חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

מנורה חברת ביטוח

2.49
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1651
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
96
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.26%

חשיפה למניות

49.42%

חשיפה לחו"ל

26.58%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.49
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.56
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.14
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.21
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
38.73
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
3 שנים ממוצעת
5.73
5 שנים ממוצעת
6.77
שנת 2019
15.02
שנת 2020
3.58
שנת 2021
15.82
שנת 2022
-7.94
שנת 2023
9.94
מדד שארפ
-0.18
שארפ כל הקופות
0.66
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
80
סטיית תקן 36 חודשים
1.99
סטיית תקן 60 חודשים
2.69
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.54%
₪ 151,637
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.47%
₪ 4,599
מזומנים ושווי מזומנים
13.12%
₪ 128,032
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
40.47%
₪ 394,989
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.44%
₪ 72,594
פיקדונות
0.17%
₪ 1,636
נכסים אחרים
12.45%
₪ 121,527
קרנות נאמנות
3.64%
₪ 35,533
הלוואות
6.71%
₪ 65,528

53.26%

חשיפה למניות

49.42%

חשיפה לחו"ל

26.58%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.979
9554.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
1049.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.149
1457.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.085
833.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.063
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.183
1783.52
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.033
317.8
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.681
26166.42
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.614
35274.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.419
4084.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.253
2464.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.108
1049.66
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.04
390.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
261.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
119.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.693
6763.07
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.37
3615.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
55.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.824
17799.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.35
61984.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.229
2235.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.526
14893.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.851
8303.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.417
4073.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.484
39540.65
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.051
39540.65
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.007
1.007
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.413
13795.33
אופציה מסוג Warrant
0.001
10.02
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.026
-252.15
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.132
-1287.58
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.003
48835.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.525
14885.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.7
16591.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.396
3861.37
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.132
-1287.58
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.368
-3594.46
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.39
3804.72
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
53.26
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-4.55
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
10.02
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
5
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
9.728
94952.5
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.151
11232.55
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.289
2822.68
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1695.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.528
14912.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.403
33212.49
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.799
7799.75
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.174
1695.55
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.521
5085.26
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.167
1629.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
7.11
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.017
166.32
מק"מ
0.439
4285.38
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.221
21680.22
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.094
52425.76
קרנות הון סיכון
0.788
9387.71
חייבים שונים
0.469
4579.05
זכאים
-0.271
-2640.48
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.371
52425.76
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.962
9387.71
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.036
356.13
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.128
1246.56
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.09
879.72
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.059
29862.11
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.063
618.32
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.151
20993.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.49
14540.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
2.42
מרץ
2.49
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.10
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.48
פברואר
-1.75
מרץ
0.17
אפריל
1.74
מאי
0.60
יוני
2.29
יולי
3.09
אוגוסט
-0.58
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.63
נובמבר
3.18
דצמבר
2.27
תשואה מצטברת
9.94
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.47
פברואר
-0.59
מרץ
0.77
אפריל
-1.42
מאי
-2.51
יוני
-2.44
יולי
3.21
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-4.56
אוקטובר
2.35
נובמבר
1.69
דצמבר
-1.67
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
1.03
מרץ
1.90
אפריל
2.53
מאי
1.32
יוני
0.78
יולי
0.41
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.58
אוקטובר
2.56
נובמבר
-0.01
דצמבר
2.12
תשואה מצטברת
15.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-3.46
מרץ
-12.24
אפריל
6.50
מאי
1.66
יוני
-0.78
יולי
3.00
אוגוסט
3.05
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.55
נובמבר
5.99
דצמבר
2.35
תשואה מצטברת
3.58
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.54
פברואר
1.48
מרץ
0.69
אפריל
2.21
מאי
-1.28
יוני
2.44
יולי
0.67
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
1.67
אוקטובר
1.48
נובמבר
1.18
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
15.02
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!