חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

מנורה חברת ביטוח

2.26
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1645
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
91
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.88%

חשיפה למניות

45%

חשיפה לחו"ל

25.92%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.26
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.11
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.03
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.79
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
5.01
5 שנים ממוצעת
6.47
שנת 2019
14.95
שנת 2020
4.40
שנת 2021
15.05
שנת 2022
-8.00
שנת 2023
9.05
מדד שארפ
-0.47
שארפ כל הקופות
0.38
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
78.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.81
סטיית תקן 60 חודשים
2.54
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.86%
₪ 185,492
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.71%
₪ 8,312
מזומנים ושווי מזומנים
14.23%
₪ 166,338
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.13%
₪ 399,001
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.19%
₪ 95,707
פיקדונות
0.21%
₪ 2,456
נכסים אחרים
13.47%
₪ 157,509
קרנות נאמנות
3.33%
₪ 38,978
הלוואות
9.87%
₪ 115,441

44.88%

חשיפה למניות

45%

חשיפה לחו"ל

25.92%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.941
11004.92
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.103
1209.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.144
1678.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.129
1506.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.081
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.189
2209.69
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.036
420.85
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.964
34650.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.995
46712.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.463
5409.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.243
2839.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.103
1209.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
483.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.028
323.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.013
148.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.666
7789.82
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.559
6535.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
100.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.886
22052.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.568
76795.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.237
2769.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.578
18451.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.88
10287.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.337
3937.78
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.04
38225.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.269
38225.88
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.135
1.135
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.141
13336.62
אופציה מסוג Warrant
0.001
9.69
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.021
-243.99
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.127
-1484.5
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.251
49701.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.577
18441.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.372
16039.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.389
4549.16
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.127
-1484.5
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.35
-4091.3
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.443
5182.92
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
51.49
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-4.4
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
9.69
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
4.83
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
11.283
131923.87
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.973
11376.17
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.437
5104.75
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1937.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.227
26035.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.104
59680.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
1.161
13573.3
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.166
1937.77
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.779
9108.79
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.209
2445.11
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
10.69
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.017
204.08
מק"מ
0.485
5674.89
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.953
22834.34
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.212
68711.33
קרנות הון סיכון
0.835
11637.5
חייבים שונים
0.627
7325.4
זכאים
-0.302
-3526.06
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.877
68711.33
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.995
11637.5
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.042
493.94
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.133
1558.71
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.106
1244.52
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.225
37705.01
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.081
942.38
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.068
24180.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.266
14797.91
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
2.02
מרץ
2.26
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.49
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.62
מרץ
0.18
אפריל
1.59
מאי
0.74
יוני
1.95
יולי
2.63
אוגוסט
-0.32
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
-2.32
נובמבר
2.82
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
9.05
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-0.71
מרץ
0.71
אפריל
-1.43
מאי
-2.47
יוני
-2.14
יולי
2.95
אוגוסט
-1.34
ספטמבר
-4.10
אוקטובר
1.97
נובמבר
1.41
דצמבר
-1.38
תשואה מצטברת
-8.00
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
1.04
מרץ
1.82
אפריל
2.40
מאי
1.27
יוני
0.85
יולי
0.41
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
2.40
נובמבר
-0.07
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
15.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-3.32
מרץ
-11.71
אפריל
6.41
מאי
1.85
יוני
-0.54
יולי
3.01
אוגוסט
3.01
ספטמבר
-1.72
אוקטובר
0.45
נובמבר
5.76
דצמבר
2.26
תשואה מצטברת
4.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.54
פברואר
1.48
מרץ
0.70
אפריל
2.20
מאי
-1.28
יוני
2.44
יולי
0.67
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.47
נובמבר
1.17
דצמבר
1.05
תשואה מצטברת
14.95
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!