חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

מנורה חברת ביטוח

-1.46
/
אפריל
עודף גירעון אקטוארי
1.3
מספר האוצר
1666
סוג קרן פנסיה
פרישה בשנה מסויימת
התמחות
פנסיה כללית
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
16
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

55.26%

חשיפה למניות

51.64%

חשיפה לחו"ל

25.03%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
-1.46
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.88
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.06
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.53
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
3.87
5 שנים ממוצעת
5.79
שנת 2019
14.83
שנת 2020
3.89
שנת 2021
16.23
שנת 2022
-9.29
שנת 2023
9.89
מדד שארפ
-0.27
שארפ כל הקופות
0.43
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
79
סטיית תקן 36 חודשים
2.11
סטיית תקן 60 חודשים
2.86
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.41%
₪ 22,757
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.54%
₪ 792
מזומנים ושווי מזומנים
10.66%
₪ 15,742
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.00%
₪ 62,015
אג"ח ממשלתיות סחירות
7.49%
₪ 11,066
פיקדונות
0.04%
₪ 57
נכסים אחרים
12.75%
₪ 18,823
קרנות נאמנות
3.74%
₪ 5,525
הלוואות
7.37%
₪ 10,881

55.26%

חשיפה למניות

51.64%

חשיפה לחו"ל

25.03%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.957
1413.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
155.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.146
215.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.098
144.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.004
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.196
289.49
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.03
43.7
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.796
4129.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.809
5624.4
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.39
575.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.248
366.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.106
155.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.047
69.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
39.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.012
18.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.679
1002.11
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.421
621.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.007
9.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.934
2855.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.302
9305.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.215
316.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.402
2069.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.832
1228.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.505
744.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.956
6366.11
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.311
6366.11
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.023
1.023
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.517
2239.65
אופציה מסוג Warrant
0.006
8.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.02
-29.58
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.169
-250.04
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.469
8075.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.525
2252.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.834
2707.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.078
1592.42
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.169
-250.04
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.772
-1140.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.325
479.88
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
1
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.44
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
8.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.72
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
5.611
8285.18
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.24
1831.1
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.33
487.26
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
246.8
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.441
2127.74
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.849
5682.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.988
1459.04
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.167
246.8
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.594
876.94
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.038
56.76
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0.22
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0
0.25
מק"מ
0.221
326.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.809
5625
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.029
8582.18
קרנות הון סיכון
0.853
1733
חייבים שונים
0.117
172.12
זכאים
-0.288
-425.96
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.812
8582.18
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.174
1733
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.045
65.71
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.136
200.97
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.091
133.65
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.987
4410.27
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.004
5.23
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.14
3159.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.602
2365.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
2.51
מרץ
2.54
אפריל
-1.46
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.62
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.39
פברואר
-1.80
מרץ
0.18
אפריל
1.76
מאי
0.60
יוני
2.27
יולי
3.18
אוגוסט
-0.65
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.87
נובמבר
3.39
דצמבר
2.38
תשואה מצטברת
9.89
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-0.72
מרץ
0.79
אפריל
-1.74
מאי
-2.84
יוני
-2.77
יולי
3.49
אוגוסט
-1.27
ספטמבר
-4.80
אוקטובר
2.38
נובמבר
1.53
דצמבר
-1.78
תשואה מצטברת
-9.29
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
1.17
מרץ
1.86
אפריל
2.68
מאי
1.27
יוני
0.71
יולי
0.39
אוגוסט
1.60
ספטמבר
-0.80
אוקטובר
2.82
נובמבר
-0.08
דצמבר
2.33
תשואה מצטברת
16.23
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-3.80
מרץ
-12.94
אפריל
6.97
מאי
2.02
יוני
-0.77
יולי
3.13
אוגוסט
3.10
ספטמבר
-2.14
אוקטובר
0.70
נובמבר
6.46
דצמבר
2.50
תשואה מצטברת
3.89
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.54
פברואר
1.46
מרץ
0.64
אפריל
2.21
מאי
-1.35
יוני
2.45
יולי
0.66
אוגוסט
-1.02
ספטמבר
1.66
אוקטובר
1.49
נובמבר
1.19
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
14.83
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!