חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

מנורה חברת ביטוח

-2.87
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
1.1
מספר האוצר
1666
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
21
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.7%

חשיפה למניות

51.6%

חשיפה לחו"ל

23.27%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-2.87
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.53
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.44
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.34
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
3 שנים ממוצעת
6.1
5 שנים ממוצעת
4.79
שנת 2019
14.83
שנת 2020
3.89
שנת 2021
16.23
שנת 2022
-9.29
מדד שארפ
-0.44
שארפ כל הקופות
0.36
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
77.8
סטיית תקן 36 חודשים
2.26
סטיית תקן 60 חודשים
2.88
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.36%
₪ 18,409
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.57%
₪ 734
מזומנים ושווי מזומנים
12.13%
₪ 15,552
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
40.46%
₪ 51,874
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.42%
₪ 9,516
פיקדונות
0.06%
₪ 71
נכסים אחרים
13.49%
₪ 17,299
קרנות נאמנות
4.05%
₪ 5,190
הלוואות
7.45%
₪ 9,555

50.7%

חשיפה למניות

51.6%

חשיפה לחו"ל

23.27%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.174
1505.27
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.123
157.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.193
246.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.103
132.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.004
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.093
119.29
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.035
44.49
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.823
3619.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.151
4038.97
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.476
610.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.26
332.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.123
157.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.039
49.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
30.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.011
14.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.746
956.3
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.11
140.46
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.444
569.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
10.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.579
2024.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.305
6800.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.214
274.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.342
1720.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.754
966.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.454
582.52
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.983
4681.1
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.651
4681.1
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.17
1.17
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.171
1501.24
אופציה מסוג Warrant
0
0.16
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.086
-110.16
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.063
80.65
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.255
-326.85
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.704
8594.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.376
1764.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.803
2311.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.879
2408.25
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.063
80.65
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.04
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.255
-326.85
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.853
-2376.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.432
554.16
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.007
8.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-5.5
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.16
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
8.764
11235.88
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.016
1302.08
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.37
474.54
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
248.34
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.524
1953.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.837
4919.37
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.744
953.43
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.194
248.34
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.784
1005.08
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.055
70.62
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0.36
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
0.45
מק"מ
0.679
870.25
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.351
3013.48
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.037
8240.86
קרנות הון סיכון
1.001
1628.86
חייבים שונים
0.409
523.76
זכאים
-0.666
-854.44
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.428
8240.86
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.271
1628.86
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.056
71.33
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.122
156.9
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.092
117.6
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.409
4370.86
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.004
5.19
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.54
3256.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.508
1932.65
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.39
פברואר
-1.80
מרץ
0.18
אפריל
1.76
מאי
0.60
יוני
2.27
יולי
3.18
אוגוסט
-0.65
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.87
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.72
מרץ
0.79
אפריל
-1.74
מאי
-2.84
יוני
-2.77
יולי
3.49
אוגוסט
-1.27
ספטמבר
-4.80
אוקטובר
2.38
נובמבר
1.53
דצמבר
-1.78
תשואה מצטברת
-9.29
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
1.17
מרץ
1.86
אפריל
2.68
מאי
1.27
יוני
0.71
יולי
0.39
אוגוסט
1.60
ספטמבר
-0.80
אוקטובר
2.82
נובמבר
-0.08
דצמבר
2.33
תשואה מצטברת
16.23
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-3.80
מרץ
-12.94
אפריל
6.97
מאי
2.02
יוני
-0.77
יולי
3.13
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-2.14
אוקטובר
0.70
נובמבר
6.46
דצמבר
2.50
תשואה מצטברת
3.89
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.54
פברואר
1.46
מרץ
0.64
אפריל
2.21
מאי
-1.35
יוני
2.45
יולי
0.66
אוגוסט
-1.02
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.49
נובמבר
1.19
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
14.83
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!