חברת הביטוח כלל לוגו

ספיר

כלל חברת ביטוח

-2.19
/
אוקטובר
עודף גירעון אקטוארי
-0.02
מספר האוצר
2002
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
51
צבירה נטו (במליונים)
-2,314
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.39%

חשיפה למניות

50.09%

חשיפה לחו"ל

26.07%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
-1.81
4.85
4.91
-1.84
4.94
5.08
-1.86
5.47
5.15
-2.19
3.52
3
-2.33
4.96
4.97
תשואה חודשית
-2.19
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.04
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.63
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
8.02
5 שנים ממוצעת
6.44
שנת 2019
12.37
שנת 2020
6.45
שנת 2021
16.49
שנת 2022
-3.60
מדד שארפ
0.08
שארפ כל הקופות
0
אלפא שנתית
3.12
יחס נזילות
76.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.8
סטיית תקן 60 חודשים
2.03
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בספיר

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.91%
₪ 4,036,654
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.09%
₪ 556,715
מזומנים ושווי מזומנים
7.84%
₪ 4,000,894
אג"ח מיועדות
28.54%
₪ 14,558,557
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.14%
₪ 15,888,801
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.89%
₪ 455,735
פיקדונות
0.33%
₪ 167,102
נכסים אחרים
12.62%
₪ 6,436,174
קרנות נאמנות
4.39%
₪ 2,237,533
הלוואות
5.25%
₪ 2,679,205

41.39%

חשיפה למניות

50.09%

חשיפה לחו"ל

26.07%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (5)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.81
4.85
4.91
23.07
33.71

קופה פודה

-1.84
4.94
5.08
23.64
34.83

קופה פודה

-1.86
5.47
5.15
26.14
36.63

קופה פודה

-2.19
3.52
3
26.04
36.63

קופה פודה

-2.33
4.96
4.97
26.46
34.97

קופה פודה

מחשבון תשואה של ספיר

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של ספיר

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
25.297
12905811.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.793
914797.52
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.178
90888.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.124
63055.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.081
41345.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.03
15102.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.257
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.053
27155.71
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.012
6247.68
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.277
141559.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.211
107643.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.031
16046.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.335
170989.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.178
90888.1
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3295.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
657.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
13883.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.061
31124.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.005
2745.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.829
422749.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
742.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.405
206629.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.263
1154594.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.013
6597.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.328
167276.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.409
208538.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.673
343242.15
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.784
1529708.37
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.998
1529708.37
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.193
1.193
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.387
707607.66
אופציה מסוג Warrant
0.005
2343.95
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.076
-38736.82
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.189
-96547.3
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.041
-530976.05
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.01
4968.07
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.505
4849389.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.072
36663.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.483
756791.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.189
-96547.3
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
509.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.687
-860540.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.228
626357.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.03
15377.39
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.005
-2787.05
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0.001
2343.95
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.009
4349.32
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.279
142517.64
פח"ק/פר"י
2.021
1030967.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.221
112975.42
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.956
487735
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.162
592600.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.501
765569.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.713
363541.08
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.419
213697.39
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.008
4037.35
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.32
163064.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.001
568.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.017
8565.95
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.182
92846.39
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.2
1122404.21
מק"מ
0.026
13247.46
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.621
1847522.16
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.174
4659821.8
קרנות הון סיכון
0.469
319071.64
חייבים שונים
0.013
6764.87
זכאים
-0.031
-15602.15
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.134
4659821.8
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.625
319071.64
זכאים מס הכנסה
-0.031
-16052.44
זכויות במקרקעין מניבים
0.65
331358.28
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.31
158401.87
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.163
83383.48
קרנות נדל"ן
0.145
73782.85
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.864
950734.19
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.001
-332.33
קרנות גידור בחו"ל
0.257
131035.58
קרנות גידור
0.231
118014.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.745
890388.66
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.559
285268.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
2.081
1061876.04

תשואות העבר של ספיר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.77
פברואר
-1.06
מרץ
0.47
אפריל
1.20
מאי
0.54
יוני
1.71
יולי
2.01
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
-2.19
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.87
פברואר
0.25
מרץ
1.01
אפריל
-0.81
מאי
-1.39
יוני
-2.02
יולי
3.60
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-3.70
אוקטובר
1.88
נובמבר
0.87
דצמבר
-1.36
תשואה מצטברת
-3.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.41
פברואר
1.49
מרץ
1.94
אפריל
1.75
מאי
1.96
יוני
0.40
יולי
0.18
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
2.47
נובמבר
0.22
דצמבר
1.88
תשואה מצטברת
16.49
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.14
פברואר
-2.24
מרץ
-8.09
אפריל
4.14
מאי
1.10
יוני
0.06
יולי
2.21
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
0.23
נובמבר
5.71
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
6.45
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.22
מרץ
0.79
אפריל
1.75
מאי
-1.20
יוני
2.17
יולי
0.36
אוגוסט
-0.42
ספטמבר
0.87
אוקטובר
1.57
נובמבר
0.97
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
12.37
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
ספיר יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!