חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055

מנורה חברת ביטוח

2.54
/
מרץ
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1653
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
35
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.87%

חשיפה למניות

49.63%

חשיפה לחו"ל

26.98%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
2.54
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.6
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.14
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.92
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.25
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
5.35
5 שנים ממוצעת
6.54
שנת 2019
14.99
שנת 2020
3.58
שנת 2021
15.84
שנת 2022
-8.79
שנת 2023
9.74
מדד שארפ
-0.22
שארפ כל הקופות
0.45
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
80.7
סטיית תקן 36 חודשים
2.06
סטיית תקן 60 חודשים
2.82
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.64%
₪ 47,754
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.49%
₪ 1,482
מזומנים ושווי מזומנים
12.89%
₪ 39,379
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.98%
₪ 128,214
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.46%
₪ 22,778
פיקדונות
0.08%
₪ 245
נכסים אחרים
11.19%
₪ 34,179
קרנות נאמנות
3.54%
₪ 10,809
הלוואות
6.73%
₪ 20,558

54.87%

חשיפה למניות

49.63%

חשיפה לחו"ל

26.98%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.935
2854.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.103
313.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.143
435.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.088
268.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.007
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.186
567.98
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.033
99.89
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.693
8224.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.63
11086.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.42
1283.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.241
736.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.103
313.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
124.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
83.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
38.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.662
2020.9
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.382
1165.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
17.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.856
5668.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.464
19739.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.233
711.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.553
4742.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.866
2644.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.466
1422.65
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.354
13810.34
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.522
13810.34
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.927
0.927
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.578
4818.29
אופציה מסוג Warrant
0.001
3.5
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.029
-87.9
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.126
-384.88
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.989
15235.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.552
4740.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.898
5794.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.431
1317.55
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.126
-384.88
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.389
-1188.64
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.281
858.4
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
18.6
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.59
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
3.5
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
1.75
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
8.532
26056.97
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.161
3544.95
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.298
911.19
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
484.44
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.483
4529.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.436
10494.56
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.82
2505.7
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.159
484.44
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.535
1633.08
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.08
244.02
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
1.08
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.016
48.71
מק"מ
0.441
1346.89
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.186
9728.73
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.864
14932.13
קרנות הון סיכון
0.746
3089.02
חייבים שונים
0.224
682.9
זכאים
-0.215
-655.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.889
14932.13
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.011
3089.02
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.035
106.09
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.119
362.85
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.089
270.6
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.772
8465.65
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.007
21.5
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.054
6273.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.485
4536.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.06
פברואר
2.49
מרץ
2.54
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.16
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.87
מרץ
0.23
אפריל
1.74
מאי
0.58
יוני
2.22
יולי
3.15
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
-2.84
נובמבר
3.33
דצמבר
2.36
תשואה מצטברת
9.74
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.63
פברואר
-0.71
מרץ
0.76
אפריל
-1.67
מאי
-2.66
יוני
-2.66
יולי
3.35
אוגוסט
-1.26
ספטמבר
-4.59
אוקטובר
2.35
נובמבר
1.56
דצמבר
-1.71
תשואה מצטברת
-8.79
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
1.16
מרץ
1.82
אפריל
2.64
מאי
1.21
יוני
0.76
יולי
0.41
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
2.73
נובמבר
-0.08
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
15.84
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-3.79
מרץ
-13.01
אפריל
6.83
מאי
1.99
יוני
-0.69
יולי
3.08
אוגוסט
3.07
ספטמבר
-2.00
אוקטובר
0.60
נובמבר
6.32
דצמבר
2.52
תשואה מצטברת
3.58
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.59
פברואר
1.47
מרץ
0.66
אפריל
2.23
מאי
-1.35
יוני
2.47
יולי
0.68
אוגוסט
-1.01
ספטמבר
1.67
אוקטובר
1.50
נובמבר
1.18
דצמבר
1.06
תשואה מצטברת
14.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!