חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

מנורה חברת ביטוח

-2.63
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1651
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
115
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.31%

חשיפה למניות

50.7%

חשיפה לחו"ל

23.43%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-2.63
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.18
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.51
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.12
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
6.42
5 שנים ממוצעת
5.08
שנת 2019
15.02
שנת 2020
3.58
שנת 2021
15.82
שנת 2022
-7.94
מדד שארפ
-0.41
שארפ כל הקופות
0.64
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
77.5
סטיית תקן 36 חודשים
2.12
סטיית תקן 60 חודשים
2.72
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.54%
₪ 123,212
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.53%
₪ 4,451
מזומנים ושווי מזומנים
12.92%
₪ 109,465
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
39.06%
₪ 330,858
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.10%
₪ 60,116
פיקדונות
0.24%
₪ 2,047
נכסים אחרים
14.58%
₪ 123,473
קרנות נאמנות
4.11%
₪ 34,817
הלוואות
6.93%
₪ 58,673

49.31%

חשיפה למניות

50.7%

חשיפה לחו"ל

23.43%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.199
10154.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.125
1060.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.197
1665.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.09
760.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.084
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.094
796.42
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.033
280.35
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.692
22807.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.005
25451.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.454
3847.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.265
2244.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.125
1060.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
329.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
206.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.011
96.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.762
6451.27
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.112
947.58
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.413
3500.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
63.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.595
13513.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.36
45404.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.216
1831.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.356
11488.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.762
6453.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.406
3439.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.134
27643.23
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.263
27643.23
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.161
1.161
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.047
8865.28
אופציה מסוג Warrant
0
0.96
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.085
-718.02
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.063
536.09
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.26
-2203.95
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.743
57123.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.391
11780.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.611
13649.68
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
2.62
22195.38
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.063
536.09
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.27
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.26
-2203.95
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.978
-16756.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.526
4458.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
49.21
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-32.47
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.96
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
10.368
87825.41
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.006
8517.86
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.322
2727.65
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1738.35
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.585
13429.32
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.44
29141.8
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.677
5736.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.205
1738.35
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.696
5899.74
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.24
2036.52
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
10.69
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.001
5.08
מק"מ
0.647
5483.94
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.548
13116.26
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.249
54304.77
קרנות הון סיכון
0.975
9519.45
חייבים שונים
0.905
7666.26
זכאים
-1.016
-8603.86
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.411
54304.77
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.124
9519.45
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.046
386.54
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.114
965.86
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.094
792.82
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.632
30764.64
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.084
715.74
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.594
21971.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.516
12845.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.48
פברואר
-1.75
מרץ
0.17
אפריל
1.74
מאי
0.60
יוני
2.29
יולי
3.09
אוגוסט
-0.58
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.63
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.47
פברואר
-0.59
מרץ
0.77
אפריל
-1.42
מאי
-2.51
יוני
-2.44
יולי
3.21
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-4.56
אוקטובר
2.35
נובמבר
1.69
דצמבר
-1.67
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.23
פברואר
1.03
מרץ
1.90
אפריל
2.53
מאי
1.32
יוני
0.78
יולי
0.41
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.58
אוקטובר
2.56
נובמבר
-0.01
דצמבר
2.12
תשואה מצטברת
15.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-3.46
מרץ
-12.24
אפריל
6.50
מאי
1.66
יוני
-0.78
יולי
3.00
אוגוסט
3.05
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.55
נובמבר
5.99
דצמבר
2.35
תשואה מצטברת
3.58
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.54
פברואר
1.48
מרץ
0.69
אפריל
2.21
מאי
-1.28
יוני
2.44
יולי
0.67
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
1.67
אוקטובר
1.48
נובמבר
1.18
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
15.02
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!