חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050

מנורה חברת ביטוח

2.45
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1652
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
68
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.53%

חשיפה למניות

49.39%

חשיפה לחו"ל

25.99%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.45
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.9
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.94
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.8
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.48
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
5.01
5 שנים ממוצעת
6.1
שנת 2019
15.02
שנת 2020
3.72
שנת 2021
15.17
שנת 2022
-8.64
שנת 2023
9.85
מדד שארפ
-0.29
שארפ כל הקופות
0.43
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
78.7
סטיית תקן 36 חודשים
2.01
סטיית תקן 60 חודשים
2.72
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.03%
₪ 91,241
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.47%
₪ 2,692
מזומנים ושווי מזומנים
9.87%
₪ 56,146
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.12%
₪ 233,984
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.70%
₪ 43,817
פיקדונות
0.15%
₪ 827
נכסים אחרים
14.54%
₪ 82,750
קרנות נאמנות
3.46%
₪ 19,672
הלוואות
6.66%
₪ 37,912

52.53%

חשיפה למניות

49.39%

חשיפה לחו"ל

25.99%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.947
5388.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
601.07
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.189
1075.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.085
485.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.012
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.184
1048.35
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.03
168.36
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.861
16280.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.671
20887.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.433
2461.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.252
1434.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
601.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.042
236.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.028
157.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.013
73.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.677
3854.67
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.368
2092.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
31.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.917
10911.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.677
37995.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.237
1348
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.577
8975.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.895
5091.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.457
2601.07
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.806
24145.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.243
24145.88
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.062
1.062
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.435
8168.09
אופציה מסוג Warrant
0.001
5.04
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.043
-247.34
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.137
-780.31
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.737
26954.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.57
8935.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.005
11411.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.101
573.75
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.137
-780.31
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.421
2394.66
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.382
2171.15
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.007
37.23
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-21.71
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
5.04
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
2.47
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
6.863
39052.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.993
5648.18
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.293
1667.05
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1136.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.509
8589.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.262
18562.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.831
4728.86
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.2
1136.66
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.567
3227.36
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.145
823
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
4.26
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
1.73
מק"מ
0.454
2583.99
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.011
11443.92
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.097
34123.46
קרנות הון סיכון
1.014
7545.5
חייבים שונים
0.36
2050.11
זכאים
-0.172
-978.44
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.997
34123.46
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.326
7545.5
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.044
248.87
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.144
816.91
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.102
579.52
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.282
18674.26
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.012
70.63
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.076
11813.65
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.381
7858.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
2.45
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.52
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.42
פברואר
-1.73
מרץ
0.20
אפריל
1.76
מאי
0.61
יוני
2.24
יולי
3.11
אוגוסט
-0.59
ספטמבר
-1.12
אוקטובר
-2.70
נובמבר
3.21
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
9.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.62
פברואר
-0.71
מרץ
0.78
אפריל
-1.68
מאי
-2.72
יוני
-2.49
יולי
3.24
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.60
אוקטובר
2.35
נובמבר
1.65
דצמבר
-1.62
תשואה מצטברת
-8.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.21
פברואר
1.11
מרץ
1.75
אפריל
2.54
מאי
1.15
יוני
0.76
יולי
0.42
אוגוסט
1.46
ספטמבר
-0.80
אוקטובר
2.59
נובמבר
-0.09
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
15.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-3.64
מרץ
-12.44
אפריל
6.52
מאי
1.95
יוני
-0.65
יולי
3.01
אוגוסט
3.02
ספטמבר
-1.91
אוקטובר
0.52
נובמבר
6.14
דצמבר
2.43
תשואה מצטברת
3.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.60
פברואר
1.47
מרץ
0.68
אפריל
2.24
מאי
-1.34
יוני
2.45
יולי
0.68
אוגוסט
-0.99
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.49
נובמבר
1.18
דצמבר
1.06
תשואה מצטברת
15.02
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!