581
16445.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.888
9238.77
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.32
3326.74
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.617
26733.52
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.569
26733.52
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.275
1.275
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.824
8573.53
אופציה מסוג Warrant
0
0.92
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.07
-732.06
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.053
551.83
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.244
-2543.72
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.651
58800.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.621
16864.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.269
13200.48
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
2.425
25228.91
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.053
551.83
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.28
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.244
-2543.72
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.84
-19145.85
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.586
6095.68
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
47.59
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-31.4
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.92
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
10.017
104225.91
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.916
9527.14
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.487
5065.86
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1986.68
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.294
23865.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.162
53706.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.001
10411.24
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.191
1986.68
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.043
10851.34
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.294
3056.29
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.002
16.05
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.001
7.38
מק"מ
0.799
8310.8
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.266
13173.6
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.359
72007.65
קרנות הון סיכון
1.009
11802.28
חייבים שונים
1.128
11736.89
זכאים
-1.099
-11432.6
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.921
72007.65
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.134
11802.28
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.052
536.12
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.117
1214.71
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.108
1124.41
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.782
39348.99
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.105
1091.57
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.432
25306.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.271
13223.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.62
מרץ
0.18
אפריל
1.59
מאי
0.74
יוני
1.95
יולי
2.63
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
-2.32
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.98
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-0.71
מרץ
0.71
אפריל
-1.43
מאי
-2.47
יוני
-2.14
יולי
2.95
אוגוסט
-1.34
ספטמבר
-4.10
אוקטובר
1.97
נובמבר
1.41
דצמבר
-1.38
תשואה מצטברת
-8.00
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
1.04
מרץ
1.82
אפריל
2.40
מאי
1.27
יוני
0.85
יולי
0.41
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
2.40
נובמבר
-0.07
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
15.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.32
מרץ
-11.71
אפריל
6.41
מאי
1.85
יוני
-0.54
יולי
3.01
אוגוסט
3.01
ספטמבר
-1.72
אוקטובר
0.45
נובמבר
5.76
דצמבר
2.26
תשואה מצטברת
4.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.54
פברואר
1.48
מרץ
0.70
אפריל
2.20
מאי
-1.28
יוני
2.44
יולי
0.67
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.47
נובמבר
1.17
דצמבר
1.05
תשואה מצטברת
14.95
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!